سوالات درس نهم ۹ دفاعی دهم با جواب

سوالات درس نهم ۹ دفاعی دهم با جواب

سوالات متن دفاعی دهم درس نهم همراه با پاسخنامه تشریحی

سوالات درس نهم ۹ دفاعی دهم با جواب

سوالات درس نهم ۹ دفاعی دهم با جواب :

سوالات متن دفاعی دهم / درس نهم: جنگ افزار شناسی

۱_ جنگ افزار را تعریف کنید؟
پاسخ: به هر گونه وسیله و ابزاری که انسان برای دفاع از خود در مقابل دشمن و جهاد در راه خدا به کار می برد جنگ افزار می گویند.

۲_ اولین سلاح های بشر را نام برده و این نوع سلاح ها را در اصطلاح چه می نامند؟
پاسخ: کارد، خنجر، شمشیر، گرز و تیر و کمان جزء اولین سلاح های بشر است. که به آنها سلاح های سرد می گویند.

۳_ سلاح گرم را تعریف کنید؟
پاسخ: سلاح هایی را که در آنها برای پرتاب گلوله از باروت یا مواد اشتعالی دیگر استفاده می شود را سلاح گرم می گویند.

۴_ اشکال عمده تفنگ های سر پر این بود که در مناطق مرطوب و بارانی قابل استفاده نبودند.
پاسخ:
صحیح

۵_ اشکال چاشنی عدم برد کافی این تفنگ ها بود.

۶_ خان را تعریف کنید؟
پاسخ: به برجستگی های موازی و مارپیچ داخل لوله، خان گفته می شود.

۷_ سلاح غیر خودکار را با ذکر مثال توضیح دهید؟
پاسخ: اسلحه ای است که تفنگ های فشنگی یا ته پر که برای هر بار شلیک باید آن را با دست مسلح کرد و گاز باروت در مسلح شدن آن دخالتی ندارد، مانند تفنگ برنو

۸_ سلاح غیر خودکار و سلاح خودکار را مقایسه کنید.
پاسخ: سلاح غیر خودکار اسلحه ای است که برای هر بار شلیک باید آن را با دست مسلح کرد و گاز باروت در مسلح شدن آن دخالتی ندارد، مانند تفنگ برنو ولی سلاح خودکار اسلحه ای است که با فشار گاز باروت مسلح و به صورت رگبار شلیک می شود. مانند تیر بار.

۹_ سلاح اجتماعی یا سلاح سنگین را با سلاح های سبک یا انفرادی مقایسه کنید؟
پاسخ: به جنگ افزار هایی که خدمه آن از یک نفر بیشتر باشد، سلاح اجتماعی یا سلاح سنگین گفته می شود، مانند خمپاره اندازه ها و توپ ها سلاح های سنگین دارای قدرت تخریب و برد زیادی هستند.
به جنگ افزار هایی که توسط یک نفر حمل می شوند سلاح سبک یا انفرادی گفته می شود.

۱۰_ مسافتی را که گلوله بر اثر فشار گاز باروت طی می کند …. می گویند.
پاسخ: برد

۱۱_ برد نهایی را با برد موثر مقایسه کنید؟
پاسخ: برد نهایی دقت عمل مناسب در هدف گیری و تخریب را دارد، برد موثر: عبارت است از مسافتی که سلاح یا هر نوع پرتابه ی دیگر، می توانند شلیک کند و کارآیی لازم را در میزان تخریب و دقت نشانه روی داشته باشد. بنابراین حداکثر دقت عمل در نشانه روی سلاح، در برد موثر آن است که معمولا کمتر از برد نهایی است.

۱۲_ محبوب ترین تفنگ سبک انفرادی چه نام دارد؟
پاسخ: کلاشینکف

۱۳_ مشخصات اسلحه کلاشینکف را بنویسید؟
پاسخ: خصوصیات ظاهری هر اسلحه را مشخصات آن سلاح می گویند سلاحی انفرادی است، ساخت کشور روسیه و سایر کشورها از جمله ایران، این سلاح خودکار و نیمه خودکار است که با فشار غیرمستقیم گاز باروت مسلح و با هوا خنک می شود. دارای دستگاه نشانه روی مکانیکی و اپتیکی است. در انواع قنداق های چوبی ثابت، کائوچوئی ثابت، پلاستیکی ثابت و تاشو(زیر و بغل) ساخته می
شود. خصوصیات غیر ظاهری هر سلاح را مختصات آن می گویند.

