سوالات درس ۵ تاریخ یازدهم انسانی + PDF

سوالات درس ۵ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس پنجم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات درس ۵ تاریخ یازدهم انسانی

سوالات متن درس پنجم تاریخ یازدهم انسانی با جواب

سوالات متن تاریخ یازدهم انسانی / درس پنجم

۱. به چه دوره ای از تاریخ اسلام عصر خلفای راشدین می گویند؟
پاسخ: جامعه و حکومتی که پیامبر در مدینه بنیان نهاد، در فاصله سال های ۱۱ تا ۴۱ هجری به دست پنچ نفر از جانشینان ایشان با عنوان خلیفه اداره شد. این دوره ، ۳ساله را عصر خلفای نخستین یا راشدین می گویند.

۲. مهم ترین مسائلی که در عصر خلفای راشدین، جامعه اسلامی با آن رو به رو شد را بنویسید؟
پاسخ: مهم ترین آنها موضوع جانشینی پیامبر، اداره حکومت، تثبیت اسلام در شبه جزیره عربستان و فتوحات مسلمانان در خارج از آن شبه جزیره بود.

۳. ماجرای سقیفه و چگونگی انتخاب ابوبکر به خلافت را شرح دهید؟
پاسخ: هنگامی که علی و بنی هاشم مشغول برگزاری مراسم تدفین پیامبر بودند، گروهی از انصار در مکانی موسوم به سقیفه بنی ساعده در مدینه گرد هم آمدند تا درباره تعیین جانشین رسول خدا تصمیم بگیرند. ابوبکر بن ابی قحافه، عمربن خطاب و ابوعبیده جراح از گروه مهاجران به سرعت خود را به آن جمع رساندند. سرانجام، پس از گفت و گو و بحث هایی که در آن جلسه صورت گرفت، نخست عمر و ابوعبیده و سپس تعدادی از انصار حاضر در سقیفه با ابوبکر به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر بیعت کردند.

۴. پس از رحلت پیامبر و آغاز خلافت ابوبکربن ابی قحافه، چه گروه هایی با حکومت وی به مخالفت پرداختند؟
پاسخ: ۱- گروه هایی از قبایل عربستان، که در سال های پایانی زندگانی رسول خدا و پس از گسترش قدرت مسلمانان، اسلام آورده بودند و با تعالیم آن انس و آشنایی نداشتند
۲ -گروه دوم افرادی بودند که در واپسین روزهای زندگانی رسول خدا و با پدیدار شدن آثار بیماری آن حضرت، ادعای پیامبری کردند
۳ – گروه سوم، کسانی بودند که ابوبکر را به عنوان خلیفه ی پیامبر قبول نداشتند و به طور آشکار از حضرت علی حمایت می کردند.

۵. ابوبکر پس از استقرار بر مسند خلافت چه اقدامی انجام داد؟
پاسخ: سپاهی را گرد آورد و به مقابله با شورش ها و نافرمانی ها فرستاد. این سپاه علاوه بر شکست مرتدان و پیامبران دروغین، معترضان به خلافت ابوبکر را نیز به شد سرکوب کرد.

۶. ابوبکر چگونه و چه کسی را به عنوان جانشین خود معرفی کرد؟
پاسخ: طی وصیّت نامه مکتوبی، عمر بن خطاب را به جانشینی خود معرفی کرد.

۷. مهم ترین رویداد دوران خلافت عمر چه بود؟
پاسخ: فتوحات مسلمانان در سرزمین های مجاور شبه جزیره عربستان بود.

۸. چگونگی انتخاب عثمان به عنوان خلیفه سوم را توضیح دهید؟
پاسخ: خلیفه دوم پیش از مرگ، شورایی شش نفره تشکیل داد و اعضای آن را مامور کرد که از میان خود یک نفر را به عنوان خلیفه بر گزینند. گفت و گو ها و رایزنی های اعضای آن شورا، به گونه ای پیش رفت که سرانجام عثمان بن عفّان از خاندان بنی امیه به عنوان خلیفه سوم انتخاب شد.

۹. دلایل شورش مردم علیه خلیفه سوم در شهرهای مختلف قلمرو اسلامی چه بود؟
پاسخ: عثمان بن عفان روش متفاوتی نسبت به خلفای پیش از خود در پیش گرفت او مروان بن حکم و پدرش را که پیامبر از مدینه رانده بود، به آن شهر بازگرداند. همچنین خویشاوندان اموی خود را بر سر کار آورد و دست آنان را در اداره امور خلافت باز گذاشت. برخی از صحابه پیامبر همچون ابوذر غفاری و عمار یاسر، نسبت به رفتار عثمان و منصوبان وی انتقاد و اعتراض کردند. خلیفه که تحت تاثیر اطرافیان و مشاوران خود از جمله مروان بن حکم قرار داشت، انتقاد کنند گان را تبعید نمود.

