جواب فعالیت های فصل پنجم زیست شناسی دهم

جواب فعالیت های فصل پنجم زیست شناسی دهم

گام به گام فصل ۵ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت های فصل پنجم زیست شناسی دهم

گام به گام فصل ۵ زیست شناسی دهم

گام به گام زیست شناسی دهم تجربی / فصل ۵

جواب فعالیت صفحه ۸۲ زیست شناسی دهم

۱- یک عدد کلیه گوسفند تهیه کنید. اگر چربی‌های اطراف آن کنده نشده باشد بهتر است.
۲- در بین چربی‌ها میزنای، سرخرگ و سیاهرگ کلیه را تشخیص دهید.
۳- کپسول کلیه با بریدن قسمتی از آن، به راحتی جدا می‌شود.
۴- با یک برش طولی در سطح محدّب کلیه، آن را باز کنید و مطابق شکل ۴، بخش‌های مختلف آن را تشخیص دهید.
۵- در وسط لگنچه، منفذ میزنای مشخص است. با وارد کردن گمانه و جلو بردن آن درون میزنای، می‌توانید اطمینان پیدا کنید که میزنای را درست تشخیص داده‌اید.
پاسخ: در بیشتر کلیه‌ها که چربی‌ها اطراف آن جدا شده است. میزنای کنده شده و فقط سرخرگ از کلیه آویزان است. اگر چربی‌های اطراف کلیه کنده نشده باشد با احتیاط آنها را جدا کنید و در بین آنها میزنای، سرخرگ و سیاهرگ کلیوی مانند شکل داده شده دیده می‌شوند. میزنای از بقیه ضخیم‌تر است و حالت توپری را از بیرون نشان می‌دهد و بافت‌های تشکیل دهنده آن نرم هستند. سرخرگ دیواره ضخیمی دارد که با فشار دادن آن دوباره به حالت اول بر می‌گردد. سیاهرگ دیواره نازک‌تر و روی هم افتاده‌ای دارند و درون آن گاهی خون دیده می‌شود. بعد از برش طولی و تشخیص بخش قشری و مرکزی ستون‌های کلیوی را مشاهده کنید در زیر آنها رگ‌های بین هرمی در کنار هم قرار گرفته‌اند که از روی ضخامت دیواره می‌توان سرخرگ یا سیاهرگ بودن آنها را تشخیص داد. این رگ‌ها به رگ‌های قوسی و سپس شعاعی متصل می‌شوند. با قرار دادن قیچی روی این رگ‌ها و بردین ستون‌های کلیوی هرم‌های کلیوی مشخص و قابل شمارش می‌شوند. تعداد هرم‌ها متفاوت و از ۱۲ تا ۱۸ عدد در دو قسمت کلیه دیده می‌شوند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.