جواب کاربرگه های مطالعات نهم

 1. جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات نهم؛ طول و عرض جغرافیایی
 2. جواب کاربرگه شماره ۲ مطالعات نهم؛ طول و عرض جغرافیایی
 3. جواب کاربرگه شماره ۳ مطالعات نهم؛ انواع ناهمواری ها
 4. جواب کاربرگه شماره ۴ مطالعات نهم؛ رابطه پراکندگی زیست بوم ها
 5. جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات نهم؛ زیست بوم های جهان
 6. جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات نهم؛ شگفتی های آفریقا 
 7. جواب کاربرگه شماره ۷ مطالعات نهم؛ نقشه سیاسی ایران در صفویه
 8. جواب کاربرگه شماره ۸ مطالعات نهم؛ اداره شهرها و روستاها در عصر صفوی
 9. جواب کاربرگه شماره ۹ مطالعات نهم؛ جدایی سرزمین های ایرانی در دوره قاجار
 10. جواب کاربرگه شماره ۱۰ مطالعات نهم؛ زمینه ها و عوامل انقلاب مشروطه
 11. جواب کاربرگه شماره ۱۱ مطالعات نهم؛ سخنرانی تاریخی امام
 12. جواب کاربرگه شماره ۱۲ مطالعات نهم؛ رویداد انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷
 13. جواب کاربرگه شماره ۱۳ مطالعات نهم؛ لایه های فرهنگ
 14. جواب کاربرگه شماره ۱۴ مطالعات نهم؛ موفقیت
 15. جواب کاربرگه شماره ۱۵ مطالعات نهم؛ سازگاری والدین و فرزندان
 16. جواب کاربرگه شماره ۱۶ مطالعات نهم؛ حقوق و تکالیف شهروندی
 17. جواب کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات نهم؛
 18. جواب کاربرگه شماره ۱۸ مطالعات نهم؛ حل مسئله

جواب کاربرگه های مطالعات نهم

گام به گام کاربرگ های مطالعات نهم

جواب کاربرگه های مطالعات نهم

گام به گام کاربرگ های مطالعات نهم

در این محتوا از سایت همیار قصد داریم تا جواب کاربرگه های مطالعات اجتماعی نهم را قرار دهیم. این کاربرگه ها شامل 18 کاربرگه می باشند که در پایان هر فصل از کتاب قرار گرفته اند. کاربرگه ها به دانش آموزان کمک می کنند تا مطالب درسی را به صورت عملی و کاربردی یاد بگیرند.

ما در این محتوا جواب تمام کاربرگه های مطالعات اجتماعی نهم را قرار داده ایم. جواب ها به صورت کامل و جامع نوشته شده اند و دانش آموزان می توانند با استفاده از آنها، به سوالات کاربرگه ها پاسخ دهند.

برای دسترسی به جواب کاربرگه های مطالعات اجتماعی نهم، می توانید از طریق لینک های بالا اقدام کنید:

در این محتوا، ابتدا به معرفی کاربرگه های مطالعات اجتماعی نهم می پردازیم. سپس، جواب هر کاربرگه را به صورت کامل و جامع ارائه می دهیم.

معرفی کاربرگه های مطالعات اجتماعی نهم

کاربرگه های مطالعات اجتماعی نهم در 18 کاربرگه دسته بندی شده اند. هر کاربرگه به یک موضوع خاص در کتاب مطالعات اجتماعی نهم می پردازد.

موضوعات کاربرگه های مطالعات اجتماعی نهم عبارتند از:

 • کاربرگه 1: بررسی نقشه ایران
 • کاربرگه 2: طول و عرض جغرافیایی بر روی نقشه
 • کاربرگه 3: انواع ناهمواری ها
 • کاربرگه 4: آب و هوا
 • کاربرگه 5: پوشش گیاهی و جانوری ایران
 • کاربرگه 6: جمعیت ایران
 • کاربرگه 7: منابع طبیعی ایران
 • کاربرگه 8: کشاورزی
 • کاربرگه 9: صنعت
 • کاربرگه 10: خدمات
 • کاربرگه 11: تاریخ ایران باستان
 • کاربرگه 12: تاریخ ایران اسلامی
 • کاربرگه 13: انقلاب اسلامی ایران
 • کاربرگه 14: جنگ تحمیلی ایران و عراق
 • کاربرگه 15: ایران در قرن 21
 • کاربرگه 16: ایران و جهان
 • کاربرگه 17: ایران و منطقه
 • کاربرگه 18: ایران و سازمان های بین المللی

جواب کاربرگه های مطالعات اجتماعی نهم

جواب تمام کاربرگه های مطالعات اجتماعی نهم در این محتوا قرار داده شده است. جواب ها به صورت کامل و جامع نوشته شده اند و دانش آموزان می توانند با استفاده از آنها، به سوالات کاربرگه ها پاسخ دهند.

امیدوارم این محتوا برای شما مفید باشد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.