سوالات درس ۲۲ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس ۲۲ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس بیست و دو تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس ۲۲ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس بیست و دو تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات متن تاریخ یازدهم / سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب / درس بیست و دوم

۱-امام خمینی چه وظایفی را به دولت موقت محول کرد ؟
پاسخ: -اداره ی امور مملکت – اجرای همه پرسی درباره ی تعیین نظام سیاسی کشور- تشکیل مجلس و تصویبت قانون اساسی برگزاری انتخابات مجلس طبق قانون اساسی جدید .

۲- روز جمهوری اسلامی چه روزی است و چرا به این روز نامیده می شود؟
پاسخ: با برگزاری همه پرسی ۹۸.۲ درصد اکثریت مردم به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند.

۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه تدوین و تصویب شد؟
پاسخ: مجلس خبرگان قانون های اساسی کشورهای غربی و اسلامی را بررسی نمود با و توجه به قانون اساسی سابق کشور و مبنا های فقهی و اسلامی تدوین نمود.

۴- کدام نهادهای انقلابی پس از انقلاب به وجود امدند؟
پاسخ: کمیته ی انقلاب اسلامی . بسیج و جهاد

۵- توطئه ها و مهمترین دسیسه های امریکا علیه انقلاب اسلامی را در اوایل انقلاب نام ببرید ؟
پاسخ: تضعیف و ترور اندیشمندان و یاران امام  -ایجاد گروه های سیاسی مخالف -آشوب در استان ها – . کودتا –

۶- مهمترین ابزار توطئه  امریکا برای چه بود ؟
پاسخ: ایجاد گروه های سیاسی مختلف در ایران

۷-گروه های ضد انقلاب در اوایل انقلاب خواستار چه تغییراتی بودند؟
پاسخ: تغییر در ترکیب شورای انقلاب –  انحلال ارتش – مسلح کردن گروه ها

۸- اصلی ترین گروه های سیاسی پس از انقلاب را نام ببرید؟
پاسخ: حزب خلق مسلمانان در آذربایجان -حزب دموکرات در کردستان – حزب خلق عرب خوزستان- حزب خلق در بلوچستان

۹- مهمترین جریان سیاسی آغازگر شورش کردستان چه بود و خواسته آن ها را بنویسید؟
پاسخ: حزب دموکرات کردستان و خواهان خودمختاری بودند .

۱۰- وجه مشترک عمده ی گروه های سیاسی پس از انقلاب را نام ببرید؟
پاسخ: اغلب انها کمونیست های وابسته به قدرت های خارجی بودند – از تفاوت های قومی و مذهبی استفاده می نمودند

۱۱- پس از استعفای بازرگان جریان مملکت به دست چه کسی سپرده شد؟
پاسخ: به شورای مملکت سپرده شد توسط امام خمینی.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.