سوالات درس دهم ۱۰ دفاعی دهم با جواب

سوالات درس دهم ۱۰ دفاعی دهم با جواب

سوالات متن دفاعی دهم درس دهم همراه با پاسخنامه تشریحی

سوالات درس دهم ۱۰ دفاعی دهم با جواب

سوالات درس دهم ۱۰ دفاعی دهم با جواب :

سوالات متن دفاعی دهم / درس دهم :شناخت و مقابله با جنگ نرم

۱- دشمنان ایران توطئه های مختلفی در قالب جنگ سخت و نرم طراحی و اجرا کردند آنها را نام ببرید؟
پاسخ: در قالب جنگ سخت مانند درگیری قومی، ترور، کودتای نظامی و تهاجم نظامی “جنگ تحمیلی” و جنگ نرم مانند شبیخون فرهنگی طراحی و اجرا شده است. پس از ناکامی دشمنان در جنگ سخت آنان جنگ نرم را با شدت و گستردگی بیشتر ادامه داده اند

۲- در جنگ نرم دشمنان به دنبال تسخیر باورها و ارزش های یک ملت اند.

۳- هدف اصلی در جنگ نرم چیست؟
پاسخ:  تسخیر قلب ها و مغزهای مردم کشورهای دیگر و باورها و ارزش های جامعه هدف را به گونه ای جهت دهند که همچون مهاجمان بیندیشند همچون، آنان فکر کنند و هر آنچه آنان خوب می دانند، خوب بدانند.

۴- در چه صورتی در جنگ نرم نیازی به تسخیر نظامی کشور هدف نیست و در جنگ نرم دشمنان چه زمانی به هدف خود می رسند؟
پاسخ: وقتی دشمنان به هدف خود که تسخیر قلب ها و مغزهای مردم کشورهای دیگر است برسند، در حقیقت جبهه مقابل را به جبهه خودی تبدیل کرده اند. در چنین صورتی دیگر نیازی به تسخیر نظامی کشور هدف و یا دخالت رسمی و مستقیم در نظام حاکم نیست، بلکه این اهداف را خود آن ملت که همگی با بخش عمده ای از آنها در اثر جنگ نرم به جبهه مقابل پیوسته اند تامین می کنند اگر نیازی هم به جنگ نظامی باشد، با کمترین مقاومت از سوی کشور مورد تهاجم روبرو خواهند شد و با هزینه ای بسیار کم به هدف خود خواهند رسید.

۵- در جنگ نرم دشمن چگونه می تواند بر باورها، ارزش ها، احساسات و رفتارهای جامعه هدف تاثیر بگذارد؟
پاسخ: بابرنامه ریزی کامل و دقیق و با استفاده از همه ابزارهای ممکن بر باورها، ارزش ها، احساسات و رفتارهای جامعه هدف، تاثیر بگذارد.

۶- در جنگ نرم مهاجمان از چه طریقی مردمان جامعه هدف را ناخودآگاه به نیروی خودی تبدیل می کنند؟
پاسخ: از طریق تغییرات فکری و فرهنگی

۷- چهار مورد از اهداف جنگ نرم را بنویسید
پاسخ: ۱ )تحریک و هدایت احساسات در جهت اهداف و خواسته های دشمن
۲ )ایجاد اختلاف و قراردادن مردم کشور در مقابل یکدیگر
۳ )بدبین کردن مردم نسبت به وضعیت فعلی و آینده کشور
۴ )سیاه نمایی و القای وجود بحران در کشور

۸- حوزه های جنگ نرم را بیان کنید؟
پاسخ:۱ )فرهنگی ۲ )اجتماعی ۳ )اقتصادی ۴ )سیاسی ۵ )علمی ۶ )زیست محیطی

۹- فرهنگ هر کشور باورها و ارزش های مردم آن کشور است و رسانه ها ابزار انتقال فرهنگ ها بین ملت ها هستند.

۱۰-ابزار انتقال فرهنگ ها بین ملت ها رسانه ها هستند.

۱۱- رسانه ها چگونه سبک زندگی خاصی را تبلیغ می کنند؟
پاسخ: رسانه ها سبک زندگی خاصی توسط هنرمندان، ورزشکاران، ستاره ها و مشاهیر به شکلی جذاب تبلیغ می شود سبک خاصی از نوع پوشش، عادات رفتاری، انواع غذاها، نمادها، موسیقی و حتی اصطلاحات خاصی در گفتگو ترویج می شود.

