جواب فعالیت صفحه ۲۸ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۸ زیست شناسی دهم

گام به گام صفحه ۲۸ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۸ زیست شناسی دهم

پاسخ فعالیت صفحه ۲۸ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۸ زیست شناسی دهم

ذخیره بیش از اندازه چربی در کبد موجب بیماری «کبدچرب» می‌شود. چگونه می‌توان از این بیماری پیشگیری کرد؟ در این باره اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و به کلاس ارائه دهید.
پاسخ: ۱- داشتن رژیم غذایی سالم
۲- حفظ وزن سالم و تناسب اندام
۳- ورزش (فعالیت بدنی)
۴- عدم مصرف الکل

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.