سوالات درس ۱۶ تاریخ یازدهم انسانی + PDF

سوالات درس ۱۶ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات درس ۱۶ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات متن تاریخ یازدهم انسانی / درس شانزدهم

۱. رنسانس به چه معناست و از نظر تاریخی چیست؟
پاسخ: به معنای نوزایی و تجدید حیات است و از نظر تاریخی به دگرگونی های فکری و فرهنگی گفته می شود که به منظور احیای فرهنگ یونان و روم باستان، از ایتالیا آغاز شد و به تدریج در بخش های دیگر اروپا گسترش یافت.

۲. کدام کشور زادگاه و پیشگام رنسانس بود؟
پاسخ: ایتالیا.

۳. به چه دلایلی ایتالیا خاستگاه نهضت رنسانس محسوب می شود؟
پاسخ: در قرن ۱۴ م هنگامی که فرهنگ قرون وسطایی بر سراسر اروپا سیطره داشت، گروهی از نویسندگان و اندیشمندان که در شهرهای ثروتمند ایتالیا می زیستند، هدایت جریان فکری و فرهنگی را به دست گرفتند و تفکر و سبک جدیدی از زندگی را باب کردند. این تفکر و سبک جدید زندگی که اساس آن بر نوزایی و تجدید حیات فرهنگ یونان و روم باستان قرار داشت، به رنسانس معروف شد.
۴. مهم ترین زمینه ها و عوامل ظهور رنسانس را نام ببرید؟
پاسخ: ۱-رشد شهرنشینی و تجارت
۲- گسترش روابط فرهنگی با جهان اسلام
۳- پیشینه فرهنگی و تاریخی.

۵. جنگ های صلیبی چه تاثیری بر رونق و شکوفایی شهرهای ایتالیا داشت؟
پاسخ: شهرهای ایتالیایی در آن زمان، سرآمد شهرهای اروپا در تجارت، بانکداری و صنعت به شمار می رفتند. شهرهای بندری ونیز، جنوا، پیزا و پالرمو تجارت در دریای مدیترانه و سواحل غربی اروپا را در اختیار داشتند. فلورانس، مرکز داد و ستد کالاهای قیمتی فلزی و چرمی بود و تجارت پارچه را در بخش وسیعی از اروپا به خود اختصاص داده بود.

۶. به چه گروهی بورژوا می گفتند و چه نقشی در پیدایش رنسانس داشتند؟
پاسخ: با گسترش شهرها و رشد تجارت مشاغل و حرفه های گوناگونی شکل گرفت و قشر جدیدی از شهرنشینان ثروتمند شامل بازرگانان، بانکداران و صاحبان صنایع سر برآوردند که به آن ها «بورژوا» می گفتند. آنان با ایجاد انجمن ها و شوراهای مختلف نقش موثری در اداره امور شهرها به عهده گرفتند. بورژواها نگرش و علایق متفاوتی با فئودال ها و شوالیه ها داشتند. آنان اهمیت و ارزش فراوانی برای علم، فرهنگ و هنر قائل بودند و در ترویج آن ها می کوشیدند.

۷. کدام خاندان معروف فلورانس مشوق و حامی جدّی فرهنگ، ادب و هنر بودند؟
پاسخ: خاندان معروف مدیچی.

۸. درگیری های پاپ ها و پادشاهان در اواخر قرون وسطا چه تاثیراتی بر شهرهای ایتالیا داشت؟
پاسخ: استقلال و آزادی عمل بیشتری برای دولت شهرهای ایتالیایی به وجود آورد. این استقلال، موقعیتی را برای متفکران و دانشمندان این شهرها ایجاد کرد که بتوانند تفکر و فرهنگ جدیدی را نشر دهند که کاملاً با اندیشه و فرهنگ حاکم بر قرون وسطا متفاوت بود.

۹. دانشمندان اروپایی در قرون وسطا از چه طریقی با دستاوردهای فکری و فرهنگی جهان اسلام آشنا شدند؟
پاسخ: از طریق اندلس (اسپانیای مسلمان) و سیسیل.

