جواب فعالیت صفحه ۱۳ زیست یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۱۳ زیست یازدهم

جواب زیست شناسی یازدهم صفحه ۱۳

جواب فعالیت صفحه ۱۳ زیست یازدهم

جواب فعالیت ۶ صفحه ۱۳ فصل یک زیست یازدهم

جواب فعالیت ۶ صفحه ۱۳ فصل یک زیست یازدهم

درباره درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده و به کلاس ارائه کنید.

– استفاده از قلیان به اندازه سیگار خطرناک نیست.
پاسخ: نادرست ❌– نیکوتین ماده ای اعتیاد آور است که در برگ های گیاه تنباکو یافت می شود. این ماده بسیار سمی است و سریعا وارد جریان خون می شود.

– فرد با یک بار مصرف ماده اعتیادآور، معتاد نمی‌شود.
پاسخ: درست ✅ – اما مصرف یک بار از ماده اعتیاد آور باعث وابستگی روانی مصرف کننده شده و تمایل به مصرف دوباره و نهایتا اعتیاد را ایجاد می کند.

– مصرف تنباکو با سرطان دهان، حنجره و شش ارتباط مستقیم دارد.
پاسخ: درست✅ – مواد سمی و جهش زای شیمیایی با دود تنباکو وارد دهان شده در گلو و شش ها جمع شده ، مژه های دستگاه تنفسی را از کار انداخته و زمینه برای ابتلا به سرطان را فراهم می کند.

– مصرف مواد اعتیادآوری که از گیاهان به‌دست می‌آیند، خطر چندانی ندارد.
پاسخ: نادرست❌ – ترکیبات اعتیاد آوری که در گیاهان ساخته می شود در مقادیر متفاوت ممکن است سرطان زا، مسموم کننده یا حتی کشنده باشند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.