جواب درس چهارم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۳۵ ، ۳۷ ، ۳۸ ، ۴۰ ، ۴۱ و ۴۲

جواب درس چهارم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۳۵ ، ۳۷ ، ۳۸ ، ۴۰ ، ۴۱ و ۴۲

گام به گام درس ۴ اقتصاد دهم انسانی

جواب درس چهارم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۳۵ ، ۳۷ ، ۳۸ ، ۴۰ ، ۴۱ و ۴۲

گام به گام درس ۴ اقتصاد دهم انسانی

گام به گام اقتصاد دهم / کسب و کار و کار آفرینی در بخش زیر برای شما عزیزان جواب درس چهارم اقتصاد دهم انسانی را قرار داده ایم جواب ها طبق کتاب ۱۴۰۱ به بعد آماده شده است.

درس چهارم :: مرز امکانات تولید

جواب گفت‌وگو در کلاس صفحه ۳۵ اقتصاد دهم

۱- به نظر شما، چگونه می‌توان تصمیم گرفت که آقای محمدی از هر محصول چه تعداد تولید کند؟
پاسخ:  می تواند با ایجاد یک جدول و نمودار و زیابی منابع در اختیار برای ایجاد محصولات جدید، بررسی کند که برای تولید هر محصول به چه مقدار منابع و زمان نیاز دارد، سپس بر این اساس تصمیم بگیرد که از هر محصول به چه تعداد تولید کند تا کارایی کارگاه بالاتر رود.

۲- آیا آقای محمدی باید همه منابعی را که در اختیار دارد صرف تولید کند؟
پاسخ: خیر؛  او میتواند با تغییر در تعداد کارگر ها و همین طور مدیریت زمان، از تمامی منابع خود استفاده نکند.

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۳۷ اقتصاد دهم *

نموداری برای مرز امکانات تولید یک کشور رسم کنید!

فرض کنید کشوری صرفا دو کالای گندم و خودرو تولید می‌کند. در نمودار بالا به‌جای مقدار بستنی در محور عمودی، مقدار گندم (به کیلوگرم) و به‌جای مقدار آبمیوه در محور افقی، تعداد خودرو را قرار دهید. با استفاده از همان ارقام جدول صفحه ۳۶، مرز امکانات تولید را برای این کشور رسم کنید.

بدون جواب 

 

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۳۸ اقتصاد دهم

فرض معکوس؛ یعنی بده بستان تولید آبمیوه بیشتر و حرکت از نقطه ج به د را تحلیل کنید!
پاسخ: برای تولید آبمیوه بیشتر باید از تولید مقداری بستنی صرف نظر کرد، بستنی های از دست رفته ، هزینه فرصت آبمیوه بیشتر است.

جواب برای تفکر و تمرین صفحه ۴۰ و ۴۱ اقتصاد دهم

برای تفکر و تمرین صفحه ۴۰ و ۴۱ اقتصاد دهم
۱- کارگاه آقای محمدی، پس از ایده خوب ستایش دو محصول را در خط تولید شماره یک خود، تولید می‌کند. یکی کودهای‌زیستی برای گیاهان آپارتمانی و دیگری سم‌های‌زیستی. این شرکت تولیدی، با مرز امکانات نمودار بالا روبه‌روست. هر کدام از شرایط زیر به کدام یک از موارد: انتقال مرز امکانات، جابه‌جا شدن در طول مرز امکانات یا بدون تغییر اشاره می‌کند؟

– تعداد کارگران تولیدکننده کودزیستی افزایش می‌یابد.
پاسخ: انتقال مرز امکانات
– مقدار سم‌زیستی که مشتریان می‌خواهند، افزایش می‌یابد.
پاسخ: انتقال مرز امکانات
– بعضی از کارگران خط تولید سم‌زیستی، در حال حاضر بیکارند.
پاسخ: بدون تفیی
– منابع و مواد اولیه جدید این اجازه را به شرکت می‌دهند تا هر دو محصول، به مقدار بیشتری تولید شود.
پاسخ: در طول مرز
– یک فناوری جدید، منابع موجود برای تولید هر دو محصول را افزایش داده است.
پاسخ: جا به جا شدن در طول مرز

۲- یکی از مهم‌ترین انتخاب‌هایی که معمولاً کشورها با آن روبه‌رو هستند، انتخاب در صرف منابع بیشتر در تولید غذا یا امنیت و دفاع است. این انتخاب با مثال معروف کَره یا اسلحه است که در خلال جنگ‌جهانی دوم مطرح شد. فرض کنید در نمودار قبل (نمودار صفحه ۴۰)در محور عمودی به‌جای کودهای‌زیستی، تعداد اسلحه و در محور افقی به‌جای سم‌زیستی، مقدار کره را جایگزین کنیم (نمودار زیر).

برای تفکر و تمرین صفحه ۴۰ و ۴۱ اقتصاد دهم

با توجه به نمودار فوق، به سؤالات زیر پاسخ دهید.

جواب صفحه ۴۲ اقتصاد دهم

– چند واحد کره در نقطه و تولید شده است؟ ….۵۰۰… چه تعداد اسلحه در این نقطه تولید شده است؟ ….۰….

– چند واحد کره در نقطه الف تولید شده است؟ ….۱۰۰۰…. چه تعداد اسلحه در این نقطه تولید شده است؟ ….۰….

– با جابه‌جا شدن از نقطه و به نقطه هـ چه تعداد اسلحه بیشتری تولید می‌شود؟ …..۳۰۰…

– چقدر کره کمتری در نقطه هـ نسبت به نقطه و تولید شده است؟ ….۱۰۰…

– چرا تولید در نقطه ز، ناکاراست؟ ……..
پاسخ:  زیرا ممکن است منابع لازم برای تولید موجود نباشد و تولید بیشتر اسلحه، از میزان تولید کره لازم کم کند و وضع نامطلوبی را ایجاد کند

– چرا دستیابی به نقطه ح غیرممکن است؟ ……..
پاسخ:  زیرا کشور منایع کافی برای تولید در آن سطح را ندارد و خارج از مرز امکانات ا

– اگر مرز امکانات تولید یک خط‌راست با شیب‌منفی بود، آیا بازهم قانون افزایش هزینه فرصت وجود داشت؟ …….. توضیح دهید. ……..
پاسخ:  زیرا با توجه به مرز امکانات تولید این امکان فراهم می شود تا هزینه فرصت کلا را در نظر بگیریم. در صورتی که در یک خط راست با شیب منفی این امکان وجود ندارد

– در کجای مرز امکانات تولید در نمودار صفحه قبل قرار بگیریم تا در حالت کارایی باشیم؟
پاسخ: روی مرز امکانات تولید

جواب تحلیل کنید صفحه ۴۲ اقتصاد دهم

چگونه می‌توان بر روی منحنی مرز امکانات تولید، تخصیص بهینه و انتخاب کارا را نشان داد.
پاسخ: – با دریک بهتر از بده – بستان های تولید با توجه به استفاده بهینه از منابع کمیاب
– با تلاش برای به دست آوردن کارایی یعنی یافتن موقعیت هایی برای پیشرفت
– با استفاده بیشتر از منابع بدون آنکه وضع تولیدات دیگر بدتر شود و تا به نقاطی که کشور آرزوی رسیدن به آن ها را داشته است برسیم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس چهارم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۳۵ ، ۳۷ ، ۳۸ ، ۴۰ ، ۴۱ و ۴۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۵ اقتصاد دهم و برای بخش قبلی از جواب درس ۳ اقتصاد دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.