نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم با جواب نوبت اول

نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم با جواب نوبت اول

نمونه سوالات نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم دبستان

نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم با جواب نوبت اول

نمونه سوالات نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم دبستان

با توجه به درخواست هایی که داشتیم ، امروز در همیار  قصد داریم تا نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی نوبت اول (امتحانات دی ماه) را قرار دهیم . امیدوارم از این نمونه سوالات بیشترین استفاده را ببرید.

نمونه سوال مطالعات ششم + جواب ۱۴۰۱ (فایل ۱)
0.6MB
نمونه سوال مطالعات ششم + جواب ۱۴۰۱ (فایل ۲)
0.4MB
نمونه سوال مطالعات ششم + جواب ۱۴۰۱ (فایل ۳)
0.4MB
نمونه سوال مطالعات ششم + جواب ۱۴۰۱ (فایل ۴)
0.4MB
نمونه سوال مطالعات ششم + جواب ۱۴۰۱ (فایل ۵)
0.4MB
نمونه سوال مطالعات ششم + جواب ۱۴۰۰ (فایل ۶)
0.6MB
نمونه سوال مطالعات ششم + جواب ۱۴۰۰ (فایل ۷)
0.5MB
نمونه سوال مطالعات ششم + جواب ۱۴۰۰ (فایل ۸)
0.3MB
نمونه سوال مطالعات ششم + جواب ۱۴۰۰ (فایل ۹)
0.2MB
نمونه سوال مطالعات ششم + جواب ۱۴۰۰ (فایل ۱۰)
0.3MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.