۱۰. چگونگی قتل عثمان را توضیح دهید؟
پاسخ: مردم از مناطق مختلف مانند کوفه، بصره و مصر برای رساندن صدای اعتراض خویش به گوش عثمان، به مدینه آمدند. علی میان مردم و خلیفه میانجی گری کرد. خلیفه پذیرفت که روش خود را تغییر دهد، اما اطرافیانش مانع این کار شدند. به همین دلیل، معترضان خشمگین سرانجام به خانه خلیفه ریختند و او را به قتل رساندند.

۱۱. چرا سران قریش و به ویژه اشراف بنی امیه از بیعت با امام علی خودداری کردند؟
پاسخ: چون امام علی مصمم بود که مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر عمل نماید

۰۱۲ معاویه چرا و به چه بهانه ای علیه امام علی سرکشی نمود؟
پاسخ: معاویه که توسط امام علی از حکومت شام برکنار شده بود، به بهانه خونخواهی عثمان، به سرکشی پرداخت.

۱۳. چرا طلحه و زبیر بیعت خود را با امام علی شکستند و به صف مخالفان پیوستند؟
پاسخ: چون امام با تقاضایشان برای به دست گرفتن حکومت برخی شهرها و مناطق موافقت نکرد.

۱۴. حضرت علی برای دفع سرکشی ها و آشوب گری ها چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: امام مرکز خلافت را از مدینه به کوفه منتقل و در سه جنگ جمل، صفین و نهروان با دشمنان مقابله کرد.

۱۵. امام حسن با وجود خردسالی در کدام وقایع مهم دوران پیامبر حضور داشت؟
پاسخ: ماجرای مباهله رسول خدا با مسیحیان نجران و در جریان نزول آیه تطهیر به عنوان مصداق اهل بیت.

۱۶. پیامبر اسلام، امام حسن و امام حسین را با چه عنوانی به مردم معرفی کرد؟
پاسخ: به عنوان سرور جوانان اهل بهشت و امامان امت پس از امام علی.

۱۷. اوضاع اجتماعی دوران خلافت عمر و ابوبکر چگونه بود؟
پاسخ: پس از رحلت پیامبر، به خصوص در پی اختلافی که میان مسلمانان بر سر جانشینی پیامبر در سقیفه بنی ساعده به وجود آمد، اتحاد امت اسلامی آسیب دید. با این حال، ابوبکر و عمر در دوران زمامداری خویش تا حدودی مراقب بودند که عدالت را میان افراد و گروه های مختلف مسلمان رعایت کنند و از هر دو گروه مهاجر و انصار افرادی را به سمت های فرماندهی سپاه و حکومت شهرها و نواحی مختلف قلمرو خلافت بر می گزیدند

۱۸. سیاست های عثمان چه نتایجی در پی داشت؟
پاسخ: علاوه بر ایجاد نارضایتی در میان مسلمانان، باعث تشدید اختلافات و اوج گرفتن مجدد تعصبات طایفه ای و قبیله ای در درون جامعه اسلامی شد.

۱۹. امام علی برای بازگرداندن برادری و یگانگی دینی به امت اسلامی چه سیاستی به کار گرفت؟
پاسخ: تلاش کرد با عمل به تعالیم اسلام و سنت رسول خدا، برادری و یگانگی دینی به امت اسلامی بازگرداند.

۲۰. چرا امام علی با موانع و مشکلات اساسی روبه رو شد؟
پاسخ: زیرا گروه محدودی که از منافع و امتیازهای ویژه برخوردار شده و سال ها به مال اندوزی و رفاه طلبی خو گرفته بودند، با آن حضرت مخالفت و دشمنی کردند. آنان با اقدام های عدالت جویانه امام به مقابله برخاستند و سه جنگ را بر جامعه اسلامی تحمیل کردند.

۲۱. جنگ های امام علی با مخالفان خود چه تاثیراتی را در جامعه اسلامی بر جای گذاشت؟
پاسخ: باعث به وجود آمدن رقابت منطقه ای بین عراق و شام شد که تا سال ها پس از آن ادامه داشت.