۱۲- در جنگ نرم تغییر سبک زندگی و غلبه فرهنگی چگونه به وجود میآید و مردم چگونه شکست خواهند خورد؟
پاسخ: مخاطبین رسانه ها با پیروی از سبک زندگی شخصیت محبوب خود، مانند آنها رفتار کرده و به آرامی ارزش ها و باورهای جدیدی پیدا میکنند این موضوع اگر در کل جامعه گسترش پیدا میکند به تدریج تغییر سبک زندگی و غلبه فرهنگی به وجود می آید حال اگر مردم قهرمانان نامناسبی را به عنوان الگوی روش زندگی خود ترجیح بدهند در این مبارزه فرهنگی شکست خواهند خورد.

۱۳- رفتارهای جامعه انسانی متاثر از چه عواملی است؟
پاسخ: هویت ملی، چارچوب های فکری و عادت های رفتاری آنهاست.

۱۴- رسانه ها با جهت دهی به اولویت های زندگی جامعه رفتارهای مردم را هدایت می کنند.

۱۵- رسانه های دنیا چگونه روحیه ملی را تضعیف می کنند؟
پاسخ: ۱ )با ترویج ناامیدی نسبت به آینده کشور
۲ )بزرگ نمایی اختلافات قومی و مذهبی روحیه ملی را تضعیف می کنند.
۳ )شبکه های اجتماعی در این عرصه جایگزین شبکه های انسانی شده و سلیقه ها و ذائقه های جامعه را شکل می دهند.

۱۶- نقش شبکه های اجتماعی را در جنگ نرم توضیح دهید؟
پاسخ: شبکه های اجتماعی در این عرصه جایگزین شبکه های انسانی شده و سلیقه ها و ذائقه های جامعه را شکل می دهند

۷- شبکه های اجتماعی در چه صورتی سلیقه ها و ذائقه های جامعه را شکل می دهند؟
پاسخ: شبکه های اجتماعی در این عرصه جایگزین شبکه های انسانی شده و سلیقه ها و ذائقه های جامعه را شکل می دهند.

۱۸- در اقتصاد دنیای امروز مردم جامعه نقش اساسی را در تغییرات تولید و مصرف کالا ایفا می کنند.

۱۹- رسانه ها چگونه می توانند نگاه مردم را به سوی کالاهای خاصی هدایت کنند؟
پاسخ: رسانه ها با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و جذاب نگاه تولید کنندگان و مصرف کنندگان را به سوی کالاهای خاصی هدایت می کنند.

۲۰-عواملی که رسانه ها می توانند شرایط اقتصادی کشور را نا بسامان کنند با ذکر مثال نام ببرید؟
پاسخ: ۱ )ترویج باورهای غلطی مانند ترجیح کالاهای خارجی بر داخلی
۲ )بی توجهی به تولید داخل توسط مسئولین
۳ )مصرف گرایی و توجه به کالای لوکس می تواند شرایط اقتصادی را نا بسامان کند.
۴ )رسانه های غربی با القای آشفتگی فضای کسب و کار
۵ )ترغیب مردم به خرید ارز و سکه و کالاهایی که نیازی به آن ندارند به این نابسامانی دامن می زنند مثال
در موضوع کرونا توجه به شایعه کمبود شدید کالاهای بهداشتی و ضروری ، صف های طولانی و ازدحام در
فروشگاه ها را نتیجه داد

۲۱- در نظام مردم سالاری دینی مردم چه نقش اساسی را ایفا می کنند؟
پاسخ: در پشتیبانی و حمایت از تصمیمات مسئولین کشور

۲۲- رسانه های بیگانه چگونه می توانند مسائل جاری جامعه را سیاسی نشان داده و دائما از مخالفان حمایت کنند؟
پاسخ: یکی از برنامه های اصلی رسانه های بیگانه القای ناکارآمدی نظام و تاثیر نداشتن آرای مردم در سرنوشت کشور است این رسانه ها با صرف هزینه های هنگفت به اختلاف نظرهای سیاسی دامن زده، اکثر موضوعات و مسائل جاری جامعه را سیاسی نشان داده و دائما از مخالفان حمایت می کنند.

۲۳- رسانه های بیگانه چگونه می توانند اختلاف نظرهای سیاسی دامن بزنند؟
پاسخ: این رسانه ها با صرف هزینه های هنگفت به اختلاف نظرهای سیاسی دامن زده، اکثر موضوعات و مسائل جاری جامعه را سیاسی نشان داده و دائما از مخالفان حمایت می کنند

۲۴-رسانه های جهان در عرصه حوزه علمی چگونه نظام اموزشی کشور را ناکارآمد نشان می دهند؟
پاسخ: با برجسته کردن نقاط ضعف نظام آموزشی کشور آن را ناکارآمد نشان می دهند.

