جواب درس ۱ منطق دهم انسانی

جواب درس اول ۱ منطق دهم انسانی

جواب تمرین ها و فعالیت های درس اول منطق دهم انسانی

جواب درس اول ۱ منطق دهم انسانی

جواب درس اول ۱ منطق دهم انسانی :

جواب فعالیت های درس اول منطق دهم در این بخش قرار میگیرد!

جواب سوال صفحه ۷ منطق دهم

برای آشنایی با دو حیطه اصلی منطق لازم است به تفاوت تصور و تصدیق توجه کنیم. بدین منظور به سؤالات زیر پاسخ دهید:

آیا می دانید تاقدیس چیست؟
پاسخ:
فعلا خیر

آیا میدانید سیمرغ و سیمرغ چه هستند و چه تفاوتی با هم دارند؟
پاسخ:
سیمرغ نام پرنده ای افسانه ای است ولی سی مرغ یعنی ۳۰ عدد مرغ

ممکن است اکثر شما ندانید تاقدیس چیست اما کم و بیش تصوری از مرغ و سیمرغ دارید اکنون سیمرغ را در چند جمله توصیف کنید:
پاسخ:
سیمرغ پرنده ای افسانه ای است

جواب تمرین صفحه ۸ درس اول منطق دهم

از میان موارد زیر تصور و تصدیق را مشخص کنید:
سیمرغ:
(تصور)
سیمرغ پرنده ای افسانه ای است: (تصدیق)
دانا: (تصور)
توانا بود هرکه دانا بود: (تصدیق)

امیدوارم از جواب بالای تمرین صفحه 8 درس اول منطق دهم انسانی لذت برده باشید لطفاً نظرات خود را در بخش زیر به ما اعلام نمایید

جواب تمرین صفحه ۱۰ درس اول منطق دهم

مشخص کنید که کدامیک از موارد زیر تعریف و کدامیک استدلال هستند:

🔹 چون قاشق چوبی گرما را منتقل نمیکند، غذا را با آن هم بزنی دستت نمی سوزد.
پاسخ:
استدلال

🔹 منطق علمی است که از خطای ذهن جلوگیری میکند.
پاسخ:
تعریف

🔹 معلم ما در کلاس است؛ پس در خانه اش نیست.
پاسخ: استدلال

🔹 ترابری یعنی حمل و نقل کالا یا مسافر از جایی به جای دیگر.
پاسخ: تعریف

در بخش بالا برای شما جواب تمرین صفحه ۱۰ منطق دهم را قرار داده ایم

 جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۱۰ درس اول منطق دهم

۱ــ جملاتی که با «چیست» پایان میپذیرند و جملاتی که با «چرا» آغاز میشوند با کدام یک از دو مبحث اصلی منطق ارتباط دارند؟
پاسخ:
چیست: تعریف
چرا: استدلال

۲ــ از میان موارد زیر تصوّرها و تصدیقها را مشخص کنید:
پاسخ: منطق معیار تفکر است: تصدیق
منطق: تصور
تصدیق بخشی از علم است: تصدیق
کوه سهند: تصور
ارتفاعات کوه سهند: تصور
کوه سهند مرتفع است: تصدیق

۳ــ اگر ذهن انسان به طور طبیعی بر اساس قواعدی میاندیشد، چه نیازی به خواندن منطق داریم و چرا به صرف خواندن کتابهای منطق از خطای ذهن مصون نمی مانیم؟
پاسخ:
ذهن انسان به صورت طبیعی بر اساس قواعدی می اندیشد. منطق دانان این قواعد را کشف کرده اند و به صورت علم منطق در اختیار ما قرار دادهاند. گرچه ذهن انسان به طور طبیعی منطقی رفتار میکند و بدون دانستن نام های این قواعد، آنها را در زندگی خود به کار می برند اما ذهن همواره در معرض لغزش قرار دارد و معمولاً در استدلال های پیچیده با تعریف دقیق اصطلاحات خاص، دچار اشتباه میشود. به همین دلیل با به کارگیری علم منطق که به دسته بندی و توضیح قواعد ذهن میپردازد، سریعتر و دقیق تر میتوان عوامل لغزش و خطای ذهن را تشخیص داد.

جواب آنچه در این بخش میخوانیم صفحه ۱۲ درس اول منطق دهم

مشخص کنید که هر یک از عبارات زیر خود درباره لفظ اند یا در مورد امری ذهنی یا امری در جهان خارج:
۱-خواب خوبی دیدم.
پاسخ:
مربوط به حیطه زبان (خواب دیدن در ذهن ما اتفاق می افتد و نه در خارج)

۲« خواب« چهار حرف دارد.
پاسخ: مربوط به حیطه زبان (درباره خود لفظ صحبت شده است نه معنای ان)

۳ وقتی زنگ زدی، خوابیده بودم
پاسخ:
مربوط به حیطه خارج (درباره عملی خارجی صحبت شده است. در خارج از ذهن مثلا در رختخواب می خوابیم و بیدار می شویم.)

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱ منطق دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۲ منطق دهم و برای بخش قبلی از جواب درس دهم منطق دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.