۲۲. تحولات اقتصادی دوران خلافت عمر را بیان کنید؟
پاسخ: در این دوران درآمدهای فراوانی از سرزمین های ثروتمندی که فتح شده بود به خزانه مسلمانان در مدینه سرازیر شد. خلیفه دوم این درآمدها را به عنوان عطایا میان مسلمانان توزیع کرد. نحوه توزیع عطایا توسط خلیفه دوم، اگرچه برپایه مساوات اسلامی نبود، اما ساده زیستی و سختگیری ایشان نسبت به کارگزاران خلافت و بزرگان قریش، از ثروت اندوزی و تجمل گرایی آنان جلوگیری کرد.

۲۳. تحولات اقتصادی دوران خلافت عثمان را بیان کنید؟
پاسخ: در دوران خلیفه سوم بذل و بخشش های فراوانی از بیت المال مسلمانان به افراد مختلف، به خصوص خاندان بنی امیه صورت گرفت. وی محدودیت هایی را که عمر برای ثروت اندوزی سران قریش ایجاد کرده بود، نادیده گرفت از این رو، آنان اراضی و مزارع وسیعی را در ایران، شام و مصر تصرف کردند و بر ثروت خود افزودند.

۲۴. شیوه تقسیم و توزیع بیت المال توسط امام علی را توضیح دهید؟
پاسخ: امام علی در دوران خلافت تلاش کرد که عدالت و مساوات اسلامی را اجرا کند. از این رو، بیت المال را به طور مساوی میان تمام مسلمانان اعم از عرب و غیرعرب، سیاه و سفید و بنده و آزاد تقسیم کرد.

۲۵. چه کسانی نسبت به شیوه تقسیم و توزیع بیت المال توسط علی امام علی اعتراض کردند و چه درخواستی داشتند؟
پاسخ: طلحه و زییر به این شیوه توزیع بیت المال اعتراض کردند و از آن حضرت خواستند که عرب و قریش را برتر از عجم و موالی قراردهد.

۲۶. فتوحات مسلمانان از زمان کدام خلیفه آغاز شد و کدام سرزمین ها به تصرف مسلمانان درآمدند؟
پاسخ: این فتوحات که از اواخر خلافت ابوبکر آغاز شد و تا پایان خلافت عثمان بدون وقفه ادامه یافت، سرزمین های ایران، شام و مصر فتح شد و اسلام به تدریج در آن سرزمین ها گسترش پیدا کرد.

۲۷. منطقه شام و مصر هنگام حمله اعراب مسلمان، زیر سلطه کدام امپراتوری بود؟
پاسخ: امپراتوری روم شرقی.

۲۸. چه عواملی سبب شده بود که پایه های حاکمیت امپراتوری روم شرقی بر منطقه شام ست شود؟
پاسخ: اختلافات مذهبی و تفاوت های قومی، فرهنگی و زبانی که میان توده های مردم شام با طبقه حکومت گر رومی وجود داشت.

۲۹. در پیمان هایی که مسلمانان با شهرها و آبادی های شام منعقد می کردند چه مواردی تضمین می شد؟
پاسخ: در این پیمان ها، حفظ جان و مال، آزادی دین و عقیده مردم آن شهرها در برابر تسلیم و پرداخت جزیه تضمین شده بود.

۳۰. تمایل اعراب مسلمان به فتح صلح آمیز سرزمین ها و آبادی های مختلف از چه نکته ای معلوم می شود؟
پاسخ: از این نکته که در جریان محاصره شهر بیت المقدس (ایلیا)، ساکنان مسیحی شهر اعلام کردند که فقط در حضور خلیفه، قرارداد صلح و تسلیم شهر را امضا می کنند. مسلمانان با بردباری این شرط را پذیرفتند و بدین منظور خلیفه دوم از مدینه به بیت المقدس رفت.

۳۱. کدام شهر مصر یکی از مراکز مهم نیروی دریایی امپراتوری روم شرقی بود؟
پاسخ: اسکندریه در شمال مصر.

۳۲. چرا مسلمانان بعد از فتح شام درصدد برآمدند که مصر را تسخیر کنند؟
پاسخ: تسلط رومیان بر مصر، موقعیت مسلمانان را در شام و حتی در شبه جزیره عربستان در معرض خطر جدی قرار می داد.

۳۳. چه کسی و چرا فرماندهی سپاه اعراب مسلمان را در حمله به مصر به عهده گرفت؟
پاسخ: عمروعاص که آبادانی و ثروت فراوان آن سرزمین را از نزدیک مشاهده نموده و تا اندازه ای با وضعیت سیاسی و اجتماعی آنجا آشنا بود.

