جواب فعالیت و تمرین صفحه ۸ فیزیک دهم 

جواب فعالیت صفحه ۸ فیزیک دهم 

جواب پرسش ۱-۲ صفحه ۸  فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۸ فیزیک دهم 

جواب پرسش ۱-۲ صفحه ۸  فیزیک دهم

جواب فصل اول فیزیک دهم /

اگر مطابق شکل روبه رو، یکای طول را به صورت فاصله نوک بینی تا نوک انگشتان دست کشیده شده بگیریم، چه مزایا و چه معایبی دارد؟جواب پرسش 1-2 صفحه 8  فیزیک دهم ریاضی 
مزایا: همیشه همراه ما خواهد بود و به راحتی می توانیم طول اجسام را اندازه بگیریم
معایب: دقت اندازه گیری پایین – عدم دسترسی دیگران به این یکا – عدم قابلیت باز تولید – ثابت نبودن
مقدار و ….

 

جواب تمرین ۱-۱ صفحه ۸ درس اول فیزیک دهم

لف) یکای نجومی برابر میانگین فاصله زمین تا خورشید است (۱AU≈۱/۵۰×۱۰۱۱m) فاصله زمین (منظومه شمسی) تا نزدیک ترین ستاره بعد از خورشید، بر حسب یکای نجومی چقدر است؟
پاسخ: از جدول ۳-۱ ، فاصله زمین تا نزدیک ترین ستاره بعد از خورشید:جواب تمرین 1-1 صفحه 8 درس اول فیزیک دهمجواب تمرین 1-1 صفحه 8 درس اول فیزیک دهم

ب) مسافتی را که نور در مدت یک سال در خلأ می‌پیماید یک سال نوری می‌نامند و آن را با نماد ly نمایش می‌دهند.
اختروش‌ها  دورترین اجرام شناخته شده از منظومه شمسی هستند و به عبارتی در دورترین محل قابل مشاهده کیهان قرار دارند.
فاصله اختروش‌ها از منظومه شمسی (۲۶ ۱۰ × ۱/۰۰) متر برآورد شده است.
این فاصله را بر حسب سال نوری بیان کنید. تندی نور را در خلأ (۸ ۱۰ × ۱/۰۰) متر بر ثانیه بگیرید.

پاسخ: از جدول ۳-۱ ، یک سال نوری:یک سال نوری
مسافتی را که نور در مدت

◀ کلیپ آموزشی این بخش

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت و تمرین صفحه ۸ فیزیک دهم  را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از تمرین صفحه ۱۰ فیزیک دهم و برای بخش قبلی از جواب پرسش صفحه ۶ فیزیک دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.