جواب فعالیت صفحه ۶ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۶ زیست شناسی دهم

گام به گام صفحه ۶ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۶ زیست شناسی دهم

پاسخ فعالیت صفحه ۶ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۶ زیست شناسی دهم

اگر چه سوخت‌های فسیلی نیز منشأ زیستی دارند و از تجزیه پیکر جانداران به وجود آمده‌اند؛ اما امروزه سوخت زیستی به سوخت‌هایی می‌گویند که‌ از جانداران امروزی به دست می‌آیند. مزایا و زیان‌های سوخت‌های فسیلی و زیستی را از دید محیط زیستی با هم مقایسه کنید.

سوخت های فسیلی مزایا: با سوزاندن مقدار کم از آن ، انرژی زیادی تولید میشود.
زیان: آلودگی زیست محیطی بالا میرود. میلیون ها سال زمان میبرد تا حجم مصرفی تامین شود.
سوخت های زیستی مزایا: جبران پذیر هستند. و آلودگی محیطی کمی ایجاد می‌کنند.
زیان: در مقایسه با سوخت های فسیلی، سوزاندن حجم مشخص، انرژی کمتری می دهند.

پاسخ فعالیت صفحه ۶ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۶ زیست شناسی دهم

با مراجعه به منابع معتبر درباره زمینه‌های فعالیت زیست شناسان در ایران و جهان اطلاعاتی جمع آوری و در کلاس ارائه دهید.
این بخش تحقیق و جمع آوری اطلاعات است ، میتوانید از لینک زیر برای تحقیق خود استفاده کرده و به کلاس ارائه دهید

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.