۱۰. جنگ های صلیبی و گسترش روابط تجاری میان اروپا و شرق چه تاثیری در گسترش روابط فرهنگی اروپاییان با جهان اسلام شد؟
پاسخ: باعث افزای آشنایی و آگاهی های اروپاییان با ابعاد مختلف تمدن اسلامی و پیشرفت های علمی مسلمانان شد. به طور کلی آثار و نوشته های علمی دانشمندان و عالمان مسلمان تاثیر بسزایی بر وضعیت فکری و فرهنگی اروپا در اواخر قرون وسطا نهاد.

۱۱. تاثیر پیشینه فرهنگی و تاریخی روم و یونان باستان را در پیدایش رنسانس بیان کنید؟
پاسخ: سرزمین ایتالیا قلب امپراتوری روم باستان به شمار می رفت و آثار و بناهای عظیم تمدن یونانی رومی در گوشه و کنار این سرزمین به چشم می خورد. وجود این آثار در پایان قرون وسطا برای بسیاری از شهرنشینان مرفه ایتالیایی، یادآور روزگار عظمت و شکوه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی گذشته آنان بود. در این دوره تعدادی از نویسندگان و اندیشمندان ظهور کردند که با اشتیاق فراوان به مطالعه و پزوهش درباره فرهنگ یونان و روم باستان پرداختند و در صدد احیای آن برآمدند.

۱۲. دستاوردها و تحولات رنسانس و عصر جدید را بنویسید؟
پاسخ: ۱ – گستر اندیشه اومانیسم (انسان گرایی)
۲-تحولات علمی
۳- اکتشافات جغرافیایی و شروع استعمارگری اروپائیان
۴- اصلاح دینی و نهضت پروتستان.

۱۳. منظور از اومانیسم (انسان گرایی) چه بود؟
پاسخ: حرمت نهادن به اعتبار و ارزش انسان و تصدیق استعداد و توانایی های او بود.

۱۴. اعتقادات اومانیست ها (انسان گرایان) چه بود؟
پاسخ: انسان گرایان یا اومانیست ها به تبعیت از یونانیان باستان، انسان را محور و مدار جهان می شمردند و اعتقاد داشتند که معیارهای اخلاقی و ارزش ها و هنجارهای اجتماعی باید بر پایه خواسته های انسان و تمایلات دنیوی او ایجاد شود. در حالی که انسان
گرایان، انسان را موجودی می شمردند که زندگی دنیوی او ارجمند و مهم است.

۱۵. عقیده کلیسا در مورد انسان چه بود؟
پاسخ: کلیسا مروج این عقیده بود که انسان فقط برای خدمت به خداوند خلق شده است و دنیا گرایی و میل به لذت جویی او را از رسیدن به سعادت و خوشبختی در جهان آخرت باز می دارد.

۱۶. تفکر اومانیستی و گرایش های انسان گرایانه، بیشتر در چه زمینه ای انعکاس یافت؟
پاسخ: در قلمرو ادبیات، هنر و معماری و تعلیم و تربیت انعکاس یافت و به نهضت ادبی و شکوفایی هنر و معماری در ایتالیا منجر شد.

۱۷. رنسانس چه تغییراتی در عرصه هنر ایجاد کرد؟
پاسخ: رنسانس در عرصه هر، خصوصاً نقاشی، پیکر تراشی(مجسمه سازی) و معماری دگرگونی عظیمی ایجاد کرد، به گونه ای که آثار هنری این دوره به لحاظ موضوع و در سبک با آثار هنری دوره قرون وسطا به کلی متفاوت است. هنرمندان این دوره با محور قرار دادن انسان و طبیعت، آثار بی نظیری به وجود آوردند. آنان بر زیبایی و خصوصیات جسمانی انسان و خصلت های درونی شخصیت های مورد نظر خود تاکید فراوان می کردند.

۱۸. هنر رنسانس با ظهور کدام هنرمندان به اوج پیشرفت و شکوفایی رسید؟
پاسخ: لئوناردو داوینچی، رافائل و میکل آنز.

۱۹. ویژگی های داوینچی را بنویسید؟
پاسخ: دارای هوش و نبوغ سرشاری بود. او علاوه بر آنکه در نقاشی، مجسمه سازی و معماری سرآمد هنرمندان به شمار می رفت، در علوم مختلف از قبیل ریاضی، مهندسی، زمین شناسی و غیره نیز سررشته داشت.

