جواب تمرین صفحه ۳۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۳۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۱ صفحه ۳۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۳۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۱ صفحه ۳۶ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۲-۱ صفحه ۳۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۲-۱ صفحه ۳۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

الف) وزن قطعه‌ای طلا به جرم ۱۰۰ گرم را روی سطح زمین به دست آورید.جواب تمرین ۲-۱ صفحه ۳۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

ب) وزن یک جسم در سطح یک سیاره برابر با نیروی گرانشی است که از طرف آن سیاره بر جسم وارد می‌شود. وزن این قطعه طلا را در سطح ماه و مریخ به دست آورید و با هم مقایسه کنید.  جواب تمرین ۲-۱ صفحه ۳۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.