سوالات درس ۴ تاریخ یازدهم انسانی + PDF

سوالات درس ۴ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس چهارم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات درس ۴ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس چهارم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات متن تاریخ یازدهم انسانی / درس چهارم

ا. مدینه النبی پیش از هجرت پیامبر به آن شهر چه نام داشت؟
پاسخ: یثرب.

٢. نتیجه هجرت رسول خدا و پیروانش از مکه به یثرب چه بود؟
پاسخ: زمینه و شرایط مناسبی برای برپایی امت و حکومت اسلامی فراهم آمد.

٣. اوضاع اجتماعی یثرب در آستانه هجرت پیامبر به آن شهر چگونه بود؟
پاسخ: این شهر متشکل از تعدادی از محلات مسکونی بود که کشت زار ها و نخلستان هابی چند، میان آنها فاصله انداخته بودند. این محله ها بیشتر به دهکده هابی شباهت داشتند که در هر یک از آنها اعضای یک یا چند قبیله و طایفه زندگی می کردند

۴. ساکنان شهر یثرب در دوران جاهلیت شامل چه گروه هایی بود؟
پاسخ: شامل دو گروه یهود و عرب بودند. گروه یهود  تشکل از چندین قبیله بودند که در سده های نخست میلادی به سبب آزار و اذیت امپراتوری روم، از فلسطین به یثرب کوچیده بودند. قبیله های عرب آن شهر، از جمله دو قبیله بزرک اوس و خزرج نیز از یمن به آن دیار مهاجرت کرده بودند.

۵. اوضاع سیاسی یثرب در آستانه هجرت پیامبر به آن شهر چگونه بود؟
پاسخ: قبیله ها و طایفه های یهودی و عرب ساکن یثرب نیز از نظر سیاسی پراکنده و مستقل از یکدیگر بودند. منابع تاریخی و متون دینی اشاره ای به وجود حکومت و یا سلطه اشراف و سران قبیله ها در یثرب نکرده اند.

۶. چرا هر گاه جنگی میان دو یا چند قبیله در یثرب پیش می آمد، برای مدت طولانی ادامه می یافت؟
پاسخ: جون مرجع سیاسی قدرتمندی در یثرب وجود نداشت تا به اختلاف ها رسیدگی کند و مانع دشمنی و نزاع شود.

٧. مردم یثرب اندکی پیش از هجرت، قصد داشتند چه شخصی را به ریاست خویش برگزینند؟
پاسخ: عبدالله بن آبی.

٨. اوضاع اقتصادی یثرب در آستانه هجرت پیامبر به آن شهر چگونه بود؟
پاسخ: یثرب از نظر اقتصادی، شهر ثروتمندی به شمار نمی رفت. اغلب مردم آن شهر به کشاورزی اشتغال داشتند و از درآمد و رفاه اقتصادی بالایی برخوردار نبودند. همچنین یثربیان برخلاف مکیان، روابط تجاری و سیاسی گسترده ای با قبایل و ساکنان دیگر شهرها و مناطق عربستان و کشورهای همسایه نداشتند.

٩. وضعیت یثرب از نظر اعتقادی و دینی در آستانه هجرت پیامبر به آن شهر چگونه بود؟
پاسخ: اکثر اعضای قبیله های عرب ساکن شهر یثرب بت برست بودند. حضور یهودیان در آن شهر، سبب شده بود که بت پرستان، اخبار و اطلاعاتی درباره تاریخ پیامبران الهی کسب نمایند. آنان همچنین مطالبی از پیروان دین یهود درباره بهشت و جهنم و ظهور پیامبری جدید شنیده بودند.

۱۰. اولین ارتباط مردم یثرب با رسول خدا چگونه صورت گرفت؟
پاسخ: حضرت محمد در سال ۱۱ بعثت، شش نفر از مردم یثرب را که برای انجام مراسم حج به مکه آمده بودند، به اسلام دعوت کرد. آنان مسلمان شدند و بس از بازکشت به شهر خود به تبلیغ اسلام یرداختند.

١۱. پیمان عقبه اول و دوم چگونه منعقد شدند؟
پاسخ: سال دوازدهم بعثت، ۱۲ مرد یثربی، هنگام مراسم حج در مکانی موسوم به عقبه در منا، با پیامبر بیعت کردند. این بیعت در تاریخ به پیمان عقبه اول معروف شده است. در مراسم حج سال سیزدهم بعثت نیز، ٧٣ مرد و دو زن از اهالی یثرب در عقبه با رسول خدا پیمانی بستند که به عقبه دوم مشهور است.

