جواب درس ۲ دینی دوازدهم ؛ صفحه ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ و ۲۶

جواب درس دوم ۲ دینی دوازدهم

جواب صفحه ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ و ۲۶ دینی دوازدهم

جواب درس دوم ۲ دینی دوازدهم

جواب درس دوم ۲ دینی دوازدهم :

گام به گام تفکر درس متن ، تدبر در قرآن ، اندیشه و تحقیق ، هم اندیشی تحلیل و برسی درس اول دینی دوازدهم جواب صفحه ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ و ۲۶ دینی دوازدهم ریاضی و تجربی و انسانی

درس دوم: یگانه بی همتا

جواب تدبر در قرآن صفحه ۲۲ و ۲۳ درس اول دینی دوازدهم

الف) با توجه به اهمیت سوره توحید و جایگاه آن در قرآن کریم، در آیات این سوره تدبر کنید و پیام های آن را به دست آورید جواب تدبر در قران صفحه 22 درس دوم دینی دوازدهمپاسخ: ۱-تنها خداوند است که سزاوار قصد کردن و برطرف کردن نیاز موجودات است
۲-خداوند از هر جهت کامل و بی نیاز است
۳-خداوند پدیده نیست و نیازی به پدید آورنده ندارد بلکه او تنها پدیدآورنده ای است که تمام جهان، هستی خود را از او می گیرند

ب) بعد از ترجمه ایه ۱۶ سوره رعد ، به سوالات زیر پاسخ دهید:جواب تدبر در قران صفحه 22 درس دوم دینی دوازدهم
ترجمه: بگو پروردگار اسمان ها و زمین کیست؟
بگو خداست
بگو ایا غیر از او سرپرستانی گرفته اید که
حتی اختیار سود و زیان خود ندارند؟
بگو ایا نابینا و بینا برابر است؟
یا تاریکی ها و روشنایی برابرند؟
یا انها شریک هایی برای خدا قرار داده اند
که (آن شریکان هم) مثل خداوند آفرینشی داشته اند
و در نتیجه (این دو) آفرینش بر آنان مشتبه شدهاست
(و از این رو شریکان را نیز
مستحق عبادت دیده اند؟!)
بگو خدا آفریننده هر چیزی است
و او یکتای مقتدر است.

۱ـ کسی را میتوانیم به عنوان رب خود انتخاب کنیم که خالق جهان است

۲ــ کسی که اختیار سود و زیان خود را ندارد نمیتواند ولی و سرپرست مردم باشد

۳ــ در چه صورت جا داشت که مردم در اعتقاد به توحید در شک بیفتند؟
پاسخ:
اگر آنچه را که مشرکان شریک خدا قرار میدهند، همچون خدا مخلوقاتی خلق کرده بودند در این صورت جا داشت که انسان به شک بیفتد و به خدایان دیگر نیز معتقد شود

ج) مراتب توحید یا شرک را در آیات صفحه قبل مشخص کنید.
پاسخ:
همه مراتب توحید: قل هو و الله احد – و لم یکن له کفوا احد – و هو الواحد القهار
توحید در ربوبیت: قل من رب السماوات و الارض
توحید در خالقیت: قل الله خالق کل شی
شرک در ولایت: قل افاتخذتم من دونه اولیا
شرک در خالقیت: ام جعلو لله شرکا خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم

جواب هم اندیشی صفحه ۲۴ درس دوم دینی دوازدهم

به نظر شما، چرا دقیقاً در زمانی که مسلمانان در پرتو بیداری اسلامی، در حال معرفی اسلام حقیقی به مردم جهان بودند و حتی جمعیت کشورهای صنعتی به سرعت در حال تغییر به نفع مسلمانان بود، چنین جریانی شکل گرفت؟
پاسخ: دولت مردان  ایالات متحده امریکا ، کشور های غربی و به طور کل مستکبران جهانی، از آنجا که این بیداری را به ضرر منافع خود می دیدند، چنین جریانی را راه انداختند و از آن پشتیبانی کردند تا بیداری در جهان اسلام شکل نگیرد.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۲۶ درس دوم دینی دوازدهم

باور به توحید در خالقیت، مالکیت، ولایت و ربوبیت چه تاثیری در زندگی ما میگذارد؟
پاسخ:
باور داشتن به این مراتب از توحید موجب می شود که انسان، در آفرینش جهان کسی را برای خداوند شریک قرار ندهد و مالکیت آسمان ها و زمین را فقط از آن خدا بداند و حق تغییر، تصرف و تدبر جهان را تنها شایسته خداوند بداند.

جواب صفحه ۲۴ دینی دوازدهم انسانی👆

جواب دانش تکمیلی صفحه ۲۶ درس دوم دینی دوازدهم

آیا تبرک جستن به قبور یا بارگاه اولیای الهی شرک به حساب میآید؟
پاسخ: عقد به توانایی پیامبر اکرم و الیای دین در براوردن حاجات انسان وقتی موجب شرک است که این توانایی را از خود آنها و مستقل از خدا بدانیم

جواب صفحه ۲۵ دینی دوازدهم انسانی👆

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۲ دینی دوازدهم ؛ صفحه ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ و ۲۶ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۳ دینی دوازدهم و برای بخش قبلی از گام به گام درس اول دین و زندگی دوازدهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.