۲۵- رسانه های جهان در حوزه علمی چگونه جوانان را ناامید و قدرت علمی کشور را کاهش می دهند ؟
پاسخ: ۱ )بزرگ نمایی ضعف در تولید و اشتغال جوانان ۲ )سرپوش گذاشتن بر موفقیت های علمی ایرانیان در داخل و خارج کشور مسیر علمی را ناامید کننده نشان می دهد. این امر باعث می شود جوانان نسبت به  اولش در عرصه علمی ناامید شوند و قدرت علمی کشور کاهش پیدا کند.

۲۶- رسانه های جهان چگونه باعث تنبلی و تن پروری نسل جوان می شوند؟ یا چه عواملی در حوزه علمی باعث گسترش تنبلی و تن پروری در نسل جوان می شود؟
پاسخ: توجه افراطی به بازی ها و سرگرمی ها به جای کتاب و مباحث علمی، باعث گسترش تنبلی و تن پروری می شود.

۲۷- یکی از عرصه های اصلی در جنگ نرم در حوزه زیست محیطی را بیان کنید؟
پاسخ: ترویج فرهنگ نادرست رفتار با طبیعت و برخورداری از محیط زیست می باشد.

۲۸- در حوزه زیست محیطی چه عواملی باعث صرف منافع شخصی می شود؟
پاسخ: ۱ )سبک زندگی ماشینی ۲ )رفاه طلبی باعث شده تا بخش بزرگی از منابع کشور مانند جنگل، سواحل، دریا، رودخانه ها، صرف منافع شخصی شود.

۲۹- در حوزه زیست محیطی رفتارهای نادرست را نام ببرید؟
پاسخ: ۱ )بهره برداری نادرست از منابع آب و خاک ۲ )تولید بی رویه آلودگی ۳ )زباله های صنعتی

۳۰-چه عاملی در حوزه زیست محیطی باعث وابستگی اقتصادی می شود؟
پاسخ: کاهش تولید محصولات کشاورزی در برخی از روستاها خصوصا در شمال کشور و مناطق کم بارش وابستگی اقتصادی را نیز نتیجه می دهد.

۳۱- از مراحل مقابله با جنگ نرم دو مورد را بیان کنید؟
پاسخ:۱ )شناخت دشمن برنامه های دشمن و روش های مقابله با آنهاست. ۲ )تشخیص الگوها و ارزش های نامناسب فرهنگی که در رسانه ها تبلیغ می شود.

۳۲- از مراحل مقابله با جنگ نرم گام سوم و پنجم را بیان کنید؟
پاسخ: گام سوم: شناخت فرهنگ و تاریخ پرافتخار سرزمین ما و آشنایی با جذابیت های آن است. گام  پنجم: برنامه ریزی برای مقابله با جنگ نرم دشمن بر اساس شناخت صحیح می باشد.

۳۳- گام ابتدایی برای مقابله با جنگ نرم پذیرش وجود این جنگ است.

۳۴- کدامیک از موارد زیر در حوزه زیست محیطی باعث وابستگی اقتصادی می شود؟
 
الف)کاهش تولید محصولات کشاورزی
ب) کاهش رشد صنعت
ج) سبک زندگی ماشینی
د) رفاه طلبی
پاسخ: گزینه الف

۳۵-دشمنان در جنگ نرم به دنبال تسخیر باورها و ارزش های یک ملت اند.
پاسخ:
صحیح

۳۶- کدامیک از موارد زیر در حوزه علمی باعث گسترش تنبلی و تن پروری در نسل جوان می شود؟
الف) شبکه های ماهواره ای
ب) موسیقی
ج) توجه افراطی به بازی ها
د) تبلیغات
پاسخ: گزینه ج

۳۷- گام سوم از مراحل مقابله با جنگ نرم…………….است.
پاسخ: شناخت فرهنگ و تاریخ سرزمین

 

در بخش بالا برای شما سوالات متن درس دهم دفاعی دهم رشته ریاضی و تجربی و انسانی را قرار دادیم.
پیشنهاد میشود جهت آمادگی بیشتر در امتحانات از جواب درس دهم دفاعی دهم و سوالات درس یازدهم دفاعی دهم نیز دیدن فرمایید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.