جواب فعالیت صفحه ۲ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲ زیست شناسی دهم

گام به گام صفحه ۲ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲ زیست شناسی دهم

یک روزنامه خبری معمولی تهیه کنید. خبرهای مربوط به زیست شناسی را انتخاب کنید (برای تعیین خبرهای مربوط به زیست شناسی از معلم خود کمک بخواهید).
در روزنامه‌ای که انتخاب کرده‌اید، چند درصد از خبرها به زیست شناسی مربوط است؟ از این خبرها، چند خبر خوب و چند خبر بد هستند؟ می‌توانید به جای روزنامه از وب گاه‌های خبری در بازه زمانی خاصی استفاده و درصد خبرهای زیستی آن را پیدا کنید.
پاسخ:  روزنامه همشهری :
خبر ۱: شکوفا شدن درختان میوه در آذربایجان در فصل زمستان بوده است که خبر بدی محسوب می‌شود. چون گل‌دهی در فصل زمستان نشان از گرم شدن هوا در فصل زمستان است.
خبر ۲: مشاهده دو قلاده یوزپلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده بوده که جزو خبر خوب محسوب می‌شود. زیرا حفظ نسل پلنگ ایرانی باعث احیا و تقویت بوم‌سازگان می‌شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.