جواب فعالیت صفحه ۳۲ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۳۲ زیست شناسی دهم

گام به گام صفحه ۳۲ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۳۲ زیست شناسی دهم

پاسخ فعالیت صفحه ۳۲ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۳۲ زیست شناسی دهم

درباره ارتباط بین گوارش نشخوارکنندگان با گرم شدن کره زمین اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و در کلاس ارائه دهید.
پاسخ: متان یکی از گاز های گلخانه ای است که افزایش آن در جو زمین، باعث گرم تر شدن کره ی  زمین می شود. طی فرایند گوارش و هضم مواد گیاهی توسط باکتری ها، مقداری گاز متان تولید  می شود. گاو ها عامل تولید ۱۰ تا ۱۵ درصد از گاز متان در سطح زمین هستند؛ حدود ۹۵ درصد  از این گاز متان در هنگام نشخوار کردن علوفه، از دهان این حیوان خارج می شود.
بنابراین،  گوارش غذا در نشخوار کنندگان، همراه با تولید گاز متان است که می تواند منجر به گرم تر شدن  کره ی زمین شود.

یار hamyar.in ♥ همیار hamyar.in ♥ همیار hamyar.in ♥ همیار hamyar.in 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.