۳۴. به چه دلایلی مصریان نسبت به حاکمیت امپراتوری روم بر سرزمین خویش ناخشنود بودند؟
پاسخ: ۱ – مالیات های سنگینی را به رومیان می پرداختند
۲ -دیگر اجازه نداشتند که به مقام های عالی برسند.
۳ -مسیحیان مصر اختلافات مذهبی شدیدی با رومیان داشتند
۴ -گروه هایی از پیروان یهود که در اسکندریه و سایر نقاط مصر پراکنده بودند، به دلیل عدم حمایت امپراتور روم از آنان در برابر مسیحیان، از آن ها ناخشنود بودند.

۳۵. بررسی پیمان های صلح مصریان با مسلمانان در منابع تاریخی چه چیزی را نشان می دهد؟
پاسخ: نشان می دهد که محتوای پیمان های مذکور شباهت زیادی به قرارداد صلح بیت المقدس دارد.

۳۶. فتوحات نیروهای مسلمان در مصر، بیشتر نتیجه چه بود؟
پاسخ: نتیجه عدم مقاومت مردم آن سرزمین در برابر سپاه اسلام بود.

۳۷. چه عواملی تاثیر بسزایی بر متحد نشدن مصریان با رومیان در زمان حمله مسلمانان به آن سرزمین داشت؟
پاسخ: رفتار مسالمت آمیز و مدارا جویانه پیروان اسلام با مسیحیان به هنگام فتح شام و امید به آزادی مذهبی در زیر سایه حکومت مسلمانان.

۳۸. پیامدهای فتح مصر را بنویسید؟
پاسخ: ۱-با فتح مصر سلطه و نفوذ سیاسی نظامی امپراتوری روم شرقی در آن سرزمین از بین رفت
۲ -شام از خطر هجوم رومیان تا حدودی در امان ماند
۳- زمینه برای پیشروی مسلمانان در دیگر مناطق آفریقا، مهیا شد.

۳۹. آثار و پیامدهای سیاسی فتوحات مسلمانان در زمان خلفای نخستین را ذکر کنید؟
پاسخ: از نظر سیاسی، اعراب مسلمان در فاصله کمتر از ۲۰ سال، دو قدرت بزرگ جهان آن روز، یعنی حکومت ساسانیان و امپراتوری روم شرقی را شکست دادند و سرزمین های مهم ایران، شام و مصر را تصرف کردند. به دنبال این پیروزی های نظامی، قلمرو خلافت گسترش زیادی یافت و مردمان و اقوام مختلفی که زبان و فرهنگ متفاوتی با اعراب داشتتند، تحت حکومت آنان قرار گرفتند.

۴۰. آثار و پیامدهای اقتصادی فتوحات مسلمانان در زمان خلفای نخستین را ذکر کنید؟
پاسخ: به لحاظ اقتصادی، سرزمین های فتح شده ثروتمند و دارای شهرها و روستاهای آباد و بزرگی بودند. اعراب علاوه بر غنایم فراوانی که در جریان فتوحات کسب کردند، منابع اقتصادی و درآمدهای مالیاتی آن سرزمین ها را در اختیار خود گرفتند.

۴۱. مهم ترین اثر و پیامد گسترش سرزمینی اسلام در چه عرصه ای جلوه گر شد، چرا؟
پاسخ: در عرصه دین و فرهنگ جلوه گر شد. زیرا از یک سو، دین اسلام به سرزمین های جدید معرفی شد و به تدریج مردم آن سرزمین ها مسلمان شدند از سوی دیگر، ایران، شام و مصر که دارای فرهنگ و تمدنی غنی و مردمان متمدنی بودند نقش به سزایی در شکل گیری و شکوفایی تمدن اسلامی ایفا کردند.

۴۲. مهم ترین عوامل پذیرش اسلام توسط مردم سرزمین های مختلف کدامند؟
پاسخ: ۱- جاذه پیام جهانی اسلام که همه انسان ها را بدون توجه به رنگ  پوست، زبان، فرهنگ و طبقه اجتماعی مخاطب قرار داده و به آنان وعده می داد که با ایمان به اسلام و عمل به دستورات آن به سعادت و رستگاری در دنیا و آخر خواهند رسید.
۲ -اسلام همه مردم را به عمل به شریعتی سهل و ساده فرا می خواند.

سوالات تایپی روی کتاب تاریخ یازدهم PDF
4.4MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۵ تاریخ یازدهم انسانی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۶ تاریخ یازدهم انسانی با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس چهارم تاریخ یازدهم انسانی استفاده نمایید.