جواب درس سوم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۲۳ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۲ و ۳۳

جواب درس سوم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۲۳ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۲ و ۳۳

گام به گام درس ۳ اقتصاد دهم انسانی

جواب درس سوم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۲۳ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۲ و ۳۳

گام به گام درس ۳ اقتصاد دهم انسانی

گام به گام اقتصاد دهم / درس سوم :: اصول انتخاب درست / کسب و کار و کار آفرینی در بخش زیر برای شما عزیزان جواب درس سوم اقتصاد دهم انسانی را قرار داده ایم جواب ها طبق کتاب ۱۴۰۱ به بعد آماده شده است.

 

جواب گفت‌وگو در کلاس صفحه ۲۳ اقتصاد دهم

۱- به نظر شما، آیا ملاک‌های انتخاب در اقتصاد، فردی است یا اینکه اصول و قوانین مشترکی بر آن حاکم است؟
پاسخ: ملاک های انتخاب علاوه بر مبنی بودن بر پایه اصول و قوانین مشترک، به شخصیت و ویژگی های فرد هم وابسته می باشد.

۲- در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چه موضوعاتی را باید در نظر گرفت؟ آیا ملاک فقط لیست هزینه و فایده‌های آشکار است؟
پاسخ: خیر؛ بایستی به موارد ذیل هم توجه نمود:
الف- غریزه و شم اقتصادی
ب- نصایح و مشاوره
پ- رسانه های دیداری و شنیداری
ت- تحقیق
ث- نمودارهای تحلیلی

۳- منظور آقای محمدی از هزینه‌های پنهان چیست؟
پاسخ: هزینه هایی که معمولا ثبت نمی شوند برای مثال هزینه ی نگهداشت تجهیزات و ماشین آلات، استهلاک سرمایه و خستگی نیروی انسانی و…

 

جواب فعالیت‌گروهی در کلاس صفحه ۲۷ اقتصاد دهم

محاسبه هزینه فرصت و منابع کمیاب

در فعالیت‌گروهی درس قبل، گروه شما یکی از ایده‌های کسب‌وکار را بررسی کرد. اکنون با گروه خود سعی کنید منابعی را که برای راه‌اندازی این کسب‌وکار در اختیار دارید، فهرست کنید و همچنین هزینه فرصت آن را البته به صورت حدودی محاسبه کنید. لطفا در پایان بررسی، هر گروه نتایج خود را بر روی تخته کلاس بنویسد.

برای رسیدن به نتیجه، سؤالات زیر را مدنظر قرار دهید:

– منابع طبیعی، سرمایه، نیروی‌انسانی مورد نیازتان و هزینه تأمین آن‌ها چقدر است؟
پاسخ: برای هریک از ایده های کسب و کار منایع طبیعی، سرمایه های مالی و پولی و نیروی انسانی در حد کفایت لازم است.

– شما به عنوان کارآفرین چگونه می‌توانید این منابع را در کنار یکدیگر سازماندهی کنید و به یک شیوه نو در این کسب‌وکار دست یابید؟
پاسخ: ما به عنوان کارآفرین باید نوآوری و خطر پذیری داشته باشیم و محصولات جدید و راه های تولید جدید کشف کنیم و با بهترین تصمیم و مصرف بهینه منابع بهترین نتیجه را یگیریم

– اگر این شرکت یا تعاونی را تأسیس نکنیم، چه کار دیگری می‌توانیم انجام دهیم؟ سود این کار دیگر چقدر است؟
پاسخ: میتوانیم از کسب و کارهای دیگر بهره ببریم البته باید به کمیاب بودن منابع و امکانات مورد نیاز برای راه اندازی آن کارتوجه داشته باشیم و سود و هزینه ها را ارزیایی منطقی کنیم

– منابع کمیاب‌ما برای تأسیس شرکت چیست؟ اگر کار دیگری انجام دهیم، چقدر از منابع‌ما کم (یا زیاد) می‌آید؟
پاسخ: زمان و منابع مالی و پولی و نیروهای متعهد و کارشناس، منابع کمیاب ما هستند. باید توجه داشته باشیم که ب انتخاب و بده بستان روبه رو هستیم بنابراین باید درست و منطق تصمیم بگیریم

