جواب پرسش صفحه ۱۰۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۰۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۴ صفحه ۱۰۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۰۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۴ صفحه ۱۰۲ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۴-۴ صفحه ۱۰۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۴ صفحه ۱۰۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

در تلویزیون‌های متداول، سیگنال‌ها از آنتن‌های روی دکل‌ها به گیرنده‌های تلویزیون فرستاده می‌شود. حتی وقتی گیرنده به دلیل وجود یک تپه یا ساختمان در معرض ارسال مستقیم امواج یک آنتن نباشد، همچنان سیگنال را به دلیل پراش امواج از لبه‌های مانع دریافت خواهد کرد (اگر سیگنال در اطراف آن مانع به حد کافی به داخل «ناحیه سایه» مانع پراشیده شود). سابق بر این، طول موج سیگنال‌های تلویزیونی در حدود ۵۰cm بود، ولی طول موج سیگنال‌های تلویزیونی دیجیتالی که امروزه از آنتن‌ها فرستاده می‌شود بسیار کمتر است. آیا این تغییر طول موج، پراش سیگنال‌ها به داخل ناحیه سایه را افزایش می‌دهد یا کاهش؟
جواب:
هر گاه اندازه ابعاد مانع در مقایسه با طول موج، بزرگ باشد ناحیه سایه واضحی تشکیل میشود و هرچه مانع در مقایسه با طول موج کوچکتر باشد اندازه ناحیه سیاه کوچکتر میشود تا اینکه عملا سایه ناپدید گردد، بنابراین برای مانعی با ابعاد مشخص، هر چه طول موج تابیده کوچکتر باشد عملا به این معنی است که اندازه مانع در مقایسه با طول موج بزرگتر میشود. پس برای سیگنالهای تلویزیونی دیجیتال که طول موج آنها بسیار کمتر از طول موج سیگنالهای تلویزیونی قدیمی است، ناحیه سایه بزرگتر است و به عبارتی دور زدن موج در اطراف مانع دشوارتر خواهد بود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.