سوالات درس ۱ تاریخ یازدهم انسانی + PDF

سوالات درس ۱ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس اول تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات درس ۱ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس اول تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات متن تاریخ یازدهم انسانی / درس اول

۱. گونه های مختلف منابع تاریخ ایران دوره اسلامی تا پایان عصر صفوی را نام ببرید؟
پاسخ: ۱- منابع غیر نوشتاری
۲- مراجع و منابع نوشتاری.

۲. منابع غیر نوشتاری تاریخ ایران دوره اسلامی تا پایان عصر صفوی شامل چه می باشد؟
پاسخ: ۱ – محوطه ها و بناهای تاریخی
۲ -ابزارها و وسایل دست ساخته انسان
۳- آثار شفاهی

۳. نمونه هایی از محوطه ها و بناهای تاریخی را به عنوان منابع تاریخی نام ببرید؟
پاسخ: مکان های تاریخی مثل غار حرا، کوه احد و یا دشت چالدران هر کدام به عنوان بستر وقوع یک رویداد تاریخی به شمار می روند. آثار و بناهای تاریخی مانند میدان نق جهان، مسجد گوهرشاد و به طور کلی آثار ساختمانی و معماری نظیر کاخ ها، کاروان سرا ها، قلعه ها و برج ها، زیارتگاه ها، مقبره ها، پل ها و جاده ها، آب انبارها، مساجد و کلیسا ها، معابد و خانقاه ها، بنادر و اسکله ها و روستاها و شهرهای قدیمی

۴. محوطه ها و بناهای تاریخی چه کمکی به مورخان می کنند؟
پاسخ: مورخان را در زمینه فهم عمق تر و بازسازی دقیق تر گذشته ها کمک می کنند.

۵. نمونه هایی از ابزارها و وسایل دست ساختم انسان را به عنوان منابع تاریخی نام ببرید؟
پاسخ:
انواع پوشاک، جواهرات، ابزارهای کشاورزی، ظروف، وسایل حمل و نقل، اشیای هنری مثل مجسمه ها، تابلوهای نقاشی، سازهای موسیقی، جنگ افزارها، وسایل خانگی.

۶. تمام دست ساخته های انسانی بازمانده از گذشته گواه بر چیست؟
پاسخ: گواه روشنی بر نوع فرهنگ و طرز تفکر و چگونگی عقاید و آداب و رسوم پیشنیان ما هستند.

۷. ابزارها و وسایل دست ساخته انسان در قمرو چه دانش هایی قرار می گیرند؟
پاسخ: در قلمرو دانش هایی چون باستان شناسی، معماری و هنر.

۰۸ مطالعه آثار شفاهی چه کمکی به مورخان می کند؟
پاسخ: کمک زیادی به شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و سنت های اجتماعی و طبقات مختلف مردم در ادوار مختلف می کند

۹. آثار شفاهی شامل چه مواردی می باشند؟
پاسخ: افسانه ها و اساطیر اقوام در دوره های مختلف تاریخی، خاطرات شفاهی، انواع مختلف ادبیات عامیانه، اعم از داستان های تاریخی، قهرمانی، اخلاقی و تخیلی، گونه های متفاوت متل ها، لطیفه ها و انواع شعر، نظیر دوبیتی، تصنیف، ترانه و لالایی.

۱۰. مهم ترین گونه های مراجع و منابع مکتوب تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی را نام ببرید؟
پاسخ: ۱ – کتاب های تاریخی
۲ -سفرنامه ها
۳ -نوشته های جغرافیایی
۴- ادبیات و متون ادبی
۵- سیاست نامه ها و اندرز نامه ها
۶- سایر نوشته ها.

۱۱. انواع مختلف کتاب های تاریخی تالیف شده در دوران اسلامی را نام ببرید؟
پاسخ: ۱ – تاریخ های عمومی
۲ – تاریخ های محلی۳ -تاریخ های سلله ای
۴- تک نگاری
۵- تاریخ های منظوم.

۰۱۲ ویژگی های تاریخ های عمومی دوران اسلامی را بنویسید؟
پاسخ: مولفان این دسته از آثار، تاریخ جهان را از آفرینش عالم آغاز می کردند و سپس به شرح زندگی حضرت آدم و دیگر پیامبران می پرداختند. پس از آن تاریخ اساطیری ایران را از کیومرث آغاز و تا پایان دوره ساسانیان ختم می کردند. در ادامه رویدادهای تاریخ اسلام و سلسله های ایرانی را تا زمان حیات خود شبت و ضبط می کردند.

۰۱۳ مهم ترین و مشهورترین تاریخ عمومی را نام ببرید؟
پاسخ: تاریخ طبری تالیف محمدبن جریر طبری.

۱۴. انگیزه اصلی نویسندگان کتاب های تاریخ های محلی چه بود؟
پاسخ: شبت و ضبط رویدادهای تاریخی، بیان ویژگی های جغرافیایی و اقتصادی و نگارش زندگی نامه مفاخر و مشاهیر محلی بوده است.

۱۵. معروف ترین اثر تاریخی محلی را ذکر کنید؟
پاسخ: تاریخ سیستان از مؤلفی ناشناخته، در موضوع تاریخ سیستان از ایام قدیم تا سال ٧٢۵ ق.

