جواب تمرین صفحه ۱۴۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۴۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۶-۴ صفحه ۱۴۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب تمرین صفحه ۱۴۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۶-۴ صفحه ۱۴۷ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۶ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۶-۴ صفحه ۱۴۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۶-۴ صفحه ۱۴۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

پس از گذشت ۹ روز، تعداد هسته‌های پرتوزای یک نمونه، به ۸÷۱ (یک هشتم) تعداد موجود در آغاز کاهش یافته است. نیمه عمر (برحسب روز) ماده چقدر است؟ جواب تمرین ۶-۴ صفحه ۱۴۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.