سوالات درس ۵ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس پنجم ۵ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس پنجم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس پنجم ۵ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس پنجم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب

درس پنجم

۱- محمد علی شاه چگونه پادشاهی بود؟
پاسخ:  فرزند مظفر دین شاه بود که بسیار خودکامه و خود رای بود

۲- اولین بی اعتنایی محمد علی شاه نسبت به مشروطه خواهان چه بود؟
پاسخ: عدم دعوت نمایندگان مجلس شورای ملی در جشن تاج گذاری .

۳- دومین مخالفت محمد علی شاه قاجار نسب ت به مشروطه خواهان چه بود؟
پاسخ: زمانی که متمم قانون  اساسی را نزد او برای امضا بردند خودداری کرد .

۴- علت موافقت و حمایت انگلیس ها از نظام مشروطه چه بود؟
پاسخ: ۱- افزایش اعتبار خود ۲- به قدرت رساندن مهره های انگلیس  ۳- محافظت از مرز های هند

۵- چرا روس ها با انقلاب مشروطه مخالفت می کردند؟
پاسخ: ۱- حمایت از محمد علی شاه ۲- جلوگیری از قیام مردم قفقاز ۳- جلوگیری از نفوذ انگلیس

۶- بر اساس قرار داد ۱۹۰۷ میلادی ایران دچار چه سرنوشتی شد؟
پاسخ: بر اساس این قرار داد ایران به سه منطقه : شمال ایران به روس ها ، منطقه جنوب به انگلیس ها و منطقه سوم که شامل کویرها و بیابان های بی آب و علف بود برای ایران شناخته شد .

۷- در مورد قرارداد ۱۹۰۷ چه کسانی به مخالفت پرداختند؟
پاسخ: علماء و مردم به اتفاق آرا به مخالفت پرداختند .

۸-چه دوره ای از تاریخ را استبداد صغیر می گویند؟
پاسخ: بعد از به توپ بستن مجلس ، خانه مشروطه خواهان را غارت کردن و افرادی مثل آیت االله طباطبایی و بهبهانی را دستگیر و ، تبعید نمودند و تعدادی از مشروطه خواهان را کشتند . به این دوره که یکسال طول کشید استبداد صغیر می گویند .

۹- چرا محمد علی شاه قاجار مجلس را به توپ بست؟
پاسخ: ۱- مخالفت از مشروطه خواهان ۲- تحریک روسیه – ۳- سوء ظن به مشروطه خواهان

۱۰- چگونه حکومت استبداد محمد علی شاه بعد از استبداد صغیر به پایان رسید؟
پاسخ: سر انجام مردم اصفهان ، بختیاری ها ، گیلان و تبریز باهم به تهران راهی شدند و محمد علی شاه به سفارش روسیه پناهنده و حکومت استبدادی به پایان رسید.

۱۱- دو تن از مجاهدان نام آور تبریز را در استبداد صغیر بنویسید؟
پاسخ: ستار خان و باقرخان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.