۱۴_ کدامیک از موارد زیر برای حمل سلاح و کمک به تیراندازی دقیق استفاده می شود؟ 
۱) پوکه کش
۲)قنداق
۳)لوله رابط
۴)بند
پاسخ: گزینه چهار

۱۵_ ماموریت اصلی و فرعی سلاح کلاشینکف را توضیح دهید؟
پاسخ: مأموریت اصلی: تیراندازی علیه نفرات پیاده دشمن است.
مأموریت فرعی: با استفاده از نارنجک های تفنگی ضد تانک، حمله علیه تانک ها، نفر بر ها، خودروهای زرهی و استحکامات دشمن است.

۱۶_ اجزای یک فشنگ معمولی را نام ببرید؟
پاسخ: قسمت های تشکیل دهنده فشنگ عبارت است از: ۱) مرمی که از پوسته و مغزی سربی تشکیل شده است ۲) بدنه پوکه ۳) باروت ۴) سندان فرورفتگی لبه انتهای پوکه ۵) چاشنی ضربتی اشتعالی

۱۷_ سلاح های انفرادی را به چه منظوری باز و بست می کنند؟
پاسخ: به منظور آموزش، نظافت، رفع گیر، تعمیر قطعات سلاح یا تعویض سلاح باز و بست می کنند.

۱۸_ مراحل بستن سلاح کلاشینکف را توضیح دهید؟
پاسخ: مراحل بستن سلاح، عکس باز نمودن آن است. آخرین قطعه ای که از سلاح باز می شود، اولین قطعه ای است که روی آن سلاح بسته می شود.

۱۹_ موفقیت یک یگان نظامی در عملیات رزمی به چه عواملی بستگی دارد؟
پاسخ: به مهارت نیروهای رزمنده آن یگان در تیراندازی ارتباط مستقیم دارد، اگر افراد آن یگان، تیراندازان ماهری باشند، با مصرف مهمات کمتر، زمان کمتر و حداقل تلفات و ضایعات به هدف خود خواهند رسید، در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهند شد.

۲۰_ اصول و مهارت تیراندازی را می توان رعایت چه مواردی تعریف کرد؟
پاسخ: اصول و مهارت تیراندازی را، می توان رعایت کلیه تکنیک ها و تاکتیک های موثر بر اصابت گلوله به هدف تعریف کرد. عدم رعایت این اصول به ویژه اصول تکنیکی سبب بروز نتایج نامطلوبی خواهد شد.

۲۱_ چهار مورد از اصول و تکنیک های مهارت تیراندازی را نام ببرید؟
پاسخ: ۱) اصل آمادگی روحی و روانی ۲) اصل آمادگی جسمانی ۳) اصل آمادگی تاکتیکی ۴) اصل تمرینات مداوم

۲۲_ از اصول و تکنیک های مهارت تیراندازی، اصل آمادگی روحی و روانی را توضیح دهید؟
پاسخ: یکی از مهم ترین اصول مهارت تیراندازی آگاهی از عوامل تاثیر گذار بر آمادگی روحی و روانی است. این عوامل عبارتند از: ایمان و اعتقاد و توکل بر خدا، عشق و علاقه به تیراندازی، کنترل هیجانات درونی، استرس و اضطراب، تمرکز و دقت در اجرای تکنیک ها و ایجاد آرامش در حین تیراندازی

۲۳_ عواملی که در اصل آمادگی روحی و روانی در مهارت تیراندازی مهم هستند را نام ببرید؟
پاسخ: ۱) ایمان و اعتقاد و توکل بر خدا ۲) عشق و علاقه به تیراندازی ۳) کنترل هیجانات درونی
۴) استرس و اضطراب ۵) تمرکز و دقت در اجرای تکنیک ها ۶) ایجاد آرامش در حین تیراندازی

۲۴_ بهترین ورزش موثر در بالا بردن سطح آمادگی جسمانی و افزایش استقامت قلبی – تنفسی را نام ببرید؟
پاسخ: ورزش های هوازی مانند: دو میدانی، شنا، کوهنوردی و بدنسازی) تخصصی تیراندازی است(

