سوالات درس ۱۴ تاریخ یازدهم انسانی + PDF

سوالات درس ۱۴ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس چهاردهم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات درس ۱۴ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس چهاردهم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات متن تاریخ یازدهم انسانی /

درس چهاردهم

۱. صفویان چگونه زمینه مساعد و مناسبی برای توسعه و شکوفایی فرهنگی و تمدنی فراهم آوردند؟
پاسخ: صفویان با ایجاد وحدت سیاسی، یکپارچگی جغرافیایی و انسجام اجتماعی در ایران.

۲. نقش شاهان و مقام های کشوری و لشکری در توسعه هنر و معماری و فعالیت های علمی و آموزشی در دوره صفویه را ذکر کنید؟
پاسخ: شاهان و مقام های کشوری و لشکری هنرمندان، صنعت گران، معماران و عالمان را مورد تشویق و حمایت قرار دادند. آنان با سفارش دادن آثار هنری به هنرمندان و صنعتگران، نقش فراوانی در آفرین آثار برجسته هنری ایفا کردند. شاهان و سایر ثروتمندان بخشی از ثروت و دارایی خود را وقف امور مذهبی، علمی و آموزشی و ترویج هنر و معماری کردند.

۳. چه عواملی تاثیر بسزایی در شکوفایی و غنای فرهنگی و تمدنی دوره صفوی داشت؟
پاسخ: حمایت و تشویق شاهان و مقام های کشوری و لشکری، علم دوستی، استعداد و ذوق هنری ایرانیان و میراث علمی، ادبی و هنری ارزشمندی که از دوران قبل به خصوص عصر تیموری باقی مانده بود.

۴. شاهان صفوی به منظور ترویج معارف شیعه و رفع نیازهای مذهبی و حقوقی جامعه چه اقداماتی انجام دادند؟
پاسخ: عده ای از علمای شیعه جبل عامل لبنان، عراق و بحرین را به ایران دعوت کردند. با ورود این گروه از علما، آموزش علوم دینی به ویژه معارف شیعی در ایران گسترش یافت.

۵. شاعران شاخص عصر صفوی را نام ببرید؟
پاسخ: وحشی بافقی، محتشم کاشانی و صائب تبریزی.

۶. وضعیت علوم در دوره صفویه چگونه بود؟
پاسخ: در دوره صفوی که مقارن تحولات عظیم علمی در اروپا بود، علوم تجربی و ریاضیات در ایران رو به افول گذاشت. تنها برخی از متون کهن پزشکی مانند قانون ابن سینا و برخی متون قدیمی ریاضی و نجوم در مدارس تدریس می شد. نجوم و ستاره شناسی نیز با خرافات آمیخته شد و اعتقاد به سعد و نحس در میان عام و خاص رایج بود.

۷. تاری نگاری در دوره صفوی در چه حوزه هایی ادامه یافت و مشهورترین آثار تاریخی این دوره را نام ببرید؟
پاسخ: در سه حوزه تاریخ عمومی، تاریخ محلی و تک نگاری ادامه یافت. از مشهورترین آثار تاریخ نگاری این دوره می توان به کتاب حبیب السیر تالیف غیاث الدین خواندمیر در سلطنت شاه اسماعیل اول، احسن التواریخ تالیف حسن ییگ روملو در سلطنت شاه تهماسب اول و کتاب تاریخ عالم آرای عباسی تالیف اسکندر بیک منشی مربوط به دوره شاه عباس اول اشاره کرد.

۸. مشخصات و ویژگی های مدارس دوره صفویه را بیان کنید؟
پاسخ: مدرسه در عصر صفوی مرکزی برای آموزش معارف دینی و دیگر علوم بود. مدارس توسط مقام های حکومتی، شخصیت های مذهبی و برخی از ثروتمندان خیر ساخته و حمایت می شد. برخی از مدارس دارای موقوفاتی بودند که درآمد آن صرف مخارج این گونه مدارس می شد. از مدارس معروف عصر صفوی در اصفهان می توان به مدرسه چهار باغ، مشهور به مدرسه مادر شاه و مدرسه شیخ لطف الله اشاره کرد. به معلمان مدارس، مدرس می گفتند. مدرسان دستیارانی داشتند که به آن ها خلیفه (مبصر) یا مُعید گفته می شد و استاد را در امر آموزش کمک می کردند. محیط مدارس از نظر طراحی معماری، فضایی آرام و با نشاط برای یادگیری و آموزش بود. به طور معمول حیاط وسیع مدرسه به باغچه یا باغ شباهت داشت و نهر آبی در میان آن جاری بود. برخی از زنان و دختران در خانه و زیر نظر والدین و معلمان خصوصی آموزش می دیدند. هنرها و صنایع به صورت انفرادی زیر نظر استاد، مستقیماً به شاگردان آموخته می شد.