جواب سوال متن صفحه ۲۷ و ۲۸ اقتصاد دهم

فرض کنید شما ۲۵ هزارتومان برای صرف ناهار پول دارید. در شکل زیر نحوه انتخاب بین بیسکویت و شکلات را بررسی کنید. هر نقطه بر روی نمودار خط بودجه نشان‌دهنده مقدار بیسکویت و شکلاتی است که با ۲۵ هزارتومان می‌توان خرید. بده – بستان بین نقاط الف و ب چگونه است؟ اگر از نقطه الف به ب یا بالعکس حرکت کنیم، چه تغییری در مقدار انتخاب شده از هریک از این دو کالا روی می‌دهد؟
پاسخ:  انتخاب های ما در نقاط الف و ب بدین گونه است که مجبور هستیم با توجه به اینکه در مقدار بودجه خود محدودی داریم؛ متناسب با مقدار بودجه خود از مقدار یک ک کاسته و بر مقدار کالای دیگر بیفزاییم و به گونه ای تعادل ایجاد کنیم که از محدوده بودجه ما خارج نشود.
برای مثال زمانی که از نقطه الف به ب می رویم ۲ بیسکویت ما تبدیل به ۳ بیسکویت می شود ولی در مقابل مجبور هستیم تا از تعداد۸  شکلات کم کنیم بنابراین تعداد ۸ شکلات به ۴ شکلات تقلیل می یابد. در صورتی که در حرکت عکس از ب به الف این کاهش در تعداد بیسکویت و افزایش تعداد شکلات خواهد بود.

 

جواب فعالیت‌فردی در کلاس صفحه ۲۹ و ۳۰ اقتصاد دهم

کدام خودرو؟
فرض کنید پدرتان می‌خواهد از بین سه خودرو جدول زیر یکی را برای خرید انتخاب کند. ستون دوم به‌ارزش گذاری ذهنی براساس معیارهای واقعی مثل نیاز، کیفیت، کارکردها، هویت، زیبایی و… اشاره دارد. ستون سوم، مربوط به منافع داشتن آن خودرو است که به صورت عددی درآمده و مقداری است که خرید آن برای شما می‌ارزد و ستون چهارم قیمت آن در بازار است. به نظر شما کدام یک ارزش خرید بالاتری دارد؟
اقتصاد دهمپاسخ: خودرو ردیف دوم ؛ چون منفعت خالص آن از دو خودرو دیگر بیشتر است .

 

چند لاستیک؟
اکنون فرض کنید که می‌خواهید خودرویتان را بفروشید. لاستیک‌های آن فرسوده‌اند اما میزان فرسودگیشان با هم یکسان نیستند. تعویض هر کدام هم اثر متفاوتی بر درآمد فروش خودرو خواهد داشت. بر اساس جدول زیر فکرکنید و بگویید که چند لاستیک را باید قبل از فروش خودرو تعویض کنید؟
فعالیت‌فردی در کلاس صفحه ۲۹ و ۳۰ اقتصاد دهمپاسخ: ۱-لاستیک در بدترین شرایط؛ چون منفعت خالص آن از سایر گزینه ها بیشتر است .

 

جواب برای تفکر و تمرین صفحه ۳۲ و ۳۳ اقتصاد دهم

۱- هر کدام از گزاره‌های زیر در یکی از منابع کمیاب (منابع‌طبیعی، نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه‌انسانی) طبقه‌بندی کنید.

گزاره منابع کمیاب
باغچه‌ خانه که در آن سبزی کاشته‌اید.  منابع طبیعی
ابزارآلات باغبانی که از آن‌ها استفاده می‌کنید. سرمایه فیزیکی
باغبانی که برای هرس‌کردن درختان باغچه استخدام می‌کنید. نیروی کار
علم‌ و دانشی که در مدرسه کسب می‌کنید. سرمایه انسانی
کود طبیعی و آبی که برای باغچه استفاده می‌کنید. منابع طبیعی
مهارتی که برای فروش بخشی از سبزیجات باغچه به همسایگان به کار می‌گیرید. سرمایه انسانی

۲- هزینه فرصت هر کدام از فعالیت‌های زیر چیست؟
– تعمیر رایانه شخصی
پاسخ: رفتن به پارک یا مطالعه کتاب
– تماشای فیلم امشب تلویزیون
پاسخ: مطالعه کتاب درسی
– زودتر به رختخواب رفتن
پاسخ: دورهمی خانوادگی یا مطالعه کتاب
– بازی والیبال در مدرسه
پاسخ: استراحت کردن و تماشای بازی فوتبال
– شغل پاره وقت بعد از زمان مدرسه
پاسخ: رفتن به منزل و استراحت کردن
– رفتن به دانشگاه بعد از دبیرستان
پاسخ: اشتغال در بازار کار و کسب درامد
– اشتغال بدون ادامه تحصیل
پاسخ: رفتن به دانشگاه

۳- تصمیمات زیر را تحلیل کنید:
– این لباس را به قیمت خیلی خوبی خریدم؛ زیرا در حراجی بود.
پاسخ: تصمیم غیر منطقی ؛ به دلیل اترپذیری از حقه های فروش

– من «برند معمولی» خریدم؛ زیرا ارزان‌تر از «برند معروف» بود.
پاسخ: تصمیم غیر منطقی ؛ از حقه های فروش تاثیر گرفته است.

