سوالات درس ۲۰ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس ۲۰ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس بیست تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس ۲۰ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس بیست تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات متن تاریخ یازدهم / سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب / درس بیستم

۱- شعار کارتر رییس جمهور امریکا در انتخابات آذر ماه ۱۳۵۵ .ش امریکا چه بود؟
پاسخ: -حقوق بشر- فضای باز سیاسی
۲- شاه برای برنامه حقوق بشر کارتر در ” سال ۱۳۵۶” چه تغییرات و تحولاتی در ایران انجام نمود؟
پاسخ: شاه اعلام نمود که در کشور فضای باز سیاسی خواهد بود لذا در مرداد ۱۳۵۶ امیر عباس هویدا را از نخست وزیری برکنار و جمشید اموزگار را به نخست وزیری منصوب کرد.

۳- اقدامات اموزگار بعد از منصوب شدن به نخست وزیری چه بود ؟
پاسخ: محاکمه هایی که در انها محکومان اغلب به تیر باران و زندان های طولانی محکوم می شدند به صورت علنی برگزار شود و تشکیل کمسیون شاهنشاهی برای مبارزه با فساد در دربار

۴- برگزاری مجالس ختم سید مصطفی خمینی چه پیامدی را به دنبال داشت؟
پاسخ: سخنرانی های تندی علیه شاه انجام شد با وجود ممنوعیت شدید نام بردن خمینی این حادثه باعث شد که نام امام بار دیگر و به طور گسترده به سر زبان ها بیفتد.

۵- چه کسی ایران را جزیره ی ثبات خواند؟
پاسخ: کارتر رییس جمهور وقت امریکا

۶- در ” سال ۱۳۵۷ ” در چه شهری حکومت نظامی اعلام شد ؟
پاسخ: اصفهان و شهر رضا .

۷- قیام مردم قم و تبریز در زمستان ۱۳۵۶به چه دلیلی بود ؟
پاسخ: به دلیل انتشار مقاله اهانت امیز به امام خمینی تحت عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه

۸- پس از اموزگار چه کسی و با چه شعاری به نخست وزیری رسید ؟
پاسخ: پس از اموزگار شریف امامی به نخست وزیری رسید و با شعار اشتی ملی به نخست وزیری منصوب شد

۹- انتشار مقاله ی توهین امیز روزنامه ی اطلاعات در ۱۷ دی ۱۳۵۶ چه واکنش هایی در جامعه ایجاد کرد؟
پاسخ: قیام مردم قم و تبریز – در چهلم بزرگ داشت کشته شده گان قم مردم تبریز قیام نمودند – در چهلم کشته شده گان مردم تبریز مردم یزد قیام کردند- دیگر شهرستان به قیام  علیه شاه بر خواستند .

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.