۲۰. مشهورترین نقاشی های داوینچی را نام ببرید؟
پاسخ: مشهورترین اثر نقاشی او «شام آخر» و «مونالیزا» یا «لبخند ژکوند»، است.

۲۱. عصر نوزایی(رنسانس) در معماری چه شیوه هایی نوینی را به وجود آورد؟
پاسخ: معماران عصر رنسانس ساختمان های رم باستان را سرمشق خود قرار دادند و الگوی معماری بناهای باستانی را در ساختن کاخ ها، کلیساها و نمازخانه ها به کار بستند.

۲۲. کدام بناها بیانگر اوج و شکوه معماری عصر رنسانس است؟
پاسخ: کاخ و کلیسا هایی که در عصر رنسانس در شهر های مختلف ایتالیا به ویژه رم فلورانس و ونیز ساخته شد

۲۳. عصر نوزایی(رنسانس) چه تاثیری بر تعلیم و تربیت نهاد؟
پاسخ: اندیشه انسان گرایی برای تعالی و رشد جسمی و روحی انسان اهمیت و ارزش فراوانی قاتل بود و انسان گرایان بر اصل آموزش پذیری انسان و شکوفایی استعدادها و توانمندی های بالقوه او از طریق آموزش به شدت تاکید می کردند. دانشمندان عصر رنسانس با مطالعه و بررسی آثار و نوشته های دوره باستان، رساله های متعددی درباره تعلیم و تربیت نوشتند و نظریه آموزشی جدیدی را ارائه کردند.

۲۴. نظریه آموزشی جدید عصر رنسانس بر چه مساله ای تاکید می کرد؟
پاسخ: براساس این نظریه، هدف آموزش و پرورش، تربت دانشمندان برجسته نبود، بلکه می خواستند شهروندانی را تربیت کنند که نقش سودمندی در جامعه ایفا کنند و در حیات شهری فعال باشند.

۲۵. در عصر رنسانس و قرون جدید، نگرش علمی اروپائیان در نتیجه چه عواملی تغییر کرد؟
پاسخ: آشنایی آنان با پیشرفت های علمی مسلمانان و اشاعه اندیشه های اومانیستی.

۲۶. در عصر رنسانس چه علومی به تدریج در کانون توجه طالبان علم و معرفت قرار گرفت؟
پاسخ: علوم طبیعی و روش های علمی مبتنی بر مشاهده و تجربه.

۲۷. در دوره رنسانس چه تحولاتی در علوم تجربی پیدا شد؟
پاسخ: در اواسط قرن شانزدهم نیکلاس کوپرنیک در رساله گردش اجرام سماوی، نظریه چرخش زمین به دور خورشید را مطرح کرد. با مطالعات برخی از دانشمندان از جمله کپلر نظریه کوپرنیک اثبات شد. اختراع تلسکوپ توسط گالیله، فرضیه های کپرنیک را بیش از پیش مورد تایید قرار داد. با گسترش روابط اروپاییان با جهان اسلام پزشکی و داروسازی در اروپا نیز دچار تحول شد. ویلیام هاروی در زمینه کارکرد قلب و چگونگی گردش خون به موفقیت های مهمی دست یافت. در فیزیک و ریاضیات نیز پیشرفت هایی صورت گرفت و در قرن ۷ ام با وسعت بیشتری ادامه یافت. در زمینه جغرافیا و نقشه برداری نیز اروپاییان از تجربیات مسلمانان بهره های فراوانی بردند و به پیشرفت های چشمگیری نایل آمدند.

۲۸. اهتمام و اعتنا به روش تجربی در دوره رنسانس چه نتایجی داشت؟
پاسخ: به تدریج سبب پیشرفت های جدیدی در بسیاری از علوم شد و زمینه انقلاب علمی را در سده ۱۷ ام و سپس در قرن ۱۸م فراهم ساخت.

۲۹. پیشرفت های علمی عصر رنسانس بیشتر مدیون چه کسانی است؟
پاسخ: بیشتر مدیون دیدگاه های نوینی بود که توسط دانشمندان و فلاسفه ای چون «دکارت» بنیانگذار سبک تحقق در ریاضی و «فرانسیس بیکن» از طرفداران روش شناخت تجربی در مطالعات علمی حاصل شد.

