جواب درس سوم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت درس سوم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات متن درس ۳ تاریخ دهم انسانی

سوالات درس سوم تاریخ دهم انسانی با جواب

جواب فعالیت های درس ۳ تاریخ دهم انسانی

درس بخش زیر سوالات درس سوم تاریخ دهم انسانی را برای شما دانش آموزان قرار داده ایم ، این سوالات طبق آخرین تغییرات کتاب درسی پایه دهم میباشد.

درس سوم :: باستان شناسی، در جستجوی میراث فرهنگی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۲۳ درس سوم تاریخ دهم

اشیای آرامگاه توتنخامون و نقاشی غار لاسکو را به دقت ملاحظه کنید و با همفکری به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
الف- به نظر شما، باستان‌نشناسان با بررسی اشیای صفحه قبل و نقاشی بالا، به چه اطلاعاتی درباره مردمان گذشته دست می‌یابند؟
پاسخ: نگرش مردمان گذشته به مسئله زندگی و مرگ، شناخت نیازهای اولیه بشر و اولویت آن- نوع خوراک و شیوه زندگی مردم- اعتقادات- هنر و فرهنگ و…

ب- این اطلاعات چه اهمیتی در شناخت گذشته دارد؟
پاسخ: اطلاعاتی در باره باور و نگرش‌های مردم گذشته که برایشان کاربردی بود و منبع ارزشمندی برای مطالعه و شناخت زندگی مردمان دوران پیش از تاریخ به شمار می‌رود.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۲۷ درس سوم تاریخ دهم

به تصویر سر درِ موزه ایران باستان با دقتّ نگاه کنید و بگویید معماری آن با الگوگیری از کدام بنای تاریخی، طراحی شده است؟
پاسخ: ایوان کسری (طاق کسری)

 

جواب فعالیت ۳ صفحه ۲۸ درس سوم تاریخ دهم

با راهنمایی دبیر خود درباره دلایل اهمیت کاو‌ش‌های باستان‌شناسی در مطالعه و شناخت دوران پیش از تاریخ، گفت‌وگو نمایید.
پاسخ:  چون در دوران پیش از تاریخ آثار مکتوبی پیدا نشده، پس اطلاعات تاریخی از آن دوران ناقص میباشد ، اما علم باستان‌شناسی در تکمیل انواع اطلاعات مربوط به این دوره مانند نوع سکونت‌گاه‌های انسان نخستین، چگونگی شکل‌گیری زندگی اجتماعی، ابزار، خوراک، کشاورزی و خانه‌سازی و شهرنشینی نقش مهمی دارد.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۲۸ درس سوم تاریخ دهم

اهمیت درس باستان‌شناسی و تأثیر محتوای آن بر خود را در قالب یک گزارش کوتاه بیان کنید.
پاسخ:  یافته های باستان‌شناسی این امکان را فراهم می‌آورد که فرد از جنبه‌های فرهنگی، هنری، اقتصادی، اجتماعی و… زندگی انسان‌های گذشته آشنا شود و حوزه اطلاعاتش وسیع‌تر شود

پرسش‌های نمونه صفحه ۲۸ درس سوم تاریخ دهم

۱- موضوع و هدف علم باستان‌شناسی چیست؟
پاسخ:  علمی است که آثار باستانی و تاریخی را به منظور شناخت فرهنگ و شیوه زندگی انسان‌ها و جوامع گذشته، مطالعه و بررسی می‌کند و هدف آن، شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ اوست.

۲- مراحل کار باستان‌شناسان را به ترتیب بیان کنید.
پاسخ:  ۱) شناسایی و کشف ۲) حفاری ۳) استخراج و تنظیم اطلاعات

۳- چرا گورستان‌ها و آرامگا‌ه‌ها کیی از محوطه‌های باستانی محسوب می‌شوند؟
پاسخ:  به دلیل وجود اشیای داخل گورها است. این اشیا و نیز شیوه تدفین مردگان، معماری و مصالح آرامگاه‌ها، اطلاعات ارزنده‌ای را درباره نظام اجتماعی، باورها، فرهنگ، وضعیت اقتصادی و میزان پیشرفت‌های فنی مردمان و جوامع گذشته ارائه می‌کند.

۴- به نظر شما، چرا حفظ و مرمَّت آثار باستانی و میراث فرهنگی، وظیفه ای ملّی و جهانی است؟
پاسخ:  به خاطر اینکه این آثار به شناسایی هر چه بهتر تاریخ و فرهنگ یک ملت کمک فراوانی می‌کند و بدون آن بخش بزرگی از تاریخ آن کشور نیز ناشناخته خواهد ماند. در واقع این آثار معرف هویت تاریخی ملت‌ها هستند.

۵- نقش و اهمیت علم باستا‌ن‌شناسی را در شناخت دوره تاریخی توضیح دهید.
پاسخ:  باستان شناسی به تکمیل اطلاعات منابع نوشتاری کمک می‌کند. از آنجا که بیشتر منابع نوشتاری مربوط به رویدادهای سیاسی و نظامی و شرح اقدامات فرمانروایان است، بنابراین یافته‌های علمی باستان شناسی، جنبه‌های دیگری از زندگی انسان‌ها مانند: اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آشکار می‌کند و همچنین نقش مهمی در مرمت و نگه‌داری آثار باستانی دارد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس سوم تاریخ دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۴ تاریخ دهم و برای بخش قبلی از جواب فعالیت درس ۲ تاریخ دهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.