۹. علما و دانشمندان معروف عصر صفویه را نام ببرید و آثار و دستاوردهای آنان را ذکر کنید؟
پاسخ: ۱ – محمدتقی مجلسی، فقیه و محدث، مزلف کتاب های مهمی در حدیث و فقه
۲ – محمد باقر مجلسی (فرزند محمد تقی مجلسی)، صاحب دائره المعارف بزرگ حدیثی به نام بحارالانوار
۳ -میرداماد در حوزه فلسفه و عرفان ، مشهور به معلم ثالث و از بنیانگذاران مکتب فلسفی اصفهان
۴ -بها،الدین محمدبن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی که در همه علوم دینی و عقلی و طبیعی عصر صاحب نظر بود
۵ -صدرالدین محمد بن قوام شیرازی، معروف به صدرالمثالهین و ملاصدرا بود که شاخص ترین چهره فلسفی عصر صفوی و دوران بعد تا زمان ما می باشد و در فلسفه موسس مکبب فلسفی حکمت متعالیه است. ملاصدرا میراث گرانقدر چهار جریان فکری بزرگ اسلامی یعنی فلسفه مشاء، اشراق، کلام و عرفان را به هم درآمیخت و نظام فلسفی نوینی به وجود آورد.

۱۰. معماری ایرانی در دوره صفویه چگونه شکوفا شد؟
پاسخ: با برخورداری از تجارب معماری فاخر عصر تیموری و نیز در سایه ثبات و امنیت و حمایت پادشاهان به ویژه شاه عباس اول، شکوفا شد.

۱۱. نماد معماری صفوی چه بنایی است و به همت چه کسی ساخته شد؟
پاسخ: میدان نقش جهان است. این اثر به همت شاه عباس اول ساخته شد.

۱۲. مهم ترین ویژگی های میدان نقش جهان چیست؟
پاسخ: ۱ – شکوه و عظمت
۲ -کاربردهای متنوع
۳ -ارتباط آن با مراکز پر رفت و آمد شهر، یعنی مسجد و بازار

۱۳. میدان نقش جهان چه کاربردی هایی داشت؟
پاسخ: برگزاری جشن ها و مسابقات چوگان بازی و تیراندازی، باریابی سفرا، سان دیدن از سپاهیان، اجرای نمایش

۱۴.بنا های مهم میدان نقش جهان را نام ببرید؟ 
پاسخ: ۱. کاخ عالی قاپو
۲. مسجد جامع عباسی (مسجد امام)
۳. مسجد شیخ لطف الله

۵ا. نماد قدرت سیاسی صفویان چه بنایی بود؟
پاسخ: کاخ عالی قاپو.

۱۶. چه عواملی مسجد جامع عباسی(مسجد امام) را به یکی از مجموعه های عالی معماری صفوی بدل کرده است؟
پاسخ: هماهنگی در رنگ ها و نقش های کاشی ها و طراحی و معماری بی نظیر آن.

۱۷. مسجد شیخ لطف الله از چه نظر از آثار بی نظیر معماری ایران به شمار می رود؟
پاسخ: از نظر فن معماری و زیباشناسی.

۱۸. ویژگی های شاخص مسجد جامع عباسی(مسجد امام) و مسجد شیخ لطف الله چه می باشد؟
پاسخ: کاشی کاری هنرمندانه ای است که تحسین و شگفتی هر بینده ای را بر می انگیزد.

۱۹. شاه اسماعیل با فتح هرات کدام هنرمند را با خود به تبریز برد؟
پاسخ: کمال الدین بهزاد، یکی از نوابغ هنر نقاشی دربار تیموری را با خود به تبریز برد و به ریاست کتابخانه دربار تبریز منصوب کرد.