۲۵_ چهار مورد از مهمترین اصول و مقررات ایمنی را نام ببرید؟
پاسخ: ۱) رعایت اصول و قواعد تحویل دادن و تحویل گرفتن سلاح
۲) رعایت اصول و قواعد باز و بست و جابجا نکردن قطعات سلاح
۳) کنترل و بازرسی سلاح در تحویل گرفتن و تحویل دادن
۴) احتیاط های ایمنی برای جلوگیری از سرقت و مفقود شدن سلاح و تجهیزات

۲۶_ در اصل آمادگی تکنیکی، حالت تیراندازی به چند دسته تقسیم می شود نام ببرید؟
پاسخ: ۱) تیراندازی مسابقاتی ۲) تیراندازی عملیاتی

۲۷_ تیرانداز برای تیراندازی دقیق از چه حالت هایی استفاده می کند فهرست کنید؟
پاسخ: از تکیه گاه مانند دو پایه استاندارد سلاح پایه های ابتکاری و دست ساز و یا از اشیای اطراف مانند دیوار، خاکریز، درختان، سوراخ های دیوار و غیره استفاده کند یا بدون استفاده از تکیه گاه اقدام به تیراندازی کند.

۲۸_ حالت گیری تیراندازی مسابقاتی را با حالت گیری عملیاتی مقایسه کنید؟
پاسخ: تیرانداز با استفاده از تمام شرایط فیزیکی بدن و با استفاده از لباس و کفش مخصوص و تجهیزات دیگر در شرایط ایده آل و استاندارد مانند سالن های تیراندازی و میادین تیر ورزشی حالت گیری می کنند. حالت گیری عملیاتی حالتی است شبیه حالت گیری مسابقاتی، با این تفاوت که تیرانداز در میادین جنگ در شرایط جغرافیایی مختلف و با توجه به عوارض طبیعی مانند درخت ها، سنگ ها، چاله ها یا عوارض مصنوعی مانند سنگرها، کانال ها، دیوار ها و غیره حالت گیری میکند.

۲۹_ تیراندازی عملیاتی به چند دسته تقسیم می شوند؟
پاسخ: ۱) تیراندازی هجومی ۲) تیراندازی دفاعی

۳۰_ حالت تیراندازی هجومی را با حالت گیری دفاعی مقایسه کنید؟
پاسخ: در حالت گیری هجومی، تیرانداز در حال هجوم بردن به دشمن در حالت ثابت و یا متحرک است. دشمن در فواصل کوتاه قرار دارد و برای تیرانداز سرعت عمل در تیراندازی اهمیت زیادی دارد. حالت گیری دفاعی حالتی است ویژه برای تک تیراندازان و تیراندازانی که در فواصل دوری از دشمن در مکانی امن مستقر هستند و دقت در تیراندازی برای آنها اهمیت زیادی دارد.

۳۱_ انواع حالت تیراندازی عملیاتی دفاعی و هجومی را نام ببرید؟
پاسخ: ۱حالت های تیراندازی به ترتیب اولویت عبارت است از: ۱) حالت دراز کش ۲) نشسته ۳) به زانو(کوتاه و بلند) ۴) ایستاده

۳۲_ کدامیک از موارد زیر آخرین انتخاب تیرانداز است که از آن در مواقع اجرای آتش، تیراندازی انتقالی و … استفاده می شود؟
پاسخ: الف) حالت درازکش عملیاتی ب) حالت نشسته عملیاتی با سلاح کلاشنیکف ج)حالت عملیاتی با تکیه گاه د) حالت ایستاده عملیاتی

۳۳_ یکی از موثر ترین عوامل در تیراندازی های دقیق استفاده از تکیه گاه است.

۳۴_ نشانه گیری دقیق را توضیح دهید؟
پاسخ: نشانه گیری دقیق یکی از اصول مهم تیراندازی است که رعایت جزئیات آن باعث یکنواختی خط نشانه روی و در نهایت باعث کسب جمع تیر و نتیجه بهتر می شود. نشانه روی، یعنی تشکیل خط نشانه روی از چشم به روزنه دید و مگسک و هدف قرار دادن آنها در یک جهت.

۳۵_ نشانه گیری دقیق با استفاده از چه وسایلی انجام می شود؟
پاسخ: با استفاده از عناصر اپتیکی رد دات، دوربین دید در روز، دوربین دید در شب و دوربین ها حرارتی

۳۶_ تیرانداز در هنگام شلیک و عقب نشینی به دلیل اینکه سلاح به صورت برخورد نکند چه کاری باید انجام داد؟
پاسخ: میزان فاصله چشم تا روزنه دید باید ثابت باشد و از روپوش فلزی در سلاح سه سانتی متر فاصله داشته باشد تا هنگام شلیک و عقب نشینی، سلاح به صورت برخورد نکند.

