نمونه سوال هدیه ششم با جواب نوبت اول

نمونه سوال هدیه ششم با جواب نوبت اول

نمونه سوالات نوبت اول هدیه ششم دبستان

نمونه سوال هدیه ششم با جواب نوبت اول

نمونه سوالات نوبت اول هدیه ششم دبستان

با توجه به درخواست هایی که داشتیم ، امروز در همیار  قصد داریم تا نمونه سوالات هدیه ششم ابتدایی نوبت اول (امتحانات دی ماه) را قرار دهیم . امیدوارم از این نمونه سوالات بیشترین استفاده را ببرید.

سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۰- ۱
0.2MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۰- ۲
0.7MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۰- ۳
0.5MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۰- ۳
0.2MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۰- ۵
0.9MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۰- ۶
0.8MB