جواب فعالیت صفحه ۱۶ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۶ زیست شناسی دهم

گام به گام صفحه ۱۶ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۶ زیست شناسی دهم

پاسخ فعالیت صفحه ۱۶ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۶ زیست شناسی دهم

ساختار و چگونگی کار انواع ماهیچه‌های بدن را در یک جدول فهرست کنید.
ما برای شما دو جدول قرار داده ایم که هر دو صحیح میباشد به دلخواه خودتان یکی را بنویسید!

پاسخ خلاصه :

نام اسکلتی مخطط صاف قلبی
ساختار سلول های استوانه ای شکل سلول های دوکی شکل سلول های استوانه ای منشعب
عمل ارادی غیر ارادی غیر ارادی
رنگ  قرمز قرمز سفید-صورتی
تعداد هسته چند هسته ای معمولا تک هسته ای چند هسته ای

پاسخ کامل:

نوع ماهیچه شکل عمل مثال
ماهیچه‌های اسکلتی مخطط – یاخته‌های این نوع بافت، استوانه‌ای هستند.
– سیتوپلاسم (میان یاخته) یاخته‌های این ماهیچه دارای نوارهای تیره و روشن هستند.
– یاخته‌های ماهیچه‌ی مخطط معمولاً چند هسته‌ای هستند.
– رنگ این یاخته‌ها قرمز است.
به حرکت در آوردن استخوان‌های بدن است. (ارادی) بیشتر در اندام‌های حرکتی و در اتصال با استخوان‌ها و به صورت استوانه‌ای شکل هستند. (بازو، فک و…)
ماهیچه‌های صاف – یاخته‌های این نوع بافت دوکی شکل هستند.
– سیتوپلاسم (میان یاخته) یاخته‌های این نوع ماهیچه، صاف و یکنواخت و به رنگ سفید و صورتی هستند.
یاخته‌های ماهیچه‌ی صاف تک هسته‌ای هستند.
کار آن به حرکت در آوردن غذا در لوله گوارش، تخلیه ادرار و… است. (کند و معمولاً غیر ارادی است.) در جدار لوله گوارش، مجاری ادراری و دیگر قسمت‌های داخلی بدن وجود دارد. (معده، روده، دیواره مثانه)
ماهیچه‌های قلبی – یاخته‌های این نوع بافت استوانه‌ای ولی انشعاب‌دار هستند.چ – سیتوپلاسم یاخته‌های این ماهیچه دارای خطوط تیره و روشن و به رنگ قرمز هستند. انقباض و انبساط قلب برای به حرکت در آوردن خون (سریع و غیر ارادی) فقط در قلب وجود دارد.

منبع جدول بالا سایت گاما

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.