نمونه سوال نگارش نهم با جواب نوبت اول

نمونه سوال نگارش نهم با جواب نوبت اول

نمونه سوالات نوبت اول املاء و انشاء نهم

نمونه سوال نگارش نهم با جواب نوبت اول

نمونه سوالات نوبت اول املاء و انشاء نهم

با توجه به درخواست هایی که داشتیم ، امروز در همیار  قصد داریم تا نمونه سوالات نگارش نهم نوبت اول (امتحانات دی ماه) را قرار دهیم . امیدوارم از این نمونه سوالات بیشترین استفاده را ببرید.

نمونه سوال املاء نهم +جواب ۱۳۹۹- ۱
0.6MB
نمونه سوال املاء نهم +جواب ۱۳۹۹- ۲
0.6MB
نمونه سوال املاء نهم +جواب ۱۳۹۹- ۳
0.9MB
نمونه سوال املاء نهم +جواب ۱۴۰۰- ۴
1MB
نمونه سوال املاء نهم +جواب ۱۴۰۰- ۵
0.8MB
نمونه سوال املاء نهم +جواب ۱۴۰۰- ۶
0.3MB
نمونه سوال املاء نهم +جواب ۱۴۰۱- ۷
0.9MB
نمونه سوال املاء نهم +جواب ۱۴۰۱- ۸
0.6MB
نمونه سوال املاء نهم +جواب ۱۴۰۱- ۹
0.8MB
نمونه سوال املاء نهم +جواب ۱۴۰۱- ۱۰
0.2MB
نمونه سوال انشاء نهم +جواب ۱۴۰۱ -۱
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.