جواب و معنی صفحه ۱۷ زبان انگلیسی دهم

در بخش زیر برای شما عزیزان جواب و معنی صفحه ۱۷ از درس اول زبان انگلیسی دهم را آماده کرده ایم
در این قسمت شما میتوانید به پاسخ های این بخش از جواب درس ۱ زبان انگلیسی دهم دسترسی داشته باشید.

جواب صفحه ۱۷ درس اول زبان دهم

A. تصاویر را با عبارات مطابقت دهید.

جواب صفحه 17 درس اول زبان دهم

(b) putting out the fire -خاموش کردن آتش
(a) hurting the animal – صدمه زدن به حیوانات
(c) cutting down the trees – قطع کردن درختان
(d) helping the injured animal – کمک کردن به حیوانات صدمه دیده

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.