جواب درس ۱ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

جواب درس 1 تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی

پاسخ فکر کنید ها ، پرسش نمونه درس اول تاریخ معاصر ایران یازدهم

جواب درس 1 تاریخ معاصر یازدهم - ریاضی و تجربی

جواب درس 1 تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی :

جواب تاریخ یازدهم / درس اول

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۲۲ تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۲۲ تاریخ یازدهم

چرا روسیه خواستار اجرای کاپیتولاسیون در ایران شد؟
پاسخ: 1 – برای حمایت از اتباع مجرم خود در ایران
2 – تحقیر ایرانیان و اثبات برتری روس ها بر ایران

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۲۵ تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۲۵ تاریخ یازدهمچرا انگلیسی ها ایران را از محاصره و تصرّف هرات باز داشتند؟
پاسخ: زیرا از نظر انگلیس تصرف هرات , مقدمه ی تصرف هند توسط روسیه بود و حضور ایران در هرات باعث نزدیک شدن روسیه با توجه به نفوذش در ایران به مرزهای هند می شد.

جواب پرسش نمونه صفحه ۲۶ تاریخ یازدهم

1.مفاد عهدنامه گلستان چه بود؟
پاسخ:  به موجب این عهد نامه، ایران حاکمیت روسیه را بر ولایت هایی که تا آن زمان اشغال کرده بود به رسمیت شناخت. به این ترتیب ایالات داغستان و گرجستان و شهرهای باکو، دربند، شیروان، قره باغ، شکی، گنجه، موقان و قسمت بالای طالش، به روسیه واگذار شد. به علاوه، حق کشتی رانی در دریای خزر، از ایران سلب گردید، در برابر، روسیه نیابت سلطنت عباس میرزا را در ایران به رسمیّت شناخت و رساندن او به سلطنت را  تعّهد کرد

2. چه عواملی موجب بروز دوره دوم جنگ های ایران و روسیه شد؟
پاسخ: 1-بد رفتاری روسها با ساکنان مناطق جدا شده از ایران
2 -مشخص نشدن مرز بین دو کشور در عهدنامه گلستان

3. مفاد عهدنامه ترکمانچای چه بود؟
پاسخ: مطابق این معاهده، علاوه بر سرزمین هایی که در عهد نامهٔ گلستان به روس ها واگذار شده بود، ایروان، نخجوان و بخشی از دشت مغان نیز از ایران جدا شد و به روسیه تعلق گرفت؛ ایران متعهد به پرداخت پنج میلیون تومان غرامت به روسیه شد. همچنین، برقراری حق کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی، بر ایران تحمیل گردید

4. براساس کاپیتولاسیون، اتباع دولت روسیه در ایران از چه حق ی برخوردار شدند؟
پاسخ: هرگاه فردی از اتباع خارجه (روس ها) در ایران مرتکب جرمی شود دادگاه های ایران حق رسیدگی ندارند و این فرد در کشور خود (دادگاه کشور خود) مورد رسیدگی قرار گیرد

5. هر کدام از دو دولت فرانسه و ایران براساس معاهده فین کن اشتاین چه تعهداتی داشتند؟
پاسخ: براساس این معاهده، فرانسه متعهد شد که ایران را در جنگ با روسیه کمک کند. در مقابل، ایران برای حمله به متصرفات انگلستان در هند، با افغان ها و قبایل هرات و قندهار متحد شود، و به انگلستان، اعلان جنگ دهد. همچنین در صورتی که تصمیم ناپلئون عبور لشکر او از ایران، به آن کشور بر لشکر کشی به هندوستان قرار گیرد، اجازه داده شود

6. چرا روس ها ایران را به لشکرکشی به سوی هرات تشویق می کردند؟
پاسخ: زیرا از سویی با انگلستان رقابت داشتند، و به خطر افتادن مستعمره های انگلیس در هند را به مصلحت خود می دانستند، و از سوی دیگر، مشغول شدن ایران در جنگ هرات را مایهٔ فراموشی ایالت های از دست  رفتهٔ شمالی، توسط دولت ایران می دانستند

٧ .مفاد عهد نامه دوم ارزنه الروم چه بود؟
بعضی مناطق، از جمله سلیمانیه، دست به موجب این قرارداد، ایران از ادعاهای خود درباره برداشت. در مقابل، دولت عثمانی، حاکمیت ایران بر خرمشهر و ساحل چپ اروند رود، نیز کشتی رانی در این رودخانه را، به رسمیت شناخت. علاوه بر آن، دولت عثمانی متعّهد شد که از آزار و اذیت زائران ایرانی عتبات عالیات جلوگیری کند، و تسهیلات لازم را برای بازرگانان کشور ما در آن سرزمین، فراهم آورد.

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱ تاریخ معاصر یازدهم – ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۲ تاریخ یازدهم و برای بخش قبلی از پرسش های نمونه درس بیست و ششم تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.