۳۰. مهم ترین ابداعات فناوری در عصر رنسانس چه بود و چه پیامدهایی داشت؟
پاسخ: اختراع ماشین چاپ توسط « ایوهانس گوتنبرگ» آلمانی. اختراع و توسعه صنعت چاپ کمک فراوانی به فراگیر شدن پژوهش های علمی و نشر علم در اروپا کرد. علاوه بر آن چاپ کتاب های غیرمذهبی از قبیل کتاب های فلسفی، رمان و داستان و آثاری در موضوع حقوق، تاریخ تاثیر ژرفی بر وضعیت فکری و فرهنگی جوامع اروپایی گذاشت.

۳۱. اکتشافات جغرافیایی و کشف راه های دریایی جدید در عصر رنسانس چه دستاوردها و نتایجی در پی داشت؟
پاسخ: این تحول، علاوه بر دستاوردهای علمی که در حوزه دانش دریانوردی و جغرافیا در پی داشت، موجب به هم خوردن موازنه تجارت جهانی و آغاز استعمار گری اروپائیان شد.

۳۲. انگیزه و عوامل اکتشافات جغرافیایی را ذکر کنید؟
پاسخ: ۱-سرزمین های شرق دور مانند هند و چین از گذشته های بسیار دور برای اروپاییان جاذبه: فراوانی داشت. آنان همواره در اندیشه رسیدن به آن سرزمین ها بودند؛ اما حکومت های قدرتمند ایرانی و خلافت ها و سلسله های بزرگ مسلمان که از دوره باستان تا قرون جدید بر فلات ایران و مناطق ساحلی شرق و جنوب دریای مدیترانه تسلط داشتند، مانع جدی برای رسیدن اروپاییان به هندوستان و چین بودند.
۲ – در اواخر قرون وسطا با گسترش فعالیت های تجاری در اروپا، انگیزه و اشتیاق اروپاییان برای رسیدن به شرق و  سترسی به ادویه و دیگر کالاهای گران بهای آن دیار دو چندان شد.از این رو، اروپاییان در صدد برآمدند خطرهای زیادی را به جان بخرند و مسیرهای دیگری را برای رسیدن به سرزمین هایی که قرن ها در آرزوی دسترسی به آن بودند، کشف کنند
۳ -افزایش اطلاعات جغرافیایی و توسعه مهارت دریانوردی اروپاییان در دوران پس از جنگ های صلیی و اواخر قرون وسطا نیز تاثیر شایانی در کشف سرزمین ها و راه های جدید داشت.

۳۳. چرا پرتغالی ها و اسپانیایی ها انگیزه و شوق بیشتری برای کشف راه ها و سرزمین های جدید از خود نشان دادند؟
پاسخ: زیرا از یک سو قادر به رقابت با دولت شهرهای ایتالیایی که تجارت این منطقه را در انحصار خود داشتند، نبودند و از سوی دیگر با حکومت عثمانی که بر مناطق شمال شرق و شرق مدیترانه مسلط بود، دشمنی و ستیز داشتند.

۳۴. اروپاییان در زمینه جغرافیایی و مهارت دریانوردی به چه پیشرفت هایی دست یافتند؟
پاسخ: اروپاییان فنون نقشه کشی را تکامل بخشیدند و نقشه های نسبتاً دقیقی از دنیای شناخته شده آن روزگار طراحی و ترسیم کردند. به علاوه اروپاییان در ساختن کشتی و بهره گیری از تجهیزات دریانوردی مانند قطب نما که چینی ها اختراع کرده بودند و اسطرلاب (وسیله ای که موقعیت اجرام آسمانی را معلوم می کرد)، به پیشرفت فوق العاده ای رسیدند.

۳۵. کدام کشور پیشگام اکتشافات جغرافیایی بود و در این زمینه چه اقداماتی انجام دادند؟
پاسخ: پرتغالی ها. آنان سفر اکتشافی خود را به سمت جنوب ادامه دادند و با دور زدن دماغه امیدنیک وارد اقیانوس هند شدند و تا سواحل جنوب شرقی هندوستان پیش رفتند. دریانوردان پرتغالی با مال التجاره ای شامل فلفل و سنگ های قیمتی از این سفر دریایی موفقیت آمیز به سرزمین خود بازگشتند و از آن سود هنگفتی بردند.