١۶. هدف از نگارش تاریخ های سلسله ای چه بود؟
پاسخ: فرمان روایان بزرگ و کوچک به منظور ثبت و ضبط رویداد های دوران خود معمولا افراد ادیب و دانشمند را تشویق و مأمور به تدوین این رویدادها می کردند.

١٧. مشهورترین ترین نمونه تاریخ های سلسله ای را نام ببرید؟
پاسخ: کتاب تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی.

١٨. تاریخ نگاری به صورت تک نگاری از چه زمانی و باجه هدفی مرسوم شد؟
پاسخ: از دوره تیموریان به بعد مرسوم شد. در این نوع تاریخ نگاری مؤلفان عموماً به اشاره فرمانروا، تاریخ زندگی او را به صورت متمرکز و ویژه مورد توصیف و ثبت و ضبط قرار می دادند.

١٩ مشهورترین تک نگاری تاریخی را نام ببرید؟
پاسخ: عجائب المقدور فی نوائب تیمور (زندگی شگفت آور تیمور) تألیف ابن عربشاه درباره تیمور.

٢٠ سرودن منظومه های حماسی و تاریخی در ایران از چه زمانی رواج و رونق بسیاری یافت؟
پاسخ: دوره مغولان

٢١ برجسته ترین منظومه حماسی و تاریخی را نام ببرید؟
پاسخ: شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی.

٢٢. سفرنامه های چه اطلاعاتی درباره تاریخ ایران دوران اسلامی به دست می دهند؟
پاسخ: سفرنامه ها اطلاعات مفیدی از زندگانی اجتماعی مردم ایران ارائه می کنند که در دیگر منابع کمتر دیده می شوند. بسیاری از جهان کردان گنجینه ای از اخبار و اطلاعات بسیار با ارزش از تاریخ اجتماعی و فرهنگی و جغرافیای تاریخی سرزمین هانی را که دیده اند از جمله ایران به صورت سفرنامه ارائه داده اند.

٢٣. متون جغرافیایی چه نوع اطلاعاتی از گذشته ارائه می دهند؟
پاسخ: اطلاعات بسیار با اهمیتی درباره آداب و رسوم، فرهنگ، نوع معیشت، آب و هوا، وضعیت  اقتصادی، وضعیت نظامی، راه ها، کالاها، قلعه ها، برج ها، بندرها، رود ها و دریاها، پایتخت ها، ادیان و اعتقادات، نژاد و زبان و حدود و سرحدات و مرزهای سرزمین ها و حکومت های محلی ارائه می دهند.

٢۴. نمونه ای از نوشته ها و کتاب های جغرافیایی نام ببرید؟
پاسخ: کتاب هابی با عنوان مشترک المسالک و الممالک تألیف نویسندگان مختلف از جمله ابن خردادبه.

٢۵. کدام یک از شاعران در شعر های خود به خوبی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمان خود را نقد کرده اند؟
پاسخ: بسیاری از شاعران مانند انوری، شاعر دوره سلجوقی در قصیده نامه اهل خراسان، سعدی در بوستان و گلستان و حافظ در دیوانش.

٢۶. کتاب های سیاست نامه ای حاوی چه موضوعاتی می باشند وجه اطلاعاتی را ارائه می دهند؟
پاسخ: موضوعاتی درباره شیوه کشورداری و مناسبات حکومت و مردم اند و اطلاعات سودمندی در خصوص چگونگی اداره کشور و تشکیلات و نهاد های اداری، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ارائه می دهند.

٢٧. برجسته ترین کتاب سیاست نامه متعلق به کیست؟
پاسخ: سیاست نامه خواجه نظام الملک توسی، وزیر مقتدر عصر سلجوقی.

٢٨ اندرز نامه ها بیشتر به چه مسائلی می پردازند و مشهورترین اندر زنامه را نام ببرید؟
پاسخ: به اخلاق کشورداری و مناسبات اخلاقی فرمانروا و مردم می پردازند. از نمونه های مشهور اندرزنامه ها، می توان به قابوس نامه، نوشته عنصر المعالی در قرن پنجم هجری اشاره کرد.

۲٩. به جز منابع نوشتاری ذکر شده، نمونه های دیگر منابع نوشتاری را ذکر کنید؟
پاسخ: ١- تألیفات تحت عنوان طبقات، انساب و فرهنگ نامه های زندگینامه ای
٢- اسناد برجای مانده از دیوان های حکومتی سلسله ها نظیر فرمان ها، معاهدات سیاسی، اسناد اقتصادی و فرهنگی و منشآت(نامه ها)
٣ -متون  تقویمی و گاه شماری، متون فلسفی و کلامی و فقهی، متون اخلاقی و سایر تألیفات علمی
۴- نوشته های  وی سکه ها نیز اطلاعات مفیدی درباره اوضاع سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و هنری سلسله های حکومتی و نام پادشاهان ارائه می دهند.

سوالات تایپی روی کتاب تاریخ یازدهم PDF
3.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱ تاریخ یازدهم انسانی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۲ تاریخ یازدهم انسانی با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی استفاده نمایید.