جواب درس ۸ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس ۸ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

فکر کنید ها و پرسش نمونه درس هشتم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس ۸ تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

جواب تاریخ یازدهم / درس هشتم / فکر کنید ها و پرسش نمونه درس هشتم تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۸۴ تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید صفحه ۸۴ تاریخ یازدهم درس هفتم

به‌نظر شما چرا رضاخان و انگلیسی‌ها بیشتر به نیروهای نظامی و انتظامی متکی بودند؟
پاسخ: زیرا در آن زمان، به قدرت رسیدن در کشورهایی مثل ایران، وابسته به انضباط نظامی و استفاده از سیاست مداران و نیروهای نظامی مقدور بود؛ ولی وابستگی نظامیان به سیاست‌مداران مورد سو استفاده آن‌ها قرار می‌گیرند. لذا با توجه به اهمیت مقوله امنیت خواست مردم، رضاخان از این نیاز مردم سو استفاده می‌کرد.

جواب پرسش نمونه صفحه ۹۰ تاریخ یازدهم

۱- رضاخان در مدتی که وزیر جنگ بود، چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: ۱-انتقال ژاندارمری از وزارت داخلی به وزارت جنگ و افزایش قدرت خود
۲-اختصاص درآمد اداره مالیه و شهرداری تهران به نیروهای تحت فرمان خود

۲ – همزمان با دوره نخست وزیری رضاخان، چه تح ولی در ترکیه به وقوع پیوست؟ این واقعه چه تأثیری در ایران داشت؟
پاسخ: -هم زمان با نخست وزیری رضاخان در ایران، مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) با حمایت دولت انگلستان، در کشور عثمانی (ترکیه) به قدرت رسید
– او نظام امپراتوری عثمانی را لغو و نظام جمهوری را تأسیس کرد
– این واقعه، بهانه مناسبی برای جایگزینی حکومت رضاخان به جای سلطنت قاجار بود

۳ – انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی چگونه برگزار شد و چه نتیجه ای داشت؟
پاسخ: رضاخان با اعمال نفوذ و تقلب ، انتخابات دوره ی پنجم مجلس شورای ملی را برگزار کرد و در پناه حمایت حزب ها و جریان های سیاسی طرفدار خود توانست اکثریتی از نمایندگان موافق و طرفدار خود را روانه ی مجلس کند.

۴- شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مملکت، چه نقشی در فراهم کردن زمینه برای به قدرت رسیدن رضاخان داشت؟
پاسخ: شرایط اجتماعی ، اقتصادی و روانی جامعه در آن سال ها به گونه ای بود که به تدریج زمینه را برای حاکمیت مطلق رضاخان مساعد می کرد. رضاخان که موفق به سرکوب چند شورش داخلی شده بود، رفته رفته به عنوان عامل برقرار کنده ی امنیت در کشور شناخته شد. افزایش حمایت انگلستان و جانبداری جریان ها و حزب های سیاسی از او نیز این باور را در میان مردم به وجود آورد که جز رضاخان هیچ کس قادر به برقراری امنیت و آرام در ایران نیست. سرکوب شورش شیخ خزعل در خوزستان نیز از جمله اقداماتی بود که نفوذ رضاخان را در میان مردم افزایش داد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۸ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۹ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس هفتم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.