جواب و معنی صفحه ۱۸ زبان انگلیسی دهم

در بخش زیر برای شما عزیزان جواب و معنی صفحه ۱۸ از درس اول زبان انگلیسی دهم را آماده کرده ایم
در این قسمت شما میتوانید به پاسخ های این بخش از جواب درس ۱ زبان انگلیسی دهم دسترسی داشته باشید.

جواب صفحه 18 درس اول زبان دهم

B. کدام یک برای طبیعت خوب است؟ کدام بد است؟

hunting the animals putting out the fire
cutting down the trees helping the injured animal

A. تصاویر را با کلمات مطابقت دهید.جواب صفحه 18 درس اول زبان دهم

B. آیا می توانید حیوانات فوق را به دو گروه تقسیم کنید؟ چگونه؟

 domestic animals حیوانات اهلی wild animals حیوانات وحشی
a goat
a duck
a cat
an elephant
a whale
a wolf
a leopard
a panda

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.