١٢. پیمان عقبه دوم بیانگر چه بود، چرا؟
پاسخ: بیانگر نفوذ و گسترش چشمگیر اسلام در یثرب بود زیرا شمار قابل توجهی از اعضای قبیله های مختلف، به ویژه اوس و خزرج، در آن حضور داشتند.

١٣ ،. نتیجه پیمان عقبه دوم چه بود؟
پاسخ: پایگاه امن و مطمئنی برای مسلمانان در یثرب به وجود آمد. به دنبال این پیمان، رسول خدا به مسلمانان فرمان داد که به یثرب هجرت کنند. مسلمانان به تدریج راهی آن شهر شدند.

١۴. چرا پیامبر تصمیم گرفت مخفیانه از مکه خارج و به سوی یثرب حرکت نماید؟
پاسخ: پیامبر نیز بس از آن که از دسیسه مشرکان در دارالندوه برای کشتن خود آگاه شد تصمیم گرفت مخفیانه از مکه خارج و به سوی یثرب حرکت نماید.

۵ا. چه کسی و چرا در شب هجرت پیامبر به مدینه در جای ایشان خوابید؟
پاسخ: حضرت علی برای گمراه کردن مشرکان و به سلامت خارج شدن رسول خدا از مکه.

۱۶. برخورد انصار (مسلمانان اهل مدینه) با پیامبر و مسلمانان مهاجر به یثرب چه بود؟
پاسخ: به گرمی از رسول خدا و دیگر مهاجران استقبال کردند و در منازل خویش پذیرای آنان شدند.

۱۷. اولین اقدام پیامبر اندکی پس از ورود به مدینه چه بود؟
پاسخ: قطعه زمینی را که از آن دو یتیم بود برای بنای مسجد خریداری کرد. مسلمانان همگی به همراه
پیامبر با اشتیاق فراوان در ساخت مسجد مشارکت ورزیدند.

١٨. چه کسانی به اهل صفه مشهور شدند؟
پاسخ: برخی از مهاجران بی بضاعت در جوار مسجدی که در مدینه ساخته شد اقامت گزیدند و به اهل صُفّه مشهور شدند

۱٩. هدف پیامبر از انجام اقدامات خود در مدینه چه بود؟
پاسخ: به منظور ایجاد همبستگی میان مهاجران و انصار و همزیستی مسالمت آمیز ساکنان مدینه و نیز به هدف تأمین نظم و امنیت در آن شهر

٢٠. مهم ترین اقدامات پیامبر در مدینه چه بود؟
پاسخ:  ۱- پیمان برادری، تحکیم وحدت دینی ۲- پیمان نامه عمومی مدینه.

٢١ ،هدف پیامبر از ایجاد پیوند برادری در مدینه چه بود؟
پاسخ: ایجاد همدلی و وحدت دینی میان مسلمانان.

٢٢. پیوند برادری در مدینه میان چه کسانی صورت گرفت و پیامبر با چه کسی پیوند برادری برقرار کرد؟
پاسخ: این پیوند، کاه میان دو نفر از مهاجران و اغلب بین یکی از انصار و یکی از مهاجران برقرار کردید. پیامبر، علی را به عنوان برادر خویش بر گزید.

٢٣. چرا رسول خدا در صدد برآمد مدینه را از نظر سیاسی و نظامی متحد سازد و نظم و امنیت پایداری در این شهر برقرار نماید؟
پاسخ: وجود قبیله ها و طایفه های پراکنده با عقاید دینی گوناگون و بشین های آکنده از اختلاف و درگیری، همواره تهدیدی جدی برای آرامش و امنیت مدینه به شمار می رفت. از سوی دیگر، این شهر به عنوان پایگاه اسلام، با خطر حمله مشرکان مکه روبه رو بود.

٢۴. مهم ترین اقدام پیامبر در مدینه برای تأسیس نظام اجتماعی و سیاسی منسجمی در چارچوب دین اسلام چه بود؟
پاسخ: پیمان نامه عمومی( قانون اساسی مدینه).

٢۵. محتوی پیمان نامه عمومی مدینه چه بود؟
پاسخ: این پیمان نامه، حقوق و مسئولیت های هر یک از گروه های مسلمان و غیرمسلمان و چونکه ارتباط آنها را با یکدیگر مشخص می کرد.

