نمونه سوال علوم پنجم با جواب نوبت اول

نمونه سوال علوم پنجم با جواب نوبت اول

نمونه سوالات نوبت اول علوم پنجم

نمونه سوال علوم پنجم با جواب نوبت اول

نمونه سوالات نوبت اول علوم پنجم

در بخش زیر برای شما عزیزان نمونه سوال علوم پنجم ابتدایی نوبت دی ماه را قرار داده ایم که امیدوارم نهایت استفاده را از آنها ببرید.

سوال علوم پنجم+جواب ۱۴۰۱ - ۱
0.7MB
سوال علوم پنجم+جواب ۱۴۰۰ - ۲
0.5MB
سوال علوم پنجم+جواب ۱۴۰۰ - ۳
0.2MB
سوال علوم پنجم+جواب ۱۴۰۰ - ۴
0.5MB
سوال علوم پنجم+جواب ۱۴۰۰ - ۵
0.2MB
سوال علوم پنجم+جواب ۱۴۰۱ - ۶
0.2MB
سوال علوم پنجم+جواب ۱۴۰۱ - ۷
0.7MB