جواب تمرین صفحه ۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۱۲ صفحه ۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۱۲ صفحه ۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۱-۱۲ صفحه ۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۱۲ صفحه ۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل مقابل اسباب انجام آزمایش ساده‌ای را نشان می‌دهد که به کمک آن می‌توان شتاب گرانش را در محل آزمایش اندازه گرفت.
الف) به نظر شما این وسیله آزمایش چگونه کار می‌کند؟

جواب: به محض رها شدن گلوله آهنی توسط آهن‌ربای الکتریکی زمان سنج شروع به کار می‌کند و به محض برخورد گلوله آهنی با حسگر زمان‌سنج متوقف می‌شود. و زمان سقوط گلوله اندازه‌گیری می‌شود. ارتفاع سقوط گلوله نیز معین است، به کمک معادله مکان – زمان می‌توانیم شتاب گرانشی محل آزمایش را به دست بیاوریم:جواب تمرین ۱-۱۲ صفحه ۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

ب) در یک آزمایش نوعی، داده‌های زیر به دست آمده است: جواب تمرین ۱-۱۲ صفحه ۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۱۳ صفحه ۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۱۳ صفحه ۲۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل مقابل شخصی را نشان می‌دهد که ابتدا سنگی را از بالای پلی به داخل رودخانه‌ای رها کرده است. وقتی سنگ مسافت ۴/۰m را طی می‌کند سنگ دیگری دوباره از همان ارتفاع توسط شخص رها می‌شود. توضیح دهید آیا با گذشت زمان و تا قبل از برخورد سنگ اول به سطح آب رودخانه، فاصله بین دو سنگ کاهش یا افزایش می‌یابد یا تغییری نمی‌کند.
جواب: افزایش می یابد.
با گذشت زمان، سرعت سنگ افزایش می یابد. فاصله دو سنگ بعلت افزایش سرعت بیشتر سنگ اولی بیشتر می شود

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.