جواب پرسش و تمرین صفحه ۱۳ فیزیک دهم 

جواب پرسش صفحه ۱۳ فیزیک دهم 

جواب پرسش ۱-۳ صفحه ۱۳ فیزیک دهم

جواب پرسش صفحه ۱۳ فیزیک دهم 

جواب پرسش ۱-۳ صفحه ۱۳ فیزیک دهم

جواب فصل اول فیزیک دهم /

جواب پرسش 1-3 صفحه 13 فیزیک دهم ریاضی

کدام گزینه جرم یک زنبور عسل (۰/۰۰۰۱۵kg) را به صورت نماد گذاری علمی درست بیان می‌کند؟جواب پرسش 1-3 صفحه 13 فیزیک دهم ریاضی

جواب جدول و تمرین ۱-۳ صفحه ۱۳ درس اول فیزیک دهم

با توجه به پیشوند های یکاهای SI و نمادگذاری علمی جدول زیر را کامل کنید.
توجه: در بخش زیر دو جواب نوشتیم ، جواب آبی رنگ برای نوشتن در کتاب است و جواب پایینی هم برای مشاهده راه‌حل 

جواب جدول و تمرین ۱-۳ صفحه ۱۳ درس اول فیزیک دهمبرای بزرگ کردن تصویر بالا روی آن کلیک کنید

جواب با راه‌حل و توضیح:

جواب جدول و تمرین ۱-۳ صفحه ۱۳ درس اول فیزیک دهم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب پرسش و تمرین صفحه ۱۳ فیزیک دهم  را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت صفحه ۱۵ فیزیک دهم و برای بخش قبلی از جواب فعالیت صفحه ۱۱ فیزیک دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.