جواب فعالیت های فصل سوم زیست شناسی دهم

جواب فعالیت های فصل سوم زیست شناسی دهم

گام به گام فصل ۳ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت های فصل سوم زیست شناسی دهم

گام به گام فصل ۳ زیست شناسی دهم

گام به گام زیست شناسی دهم تجربی / فصل سوم :: تبادلات گازی

جواب فعالیت صفحه ۳۵ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۳۵ زیست شناسی دهم

۱) دستگاه را مطابق شکل سوار کنید. انتهای لوله بلند را درون محلول و انتهای لوله کوتاه را در بالای محلول قرار دهید.

۲) به آرامی از طریق لوله مرکزی، عمل دم و باز‌دم را انجام دهید. در هنگام دم، در کدام ظرف، حباب هوا مشاهده می‌شود؟ هنگام باز‌دم چطور؟
پاسخ: در هنگام دم، از انتهای لوله بلند داخل ظرف (الف) هوا خارج می‌شود
در هنگام باز‌دم، از انتهای لوله بلند داخل ظرف (ب) حباب خارج می‌شود.

۳) دم و باز‌دم را ادامه دهید تا رنگ معرّف در یکی از ظرف‌ها تغییر کند. آن را یادداشت کنید.
پاسخ: در ظرف (ب) تغییر رنگ مشاهده می‌شود.

۴) چند دقیقه دیگر نیز به دم و باز‌دم ادامه دهید و تغییرات بعدی رنگ را در هر دو ظرف مشاهده، و یادداشت کنید.
پاسخ: با گذشت زمان تغییر رنگ در ظرف (الف) مشاهده می‌شود.

۵) اکنون به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) چرا هوای دمی، به یک ظرف و هوای بازدمی، به ظرف دیگر وارد می‌شود؟
پاسخ: انتهای لوله بلند متصل به لوله‌ی مرکزی، داخل مایع ظرف (ب) قرار دارد. بنابراین هنگام دَم، مایع بر اثر مکش ایجاد شده وارد این لوله می‌شود و هوا از لوله کوتاه متصل به لوله مرکزی وارد می‌شود. البته این هوا از خارج از طریق لوله بلند ظرف (الف) وارد این ظرف می‌شود. هنگام باز‌دَم هوای ظرف (الف) راهی برای خروج ندارد. پس هوای زیادی وارد این ظرف نمی‌شود؛ در حالی که هوا از طریق لوله بلند وارد مایع ظرف (ب) شده و در نهایت به وسیله لوله کوتاه ظرف (ب) خارج می‌شود.

ب) نخست در کدام ظرف تغییر رنگ مشاهده کردید؟
پاسخ: ظرف (ب)، زیرا هوای دمی ابتدا وارد محلول (ب) شد.

پ) آیا معرّف در هر دو ظرف سرانجام تغییر رنگ داد؟ این موضوع چه چیزی را برای ما روشن می‌کند؟
پاسخ: بله هوای بازدمی به ظرف (الف) نیز وارد می‌شود البته به مقدار کم. این هوا مستقیماً وارد مایع نمی‌شود و تنها با سطح آن تماس می‌یابد در نتیجه تغییر رنگ کندتر و به صورت تدریجی انجام می‌شود.

جواب فعالیت صفحه ۴۱ تا ۴۲ زیست شناسی دهم

تشریح شش گوسفند….جواب فعالیت صفحه ۴۱ تا ۴۲ زیست شناسی دهم

اگر تکه‌ای از شش‌ را ببرید و در ظرفی پر از آب بیندازید خواهید دید که روی سطح آب شناور می‌ماند. چرا؟
پاسخ: به دلیل وجود حبابک‌های زیادی که در آن وجود دارد، مقداری هوا باقی می‌ماند و سبک بودن آن و چگالی کم‌تر

جواب فعالیت صفحه ۴۳ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۴۳ زیست شناسی دهم

۱) آیا عددی که در اینجا نشان داده می‌شود، ظرفیت واقعی شش‌های شماست؟ دلیل بیاورید.
پاسخ: خیر، عدد حاصل ظرفیت واقعی را نشان نمی‌دهد. چون همیشه بین نیم تا یک لیتر هوا درون شش‌ها باقی می‌ماند.

۲) چگونه می‌توانید به کمک این دستگاه، مقدار هوای دم و‌ بازدم خود را نیز اندازه بگیرید؟
پاسخ: کافی است از طریق لوله عمل دم انجام شود. عمل بازدم معادل عمل دم است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.