۳۶. کدام اقدام پرتغالی ها به منزله نخستین گام های اروپاییان برای استعمار سرزمین های دیگر محسوب می شود؟
پاسخ: دولت پرتغال ناوگان دریایی خود را به فرماندهی آلبوکرک به هند گسیل کرد و او توانست تعدادی پایگاه تجاری نظامی در جزایر و سواحل خلیج فارس، هندوستان و چین تاسیس کند.

۳۷. دومین کشوری که به دنبال پرتغال گام در کشف راه ها و سرزمین های جدید نهاد چه کشوری بود و در این زمینه چه اقدام مهمی انجام دادند؟
پاسخ: اسپانیا بود. کریستف کلمب ایتالیایی که با نظریه کروی بودن زمین آشنایی داشت، پادشاه و ملکه اسپانیا را تشویق کرد که از سفر دریایی او برای رسیدن به هند با عبور از اقیانوس اطلس پشتیبانی کنند. سفر دریایی او که با حمایت مالی اسپانیا انجام گرفت، منجر به کشف قاره آمریکا شد.

۳۸ چرا شمار زیادی از مردم اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی راهی قاره آمریکا شدند؟
پاسخ: به انگیزه کسب ثروت و دست یابی به زمین.

۳۹. براساس منشوری که پادشاه اسپانیا به کریستف کلمب و سایر کاشفان سرزمین های جدید داد آنان را به چیزی ملزم کرد؟
پاسخ: کاشفان ملزم بودند سهم عمده ای از غنایمی را که به دست می آوردند به خزانه این پادشاه بپردازند.

۴۰. چه عاملی اسپانیا را به یکی از نیرومندترین کشور اروپایی در سده های ۱۶ و ۱۷ م تبدیل کرد؟
پاسخ: طلا و نقره غارت شده بومیان آمریکا.

۴۱. از اواخر قرن ۱۶ م کدام کشورها گام به عرصه رقابت های استعماری نهادند؟
پاسخ: هلندی های و انگلیسی ها و سپس فرانسوی ها.

۴۲. مهم ترین ویژگی سده ۱۷م چه بود؟
پاسخ: رقابت و درگیری پیاپی میان دولت های اروپایی برای تسلط بر مستعمرات بیشتر و کسب منافع اقتصادی.

۴۳. آثار و پیامدهای اکتشافات جغرافیایی را بنویسید؟
پاسخ: ۱- به دنبال دست یابی اروپاییان به سرزمین های جدید، جمعیت زیادی از مردم بومی مستعمرات به ویژه در قاره آمریکا بر اثر سرکوب شدید و انتشار بیماری های مرگبار از بین رفتند. اروپاییان تمدن های بومی و نهادهای کهن آن قاره را نابود کردند و دین، زبان و فرهنگ خود را به جای آن نشاندند
۲- در نتیجه اکتشافات جغرافیایی و دست یابی اروپاییان به منابع ثروت در سرزمین های جدید، حجم عظیمی از فلزات گران بها به اروپا سرازیر شد که تا آن زمان سابقه نداشت
۳ -رونق اقتصادی و رشد تجارت شهرهای اروپایی و افزایش اعتبار و منزلت تجار و صنعتگران و از دست رفتن موقعیت اجتماعی اشراف فئودال و زمین دار
۴- تشدید رقابت و درگیر ی سیاسی، نظامی و اقتصادی دولت های اروپایی در سرزمین اصلی و مستعمرات.

۴۴. کشفیات جغرافیایی در کدام حوزه بیشترین تائیر را برجای گذاشت؟
پاسخ: در حوزه اقتصادی.

۴۵. ذخیره فلزات قیمتی در کشورهای اروپا موجب چه شد؟
پاسخ: موجب رونق اقتصادی و رشد تجارت شهرهای اروپایی شد. این وضع به ضرر اشراف فؤدال و زمین دار بود و موجب شد که موقعیت اجتماعی خود را از دست بدهند. در مقابل، اعتبار و منزلت تجار و صنعتگران افزایش یافت. همچنین موجب افزایش بیشتر قدرت شاهان اروپایی شد و آنان را بر اشرافیتی که تا آن زمان گردن فرازی می کرد، برتری بخشید. شاهان همچنین با استفاده از منابع مالی عظیمی که حاصل غارت مستعمرات بود، ارتش های ملی و ناوگان های دریایی خود را مجهز و قوی تر کردند.

