جواب فعالیت صفحه ۳۲ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۳۲ زیست شناسی دهم

گام به گام صفحه ۳۲ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۳۲ زیست شناسی دهم

 

پاسخ فعالیت صفحه ۳۲ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۳۲ زیست شناسی دهم

درباره ارتباط بین گوارش نشخوارکنندگان با گرم شدن کره زمین اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و در کلاس ارائه دهید.
پاسخ: برای اندازه گیری نمایه توده بدنی افراد بیش از بیست سال، مقدار سن، جنسیت، اندازه دور مچ را در نظر می گبرند، مقدار چربی در بدن با افزایش سن زیاد میشود. این نسبت درخانم ها بیشتر از آقایان است.
در روش دیگر دور کمر و میزان کلسترول یا تریگلیسیرید نیز به عنوان شاخص در نظر گرفته میشود و برای افراد بیشتر از ۲۰ سال از جدول زیر استفاده میکنند.

وضعیت بدنBMI
کمبود وزنکمتر از ۱۸/۵
وزن طبیعی۲۴/۹ – ۱۸/۵
اضافه وزن۲۵ – ۲۹/۹
چاقی ـ ۳۰ و بیشتر از آن

همیار hamyar.in ♥ همیار hamyar.in ♥ همیار hamyar.in ♥ همیار hamyar.in