جواب فعالیت صفحه ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۱-۱ صفحه ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۱-۱ صفحه ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب فعالیت ۱-۱ صفحه ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

همانند شکل روبه رو و به کمک یک نرم افزار نقشه یاب (مانند google map)، مکان خانه و مدرسه تان را مشخص کنید. سپس مسافت و اندازه بردار جابه جایی خانه تا مدرسه را تعیین کنید.
جواب: طول مسیر حرکت یا مسافت با توجه به شکل ۵۵۰m و اندازه بردار جابه‌جایی ۳۱۸m است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.