٢۶. نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام و الگوی حکومتی پیامبر چگونه کامل شد؟
پاسخ: با نزول آیات مربوط به جهاد، خمس، زکات، جزیه.

٢٧ ،چه افراد و گروه هایی در شهر مدینه علیه پیامبر و مسلمانان دسیسه و توطئه می کردند؟
پاسخ: منافقان و یهودیان.

٢٨. پس از هجرت پیامبر و یارانش به مدینه، بزرگ ترین و سرسخت ترین دشمنان دعوت اسلامی چه کسانی بودند؟
پاسخ: مشرکان قریش.

٢٩. چرا در سال نخست هجرت، به دنبال نزول آیات جهاد، رسول خدا تصمیم به تشکیل نیروی نظامی گرفت؟
پاسخ: قریش با بسیاری از قبیله های شبه جزیره عربستان و به طور خاص منطقه حجاز روابط سیاسی و تجاری داشت و می توانست آنها را علیه مسلمانان تحریک کند.

٣٠. هدف عملیات های نظامی پیامبر در اواخر سال نخست هجری چه بود؟
پاسخ: از اهدف این عملیات ها، تهدید مسیر تجارت مشرکان مکه به شام و کسب غنیمت بود؟ زیرا آنان اموال مهاجران مسلما را تصرف و غارت کرده بودند.

٣١. نخستین جنگ بزرگ سیاه اسلام و مشرکان در چه سالی و در کجا صورت گرفت و نتیجه این جنگ چه شد؟
پاسخ: در سال دوم هجرت در جابی موسوم به بدر صورت گرفت. در این جنگ، حدود ۳۰۰ رزمنده مسلمان بر ٩۵٠ جنگجوی قریش پیروز شدند.

٣٢. بیامد غزوه بدر برای مشرکان و مسلمانان چه بود؟
پاسخ: غزوه بدر ضره سنگین و جبران ناپذیری بر قریش وارد آورد و قدرت و موقعیت آنان را در منطقه حجاز تضعیف کرد. بس از آن، ساکنان آن منطقه گرایش بیشتری به رسول خدا و اسلام نشان دادند.

٣٣. فرماندهی سیاه قریش در غزوات احد و خندق که بود؟
پاسخ: ابوسفیان.

٣۴. نتایج غزوات احد و خندق چه بود؟
پاسخ: مشرکان در غزوه احد به موفقیتی نسبی دست یافتند، اما در جنگ خندق یا احزاب با وجود اینکه تمام نیرو و امکانات مادی و معنوی خود را بسیج کرده بودند، ناکام ماندند.

٣۵. سردسته منافقان مدینه که بود؟
پاسخ: عبدالله بن آبی.

٣۶. اقدامات منافقان در مدینه علیه پیامبر و مسلمانان را فهرست کنید؟
پاسخ: هنگامی که رسول خدا تصمیم به محاصره یهودیان بنی نضیر گرفت، سردسته منافقان، یهودیان را تشویق به مقاومت کرد و به آنان وعده اری داد. عبداالله بن آبی همچنین می کوشید که انصار را علیه مهاجران تحریک نماید. او در غزوه های أحد و تبوک، به همراه یارانش از سیاه اسلام جدا شد و در جنگ شرکت نکرد.

٣٧. چند نمونه از توطئه های یهودیان علیه مسلمانان را بنویسید.
پاسخ: برخی از سران یهودی به خصوص رؤسای سه قبیله بزر آنان، هر گاه فرصتی پیش می آمد، علیه حکومت اسلامی کارش کنی می کردند و با دشمنان آن به همکاری می پرداختند. یهودیان همچنین از هیچ کوششی برای زنده کردن کینه و دشمنی میان مسلمانان دری نمی کردند.

٣٨. اقدامات پیامبر در مقابل دسیسه گری های یهودیان علیه مسلمانان چه بود؟
پاسخ: پیامبر ناگزیر از برخورد با آنان شد و طی سه لشکرکشی و محاصره نظامی، به حضور قبیله های پیمان شکن و توطئه گر یهودی در مدینه پایان داد. علاوه بر آن، تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به سوی مکه، یکی دیگر از اقداماتی بود که به فرمان الهی و در پی بهانه جویی یهودیان انجام گرفت.

۳۹. چه عاملی زمینه مساعدی برای نشر اسلام در میان قبیله های منطقه حجاز و گسترش محدوده حکومت پیامبر فراهم آورد؟
پاسخ: ناکامی قریش در جنگ خندق و کاهش فعالیت های نظامی آنان علیه اسلام.

