جواب درس ۵ دینی دوازدهم ؛ صفحه ۵۵ ، ۵۶ ، ۵۷ و ۵۹

جواب درس پنجم دینی دوازدهم

جواب صفحه ۵۵ ، ۵۶ ، ۵۷ و ۵۹ دینی دوازدهم

جواب درس پنجم دینی دوازدهم

جواب درس پنجم دینی دوازدهم :

درس پنجم: قدرت پرواز 

جواب تدبر در قران صفحه ۵۵ درس پنجم دینی دوازدهم

 پس از ترجمه ایات زیر در ان تامل کنید و توضیح دهید هر یک از این آیات کدام یک از شواهد و نشانه های وجود اختیار در انسان را بیان میکند؟   

جواب تدبر در قران صفحه 57 درس پنجم دینی دوازدهم
 ترجمه: به راستی که دلایل روشن از جانب پروردگارتان به سوی شما امده است
پس هرکس که بینا گشت به سود خود اوست
و هر کس کور دل گردد به زیان خود اوست
پاسخ: (اشاره آیه به داشتن قدرت تفکر و تصمیم گیری که نشانه ای از اختیار انسان است)


ترجمه: این (عقوبت) به خاطر کردار پیشین شماست
و نیز به خاطر ان است که خداوند هرگز به بندگان ستم  نمی کند
پاسخ: (اشاره به این نکته دارد که انسان مسئول اعمال خویش است و عذاب اخروی وی نتیجه اعمالی است که در دنیا انجام داده است)

جواب صفحه ۵۷ دینی دوازدهم انسانی👆

جواب تفکر در قران صفحه ۵۶ درس پنجم دینی دوازدهم

درباره ی سؤال‌ های بالا بیندیشید و نظر خود را درباره ی هر یک از آنها ارائه دهید.

۱- اگر وضع جهان غیر از این می‌بود، یعنی تحت نظام قدر و قضای الهی قرار نداشت، آیا می‌توانستیم با همین اطمینان خاطری که اکنون داریم، دست به انتخاب زده و در این جهان کار و فعالیت کنیم؟ آیا علومی همچون فیزیک، شیمی، زیست شناسی و… می‌توانستند معنا پیدا کنند؟
پاسخ: خیر؛ زیرا در جهانی که قانونمند نیست نمی‌توان نتایج تصمیمات خود را پیش بینی کرد و بر مبنای آن برنامه‌ریزی کرد. پس اختیار انسان در جهانی کار آمد است که قانونمند باشد.

۲- اگر کسی این تقدیرها را نبیند و نظم فعلی جهان را یک اتفاق از میان میلیاردها اتفاق ممکن دیگر تلقی کند، اگر واقعاً بخواهد همین تلقی را مبنای عمل خود در زندگی قرار دهد، چه خواهد کرد؟
پاسخ: در زندگی خویش نمی‌تواند برنامه‌ریزی انجام دهد و همواره ترس و استرس از آینده گریبان گیر او خواهد بود و درنتیجه از آینده ی خویش ناامید شده و دچار یأس و ناامیدی می‌شود.

۳- نسبت به فردای جهان چه تصوری خواهد داشت؟
پاسخ: تصوری تاریک و ناامیدانه که به نابودی و فنا منتهی می‌شود.

۴- آیا داشتن اراده و اختیار در چنین جهانی را خواهد پذیرفت؟
پاسخ: خیر زیرا در چنین جهانی انسان نمی‌تواند نتایج فعالیت‌های خود را از قبل پیش‌بینی کند.

۵- اصولاً این فرد با چه روحیه‌ای زندگی را سپری خواهد نمود؟
پاسخ: افسرده و ناامید و اضطراب از آینده ی خویش.
رودها از خود نه طغیان می‌کنند آنچه می گوییم ما آن می‌کنند
ما، به دریا حکم طوفان می‌دهیم ما، به سیل و موج فرمان می‌دهیم
قطره‌ای کز جویباری می‌رود از پی انجام کاری می‌رود
خداوند، درباره ی قدر و قضای الهی و این قانونمندی تخلف ناپذیر و استوار، مثالی می‌زند و می‌فرماید:
لَا الشَّمسُ یَنبَغی لَها نه خورشید را سزد
اَن تُدرِکَ القَمَرَ که به ماه برسد،
وَ لَا الَّیلُ سابِقُ النَّها ر و نه شب بر روز پیشی جوید،
وَ کُلٌّ فی فَلَکٍ یَسبَحونَ و هر یک در مداری در گردشند

جواب صفحه ۵۸ دینی دوازدهم انسانی👆

جواب بررسی صفحه ۵۹ درس پنجم دینی دوازدهم

با اینکه قضای الهی و اختیار، هر دو، چه در موفقیت ها و چه در شکست های انسان نقش دارند، چرا برخی انسان ها میکوشند شکست های خود را به قضا و قدر الهی نسبت دهند؟
پاسخ:
معمولاً آدمها نمی خواهند بپذیرند که خودشان علت شکست های خود بودهاند و تصمیم های غلط آنها باعث شده که فلان حادثه و اتفاق پیش بیاید و نتوانند موفق شوند  شکست ها و موفقیت ها، هم به قضای الهی بستگی دارد و هم به اختیار ما، یعنی خداوند نظام جهانی را به گونه ای تقدیر کرده و سامان داده که مثلاً اگر کسی از کوه پرت شود، آسیب هایی به او وارد شود و اگر ابزار و وسایل کوه نوردی همراه داشته باشد، کمتر آسیب ببیند و یا اصلاً آسیب نبیند. حال اگر کسی از ابزار کوه نوردی استفاده نکرد و دچار آسیب شد، این آسیب دیدگی هم به قضا و قدر الهی مربوط است و هم به تصمیم های اختیاری او

جواب صفحه ۶۱ دینی دوازدهم انسانی👆

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۵ دینی دوازدهم ؛ صفحه ۵۵ ، ۵۶ ، ۵۷ و ۵۹ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۶ دینی دوازدهم و برای بخش قبلی از گام به گام درس چهارم دین و زندگی دوازدهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.