جواب و معنی صفحه ۸ کتاب کار زبان دهم

جواب و معنی صفحه ۸ کتاب کار زبان دهم

گام به گام و معنی صفحه هشت کتاب کار زبان انگلیسی دهم

جواب و معنی صفحه ۸ کتاب کار زبان دهم

جواب درس اول کتاب کار زبان دهم / جواب و معنی صفحه ۸ کتاب کار زبان دهم :

معنی متن صفحه ۸ کتاب کار زبان دهم

One easy way to protect wildlife is learning about endangered animals that live around us

یک راه ساده برای حفاظت از حیات وحش ، یادگیری درباره ی حیوانات در معرض انقراضی است که در اطراف ما زندگی می کنند.

Teach your friends and family about the wonderful wildlife, birds, fish and plants that live near your home

به دوستان و خانواده تان در مورد حیات وحش شگفت انگیز ، پرندگان ، ماهی ها و گیاهانی که در نزدیکی خانه ی شما زندگی می کنند آموزش دهید.

In this way, they are going to be more careful about nature

از این طریق آن ها تصمیم می گیرند در مورد طبیعت بیشتر مراقب باشند.

You can also visit a national wildlife museum or park

شما همچنین می توانید از یک موزه ی حیات وحش یا پارک ملی دیدن کنید.

These places give good information about how to protect endangered animals and their homes

این مکان ها اطلاعات خوبی درباره ی این که چگونه از حیوانات در معرض خطر و زیستگاه هایشان مراقبت کنیم ]به ما [می دهند.

You can do voluntary work in these places to help animals and their babies

شما می توانید در این مکان ها برای کمک به حیوانات و بچه هایشان کار داوطلبانه انجام بدید.

Another thing you can do is protecting the natural home of the endangered animals

کار دیگری که می توانید انجام دهید محافظت از زیستگاه طبیعی حیوانات در معرض خطر است.

When you keep nature clean and safe, the animals will live longer

وقتی شما طبیعت را تمیز و سالم نگه دارید حیوانات بیشتر عمر خواهند کرد.

Protecting the trees of forests is also helpful

محافظت از درختان جنگل ها هم مفید است.

If you live in a village, you need to be very careful about who come to your village to hurt animals

اگر در یک روستا زندگی می کنید لازم است که راجع به شکارچیانی که برای آزار حیوانات به روستای شما می آیند خیلی مراقب باشید.

Whenever you see these people you need to call the police

وقتی شما این افراد را می بینید لازم است که باپلیس تماس بگیرید.

These are simple works, but they will help nature a lot

این ها کارهای ساده ای هستند اما به طبیعت کمک زیادی خواهند کرد.

 

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.