۴۰. چگونگی انعقاد صلح حدیبیه را توضیح دهید؟
پاسخ: در ذی القعده سال ششم هجرت، پیامبر به همراه جمعی از مسلمانان لباس احرام پوشیدند و به منظور انجام مراسم حج راهی مکه شدند. مشرکان قریش مانع ورود آن حضرت و پیروانش به مکه شدند. پس از مذاکراتی که میان دو طرف انجام گرفت، در حدیییه، پیمان صلحی میان مسلمانان و مشرکان بسته شد.

۴۱. قرآن صلح حدیبیه را چه معرفی کرده است؟
پاسخ: فتح و پیروزی آشکار برای اسلام.

۴۲. پیامدهای صلح حدیبیه را ذکر کنید؟
پاسخ: ۱- پس از پیمان صلح حدیبیه حضرت محمد ، سران امپراتوری ها و دولت های بزرگ را به اسلام دعوت کرد. به همین منظور، سفیران رسول خدا، نامه های آن حضرت را به پادشاهان ایران، روم، غسان، مصر و حبشه و روسای برخی قبیله های بزرگ عرب رساندند
۲- طی سال های هفتم و هشتم هجری تعدادی از حاکمان محلی در گوشه و کنار شبه جزیره عربستان مانند عمان، بحرین، نچران، یمن و. … یا به اسلام گرویده و یا با بستن پیمان و پرداخت جزیه، تابع حکومت مدینه شدند.

۴۳. علت و چگونگی فتح مکه توسط پیامبر را بنویسید؟
پاسخ: حدود دو سال پس از پیمان حدیبیه، قریش این پیمان را نقض کرد. از این رو، پیامبر به سرعت سپاهی مرکب از ده هزار تن را برای فتح مکه بسیج کرد. در رمضان سال هشتم هجر مکه به صورت مسالمت آمیزی، فتح و کعبه از بت ها پاکسازی شد.

۴۴. پیامد فتح مکه چه بود؟
پاسخ: پس از آن قبیله های اطراف آن شهر نیز به تدریج اسلام پذیرفتند.

۴۵. مورخان سال نهم هجری را چه نامیدند، چرا؟
پاسخ: سال وفود یا سال اسلام آوردن قبیله ها نامیده اند. در این سال هیئت های نمایندگی قبیله های مختلف عرب از هر سو به مدینه آمدند و ضمن پذیرش اسلام، فرمانبرداری خود را از رسول خدا اعلام کردند.

۴۶. پس از نزول سوره برائت (توبه) پیامبر چه دستوری به حضرت علی داد؟
پاسخ: با نزول سوره برائت (توبه) در آخرین ماه های سال نهم هجری، رسول خدا به علی ماموریت داد که برای ابلاغ سوره برائت عازم مکه شود. پس از آن مکه و خانه خدا، به عنوان حرم اسلامی اعلام گردید و مشرکان حق نداشتند به آنجا وارد شوند

۴۷. عمده نگرانی پیامبر در آخرین سال زندگی خود چه بود؟
پاسخ: عمده نگرانی آن حضرت مربوط به آینده امت اسلامی بود.

۴۸ پیامبر در حجه الوداع برای برطرف کردن نگرانی خود در مورد آینده امت اسلامی چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: رسول خدا پس از پایان مراسم حج و هنگام بازگشت به مدینه، در مکانی به نام غدیر خم، طی خطبه ای طولانی، مهم ترین وصیّت خود را ایراد کرد. آن حضرت در این خطبه ضمن معرفی علی به جانشینی خویش، ختم نزول آیات قرآن و اتمام رسالت خود را اعلام کرد.

۴۹. رسول خدا در واپسین روزهای زندگانی خود چه دستوری صادر کرد؟
پاسخ: دستور داد سپاه اسلام به منظور مقابله با تهدیدات رومیان به سوی سرحدات شام حرکت کند و آسامه بن زید را که در آغاز جوانی بود به فرماندهی آن سپاه منصوب کرد. اما به دلیل مخالفت برخی از صحابه، این دستور پیامبر در زمان حیات آن حضرت اجرا نشد.

۵۰. حضرت محمد در چه سالی و در کجا رحلت فرمودند؟
پاسخ: در ۲۸ صفر سال ۱۱ در مدینه النبی رحلت کرد و در همان شهر به خاک سپرده شد.

