نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت دوم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت دوم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

با توجه به درخواست هایی که داشتیم ، امروز در همیار  قصد داریم تا نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی نوبت دوم (امتحانات خرداد ماه) را قرار دهیم . امیدوارم از این نمونه سوالات بیشترین استفاده را ببرید.

سوال مطالعات ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱
0.8MB
سوال مطالعات ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۲
0.6MB
سوال مطالعات ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۳
0.6MB
سوال مطالعات ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۴
0.5MB
سوال مطالعات ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۵
0.5MB
سوال مطالعات ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۶
0.4MB
سوال مطالعات ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۷
0.4MB
سوال مطالعات ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۸
0.4MB
سوال مطالعات ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۹
0.3MB
سوال مطالعات ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۰
0.3MB