۴۶. چرا با کشف قاره آمریکا، خرید و فروش برده به سرعت افزایش یافت؟
پاسخ: زیرا اروپاییانی که مزارع وسیعی را در آن قاره تصاحب کرده بودند به نیروی کار مجانی و ارزان نیاز داشتند.

۴۷. کدام کشورها تجارت برده از آفریقا به آمریکا را در انحصار خود گرفتند؟
پاسخ: اول پرتغالی ها و بعدها بازرگانان هلندی و انگلیسی.

۴۸. مورخان سلسله حوادث و تحولاتی که در قلمرو مسیحیت در اروپا در فاصله قرون ۱۴ تا ۱۷ م رخ داد را به چه نامی تعبیر می کنند؟
پاسخ: اصلاح دینی(رفورم).

۴۹. جنبش اصلاح دینی چگونه شروع شد؟
پاسخ: با انتقاد و اعتراض به برخی از نظریات و عملکرد کلیسا شروع شد.

۵۰.چه گروه هایی به نظریات و عملکرد کلیسا انتقاد و اعتراض کردند؟
پاسخ: ۱ – شاهان و فرمانروایان که کلیسا را از دخالت در امور سیاسی منع می کردند
۲- انسان گرایان هم که شیفته مروج ادبیات و آتار کهن یونانی و لاتینی بودند، به شیوه تعلیم و تربت و محتوای آموزشی که تحت نظارت کلیسا در مدارس و دانشگاه ها تدریس می شد، انتقاد داشتند و آن ها را غیر مفید می شمردند. انسان گرایان همچنین کلیسا را به خاطر برخی ناهنجاری های اخلاقی کشیشان مورد سرزنش قرار می دادند
۳ -گروهی از مصلحان دینی که از درون کلیسا پا به عرصه اعتراض و انتقاد نهاده و آموزه های کلیسا را درباره انسان و خدا به چالش کشیدند.

۵۱. مهم ترین شخصیتی که نهضت اصلاح دینی به نام او شناخته می شود، که بود؟
پاسخ: مارتین لوتر آلمانی بود.

۵۲. اعتقادات و نظریات مارتین لوتر را ذکر کنید؟
پاسخ: او به این نتیجه رسید که بر خلاف دیدگاه غالب کلیساییان، آنچه مایه رستگاری انسان می شود ایمان است و نه انجام دادن کارهای نیک. مسئله آمرزش گناهان توسط کلیسا را در برابر پرداخت پول و انجام برخی خدمات مورد نقد قرار داد. او خدا را پدری مهربان می شمرد که بی هیچ چشم داشتی گناهان بندگانش را می بخشد.

۵۳. چرا طرفداران مارتین لوتر به پروتست معروف شدند؟
پاسخ: پاب، با تکفیر لوتر از امپراتور مقدس روم خواست تا او را سرکوب کند. اما شاهزادگان آلمانی از لوتر حمایت کردند و به پاپ و امپراتور اعتراض (پروتست) کردند. از این روی آنان به پروتستان معروف شدند.

۵۴. تلاش های لوتر منجر به تاسیس چه آیین و کلیسایی شد؟
پاسخ: تاسیس آیین و کلیسای پروتستان.

۵۵. اصلاحات لوتر در سوئیس توسط چه کسی دنبال شد؟
ژان کالون.

۵۶. نتایج پیدایش مذهب پروتستان در اروپا را ذکر کنید؟
پاسخ: ۱ – از بین بردن وحدت کلیسای کاتولیک
۲ -بروز سلسله جنگ های مذهبی میان پروتستان ها و کاتولیک ها
۳- تقویت پادشاهان و دولت های ملی
۴ -رشد اندیشه ملی گرایی در اروپا
۵ -تضعیف قدرت کلیسای کاتولیک و کاهش نقش آن در زندگی مردم و جوامع اروپایی.

سوالات تایپی روی کتاب تاریخ یازدهم PDF
6.6MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۶ تاریخ یازدهم انسانی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱ تاریخ یازدهم انسانی با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس پانزدهم تاریخ یازدهم انسانی استفاده نمایید.