جواب تمرینات فصل پنجم ریاضی دهم

جواب تمرینات فصل پنجم ریاضی دهم

گام به گام ریاضی دهم فصل ۵

جواب تمرینات فصل پنجم ریاضی دهم

گام به گام ریاضی دهم فصل ۵

فصل پنجم ریاضی دهم مربوط به  تابع میباشد ، در این قسمت ما برای شما عزیزان جواب فعالیت های این فصل از ریاضی دهم را قرار داده ایم لیست درس های اراعه شده در فصل پنجم ریاضی دهم

  1. درس اول: مفهوم تابع و بازنمایی های آن
  2. درس دوم: دامنه و برد توابع
  3. درس سوم: انواع تابع

لینک های دانلود این بخش

فصل ۵ درس ۱ (صفحه ۹۴-۱۰۰)
0.6MB
فصل ۵ درس ۲ (صفحه ۱۰۱-۱۰۸)
0.6MB
فصل ۵ درس ۳ (صفحه ۱۰۹-۱۱۷)
0.7MB