– من واقعا آن تئاتر را دوست نداشتم، اما ترجیح دادم بمانم؛ زیرا پول زیادی برای آن داده بودم.
پاسخ: تصمیم غیر منطقی است؛ زیرا زمان مهم ترین، با ارزش ترین و بدست نیامدنی ترین شیء با ارزش برای هر انسانی است.

– من غواصی را دوست دارم و بسیاری از دوستانم هم آن را دوست دارند. مطمئنم که می‌توانم مغازه وسایل غواصی باز کنم و پول در بیاورم. فکر می‌کنم بهتر است مدرسه را ترک کنم و یک مغازه وسایل غواصی راه بیندازم.
پاسخ: تصمیم غیر منطقی است؛ اشکال تصمیم در اعتماد به نفس بیش از حد می باشد.

– تا حالا فهرست وظایف برای خودم ننوشته‌ام، چون فکر می‌کنم به وقت‌زیادی نیاز دارد.
پاسخ: به موقعیت موجود چسبیده و از بررسی گزینه های جدید با رویکرد منطقی هزینه – فایده پرهیز کرده است.

۴- در درس اول، میزان سود یا زیان (حسابداری) کارگاه آقای محمدی را محاسبه کردیم. اکنون در نظر بگیرید که پدر امیرعلی و ستایش می‌توانست به‌جای تولید در کارگاه، آن را با مبلغ ماهیانه چهار میلیون تومان، اجاره دهد. باتوجه به اطلاعات زیر، مجددا سود یا زیان سالیانه کارگاه را محاسبه کنید و نتیجه را در کلاس به بحث بگذارید. (این سود یا زیان را، سود یا زیان اقتصادی می‌نامند

– خرید مواد اولیه برای تولید ماهیانه: ۱۰۰ میلیون تومان

میلیون تومان ۱۲۰۰ = ۱۲ × ۱۰۰ = هزینه مواد اولیه سالانه

– پول‌ آب، برق، گاز، عوارض شهرداری سالیانه: ۸۰۰ میلیون تومان
– دستمزد ماهیانه هر کارگر: ۲ میلیون تومان (مجموعاً ۲۰ کارگر)

میلیون تومان ۲۴ = ۱۲ × ۲ = هزینه دستمزد کارگر (سالانه)
میلیون تومان ۴۸۰ = ۲۰ × ۲۴ = هزینه دستمزد ۲۰ کارگر (سالانه)

هزینه کل:

میلیون تومان ۲۴۸۰ = ۴۸۰ + ۸۰۰ + ۱۲۰۰ = مجموع هزینه های سالانه

– درآمد سالیانه: ۲/۵ میلیارد تومان.

 

میلیون تومان ۲۰ = ۲۴۸۰ – ۲۵۰۰ = هزینه ها – در آمد = سود

۲۰,۰۰۰,۰۰۰  سود سالانه از تاسیس شرکت

 

سود ماهیانه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ / ۱۲ = ۱,۶۶۶,۰۰۰

اقای محمدی ۱,۶۶۶,۰۰۰ در ماه سود داشته ولی درامد یک کارمند دولتی ۴,۰۰۰,۰۰۰ در ماه بوده است.

تحلیل کنید صفحه ۳۳ اقتصاد دهم

– هزینه فرصت چیست و چرا معمولاً از دید ما پنهان است و آن را به حساب نمی‌آوریم؟
پاسخ: هزینه فرصت یک انتخاب، ارزش بهترین گزینه بعدی است که آن را هنگام انتخاب از دست داده
ایم! برای مثال دانش آموزی که رشته انسانی را انتخاب کرده فرصت مطالعه در رشته های دیگر را از
دست داده است زیرا ارزیابی منطقی از هزینه ها و منافع نداریم و معمولا از دید ما پنهان می ماند.
– به حساب آوردن هزینه فرصت چه تأثیری در انتخاب ما خواهد گذاشت؟
پاسخ: چون وجود کمیابی در امکانات و داشته ها همیشه باید بین گزینه های انتخاب، ( بده بستان) کرد بده بستان یعنی چیزی را رها می کنید تا چیز دیگری به دست آورید . پس با این انتخاب ها چیزی انتخاب می شود که منفعت بیشتری را نصیب ما نمی کند منفعت کمتری را از دست می دهیم.
– چگونه می‌توانیم بین منافع و هزینه‌های خود، مقایسه درستی انجام دهیم؟
پاسخ: باید تمام منافع را با تمام هزینه ها مقایسه کنید و در نهایت به این نتیجه برسید که در گزینه ای که شما انتخاب کرده اید منافع بیشتر از هزینه ها است مقایسه منافع و هزینه ها بخشی از تصمیم گیری منطقی است

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس سوم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۲۳ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۲ و ۳۳ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۴ اقتصاد دهم و برای بخش قبلی از جواب درس ۲ اقتصاد دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.