سوالات درس ۲۵ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس ۲۵ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس بیست و پنج تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس ۲۵ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس بیست و پنج تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات متن تاریخ یازدهم / سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب / درس بیست و پنجم

۱ هدف های اصلی و عمده انقلاب اسلامی چه بود؟
پاسخ: استقلال،آزادی ، جمهوری اسلامی .

۲- نخستین آرمان انقلاب اسلامی چه بود؟
پاسخ: استقلال

۳- ابعاد استقلال را نام ببرید؟
پاسخ: ۱-استقلال فکری ۲-استقلال سیاسی ۳- استقلال اقتصادی

۴- استقلال فکری به چه مفهوم است؟
پاسخ: به این معنا که مردم باور کنند بیگانگان بر آن ها برتری ذاتی ندارند و آنها نیز با  پشت کار خود میتوانند به سازندگی و پیشرفت برسند

۵- استقلال سیاسی را توضیح دهید؟
پاسخ: یعنی مدیران و مسئولان کشور در تعیین بین راه و روش های کشور تابع بیگانگان نباشند .

۶- استقلال اقتصادی چیست؟
پاسخ: یعنی نداشتن وابستگی در ابعاد گوناگون سیاسی به کشورهای دیگر .

۷-آزادی چیست؟
پاسخ: عبارت است نفی کننده برخی آزادی های اصیل فردی و اجتماعی دیگران و خود است اما آزادی بر مبنای منطق وعقل سازگار نیست و مفهومی فراتر از این دارد.

۸- مردم سالاری دینی به چه معنا میباشد؟
پاسخ: یعنی بر اساس آرای مردم و حاکمیت قوانین اسلامی باشد .

۹-دست آورد های سیاسی انقلاب اسلامی را بنویسید؟
پاسخ: تغییر رژیم وابسته – استقرار نظام جمهوری اسلامی – تدوین قانون اساسی – استقلال سیاسی

۱۰-چند مورد از ابعاد فرهنگی انقلاب اسلامی را نام ببرید؟
پاسخ: رشد مطبوعات – افزایش سطح آگاهی مردم – گسترش کانون های فرهنگی تربیتی .

۱۱- اقتصاد ایران در دوران قبل از انقلاب بر چه مبنایی بود؟
پاسخ: فروش نفت
۱۲- چند مورد از دست آوردهای مهم اقتصادی انقلاب را بنویسید؟
پاسخ: ۱- تولید بیشتر کالا ۲- توجه عمران روستاها ۳- توصیه امکان بهداشتی رفاهی و جاده ها

۳- از مهم ترین و بزرگ ترین دست آوردهای فنی و علمی انقلاب اسلامی را نام ببرید؟
پاسخ: دست یابی به فناوری هسته ای .

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.