۵۱. نظام حکومتی که پیامبر در مدینه بر پایه امت اسلامی بنیان نهاد، چگونه بود؟
پاسخ: بسیار ساده و فاقد تشکیلات و سلسله مراتب گسترده بود. رسول خدا، کاخ و نگهبان شخصی نداشت و در دوران زمامداری او از تشریفات و تجملات مرسوم در دربار پادشاهان و سایر فرمانروایان خبری نبود. پیامبر، در خیلی از مسائل حکومتی به ویژه جنگ و صلح، پس از مشورت با اصحاب تصمیم گیری می کرد.

۵۲. پیامبر چه مکانی را در مدینه به عنوان پایگاه حکومتی خویش قرار داد؟
پاسخ: مسجد النبی.

۵۳. مسجد به عنوان پایگاه حکومتی پیامبر، چگونه محلی به شمار می رفت؟
پاسخ: محل عباد، آموزش و انجام امور سیاسی، اداری و نظامی به شمار می رفت.

۵۴. وضعیت سپاه و مدیریت امور نظامی پیامبر را توضیح دهید؟
پاسخ: مسلمانان به خاطر حضور در سپاه و شرکت در جنگ حقوق نمی گرفتند، اما از غنیمت های جنگی سهم خود را دریافت می کردند.. هزینه تامین جنگ افزارهای نظامی مانند سلاح، اسب و سایر تجهیزات جنگی نیز به عهده جنگاوران بود. رسول خدا، همواره به نظم و آمادگی رزمی مسلمانان اهمیت می داد و بر آموزش های نظامی سپاه نظارت دقیق داشت.

۵۵. اقدامات پیامبر در زمینه تعلیم و تربیت چه بود؟
پاسخ: رسول خدا نیز توجه خاصی به تعلیم و تربیت داشت و آن را در اولویت امور قرار داده بود. آن حضرت پس از جنگ بدر، شرط آزادی هر یک از اسیران باسواد را آموزش خواندن و نوشتن به ده تن از مسلمانان تعیین کرد. پیامبر مرتب معلمانی را برای تعلیم قرآن و احکام اسلام به سوی شهرها و قبایل مختلف می فرستاد.

۵۶. منابع درآمد حکومت اسلامی در زمان پیامبر را نام برده و شیوه تامین و توزیع هر یک از آنها را ذکر کنید؟
پاسخ: ۱- غنایم جنگی: چهار پنجم غنایم جنگی میان جنگاوران تقسیم می شد و یک پنجم آن(خمس)، به خدا، رسول، خویشان او، یتیمان، فقیران و در راه ماندگان تعلق داشت
۲ -زکات(صدقات): زکات را مسلمانان می بایستی پرداخت نمایند
۳- جزیه: مالیات سرانه ای بود که به مردان بالغ اهل کتاب (یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان) که به لحاظ مالی توانایی پرداخت آن را داشتند، تعلق می گرفت بودند.
۴ -پیامبر پس از آنکه مناطق یهودی نشین مانند خیبر را به جنگ گشود، به یهودیان ساکن آنجا اجازه داد همچنان بر روی زمین های آن منطقه کشاورزی کنند و نیمی از محصول سالانه را به حکومت اسلامی بپردازند.

۵۷. خلق و خوی رسول خدا چگونه بود؟
پاسخ: ۱- رسول خدا چهره ای گشاده و خنده رو و قلبی مهربان داشت
۲- آن حضرت زیاد سخن نمی گفت و زبان به دشنام و بدگویی نمی گشود
۳ -با همسران خویش مدارا می کرد و اهل بیت خود را گرامی می داشت
۴ -آن حضر با دشمنان خود، پس از تسلیم شدن، با ملایمت رفتار می کرد و در صدد انتقام جویی بر نمی آمد
۵- خوراک، پوشاک و مسکن آن حضرت بسیار ساده بود
۶ -رسول خدا علاقه و رغبتی فراوان به پاکیزگی و نظافت داشت.

پاسخ: ۵۸. قرآن از سجایای اخلاقی پیامبر با چه عنوانی یاد کرده است؟
به عنوان اخلاق عظیم، اسوه و الگوی دیگر مردمان یاد کرده است.

سوالات تایپی روی کتاب تاریخ یازدهم PDF
5.2MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۴ تاریخ یازدهم انسانی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۵ تاریخ یازدهم انسانی با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس سوم تاریخ یازدهم انسانی استفاده نمایید.