نمونه سوال زبان انگلیسی نهم با جواب نوبت دوم ۱۴۰۲

نمونه سوال زبان انگلیسی نهم با جواب نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت دوم زبان انگلیسی نهم

نمونه سوال زبان انگلیسی نهم با جواب نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت دوم زبان انگلیسی نهم

با توجه به درخواست هایی که داشتیم ، امروز در همیار  قصد داریم تا نمونه سوالات زبان انگلیسی نهم نوبت دوم (امتحانات خرداد ماه) را قرار دهیم . امیدوارم از این نمونه سوالات بیشترین استفاده را ببرید.

نمونه سوال زبان نهم +جواب ۱۴۰۲ (فایل ۱)
0.5MB
نمونه سوال زبان نهم +جواب ۱۴۰۲ (فایل ۲)
0.7MB
نمونه سوال زبان نهم +جواب ۱۴۰۲ (فایل ۳)
0.9MB
نمونه سوال زبان نهم +جواب ۱۴۰۲ (فایل ۴)
1.8MB
نمونه سوال زبان نهم +جواب ۱۴۰۲ (فایل ۵)
0.3MB
نمونه سوال زبان نهم +جواب ۱۴۰۱ (فایل ۱)
1.7MB
نمونه سوال زبان نهم +جواب ۱۴۰۱ (فایل ۲)
0.9MB
نمونه سوال زبان نهم +جواب ۱۴۰۱ (فایل ۳)
1MB
نمونه سوال زبان نهم +جواب ۱۴۰۱ (فایل ۴)
1.5MB
نمونه سوال زبان نهم +جواب ۱۴۰۱ (فایل ۵)
1.2MB
نمونه سوال زبان نهم +جواب ۱۴۰۱ (فایل ۶)
0.8MB
نمونه سوال زبان نهم +جواب ۱۴۰۱ (فایل ۷)
0.7MB
نمونه سوال زبان نهم +جواب ۱۴۰۱ (فایل ۸)
1.5MB
نمونه سوال زبان نهم +جواب ۱۴۰۱ (فایل ۹)
1.9MB
نمونه سوال زبان نهم +جواب ۱۴۰۱ (فایل ۱۰)
1.1MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.