۲۰. بهزاد و شاگردانش چگونه مکتب تبریز را پایه گذاری کردند؟
پاسخ: با خلق آثار بی نظیر و ترکیب مکتب هرات با عناصر جدید، مکتب جدیدی به نام مکتب تبریز پایه گذاری کردند.

۲۱. شاهگار دوره صفویه در زمینه نگارگری چه اتری بود؟
پاسخ: کتابت و تصویرگری شاهنامه بود که در زمان شاه تهماسب به پایان رسید و به شاهنامه تهماسبی معروف شد. در شاهنامه تهماسبی دویست و پنجاه نقاشی مینیاتور وجود دارد که توسط هنرمندان برجسته ای چون سلطان محمد تبریزی، جلال الدین میرک و دیگران به تصویر درآمده اند.
۲۲. کدام پادشاه صفوی از نقاشان و هنرمندان چیره دست زمان خود بود؟
پاسخ: شاه تهماسب.

۲۳. سبک نقاشی مجموعه آثار خلق شده در دومین پایتخت صفوی به چه نامی معروف شد؟
پاسخ: به عنوان مکتب نگارگری قزوین نامیده و معروف شد.

۲۴. هنر نگارگری در دوره کدام شاه صفوی به اوج شکوفایی خود رسید؟
پاسخ: شاه عباس اول.

۲۵. کدام نقاش دوره شاه عباس اول مکتب اصفهان را پایه گذاری کرد؟
پاسخ: آقارضا عباسی با طرح ها و نوآوری های بی نظیرش، مکتب اصفهان را پایه گذاری کرد.

۲۶. مهم ترین نوآوری رضا عباسی در نگارگری چه بود؟
پاسخ: این بود که زندگی روزمره عموم مردم و فعالیت اصناف و پیشه وران را به تصویر می کشید.

۲۷. در دوره صفوی هنر خوشنویسی توسط چه کسانی به کمال رسید؟
پاسخ: هنرمندانی چون میرعلی هروی و میرعماد حسنی قزوینی.

۲۸. هنر فرش بافی در دوره صفویه چگونه بود؟
پاسخ: صفویان هنر اصیل فرش بافی ایران را از حالت روستایی و عشایری خارج کردند و به صور یک صنعت ملی درآوردند. در این دوره کارگاه های بزرگ فرش بافی تحت نظارت دولت در سراسر کشور و به ویژه در پایتخت ایجاد شد. از آن دوره قالی های زیبا و نفیسی باقی مانده است. فرش اردبیل که به سفارش شاه تهماسب اول برای پیشکش به مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی، توسط هنرمندان کاشانی بافته شده است، یکی از شاهکارهای هنری جهان به شمار می رود.

۲۹. در دوره صفویه چه نوع پارچه هایی و در کجا بافته می شد؟
پاسخ: پارچه های متنوع و گوناگونی مثل ابریشم، مخمل، بافت فلزی (زری بافت)، ترمه و قلمکار در کارگاه های کاشان، اصفهان، هرات، مشهد، یزد، کرمان و. … بافته می شد. اصفهان، یزد و کاشان از مهم ترین کانون های پارچه های زری بافت بودند و بافندگان کرمان در تولید شال ترمه مهار داشتند.

۳۰. وضعیت صنعت فلزکاری در دوره صفویه چگونه بود؟
پاسخ: در این دوره استفاده از فولاد توسعه بیشتری یافت و ظرافت، خلاقیت و زیبایی در خلق آثار هنری مورد توجه بیشتر هنرمندان این رشته قرار گرفت. بر روی بسیاری از آثار فلزی این دوره، اشعار زیبا و سخنان نغزی خوشنویسی شده است. یکی از ویژگی های فلز کاری عصر صفوی، طلا کاری روی فلزات است. این آثار به جز جنه هنری، موجب رونق تجارت و کسب و کار نیز بودند.

 

سوالات تایپی روی کتاب تاریخ یازدهم PDF
3.8MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۴ تاریخ یازدهم انسانی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۵ تاریخ یازدهم انسانی با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس سیزدهم تاریخ یازدهم انسانی استفاده نمایید.