۳۷_ چرا تنفس در آخرین لحظات در زمان نشانه روی نهایی و اجرای شلیک، خوب نیست؟
پاسخ: زیرا تنفس با حرکات قفسه سینه و شکم و شانه ارتباط دارد و در نتیجه باعث حرکات سلاح و تاثیر منفی در دقت و اجرای تیراندازی می شود. به این دلیل سفارش می شود حتما در زمان شلیک و نشانه روی نهایی نفس نکشید و حبس نفس کنید.

۳۸_ مراحل ماشه کشی در تیراندازی را نام ببرید؟
پاسخ: سه مرحله ۱) خالصی ماشه تا ایست آن ۲) کشیدن ماشه تا عمل شلیک ۳) توقف ماشه پس از شلیک

۳۹_ اساسی ترین بخش شلیک فشار ماشه در آخرین لحظه می باشد.

۴۰_ چرا در هنگام کشیدن تدریجی ماشه، عمل شلیک نباید زودتر از سه ثانیه انجام شود؟
پاسخ: زیرا باعث ایجاد انتظار شلیک می گردد و همچنین با توجه به اینکه وزن کشش ماشه بالای یک کیلوگرم است سلاح تکان می خورد و تیر خطا می رود.

۴۱_ ماشه کشی ارادی ویژه تیراندازان مبتدی است که به تکنیک ماشه کشی غیر ارادی مسلط نشده اند.

۴۲_ چرا عمل کشیدن تدریجی ماشه نباید بیشتر از هفت ثانیه طول بکشد، توضیح دهید؟
پاسخ: چون توان حبس نفس و اکسیژن ذخیره در ریه ها و همچنین توان نگهداری سلاح کم می شود و تیرانداز مجبور به کشیدن ماشه به صورت ارادی می شود.

۴۳_ عملیات تکمیلی را توضیح دهید و یا در عملیات تکمیلی تیرانداز در چه شرایطی می تواند در لحظه شلیک گلوله در بهترین شرایط روحی روانی و جسمانی باشد؟
پاسخ: عملیات تکمیلی مجموعه اعمالی است که تیرانداز بعد از شلیک انجام می دهد که توان نگهداری و تحمل حبس نفس و ذخیره اکسیژن را برای سه ثانیه بعد از شلیک حفظ کند تا در لحظه شلیک گلوله در بهترین شرایط روحی روانی جسمی باشد.

۴۴_ قلق گیری را تعریف کنید؟
پاسخ: هر سلاحی قبل از استفاده عملیاتی باید از هر نظر بررسی شود. و پس از احراز صلاحیت عملیاتی، نسبت به قلق گیری آن اقدام شود. قلق گیری به مجموعه اعمالی می گویند که برای برطرف کردن خطای تیر سلاح انجام می شود.

۴۵_ تیراندازی در طبیعت و به دست آوردن دقت سلاح مربوط به کدامیک از انواع قلق گیری می باشد؟
پاسخ: قلق گیری عملیاتی

۴۶_ قلق گیری تیرهای غیر متمرکز چه زمانی ممکن است؟
پاسخ: قلق گیری فقط موقعی ممکن است که تیرها نزدیک به یکدیگر اصابت کرده باشند و قلق گیری تیرهای غیر متمرکز ممکن است

۴۷_ ماشه کشی غیر ارادی با تمرین زیاد به دست می آید و تیرانداز از روی تکنیک ماشه کشی تمرکز نمیکند.

۴۸_ اشکال تیرهایی که به صورت عمودی، افقی یا به صورت پراکنده یا با فاصله زیاد به هدف اصابت کرده است چیست؟
پاسخ: اشکال در نشانه روی است و تیرانداز باید وضعیت و نشانه روی خود را تصحیح کند بخش پنجم: اصول نگهبانی

۴۹_ اصول نگهبانی را با ذکر مثال توضیح دهید؟
پاسخ: به حفاظت و حراست از اموری که دارای اهمیت است و به آن بهای زیادی داده می شود، مثل پادگان ها، اماکن حیاتی و حساس و امور و مقررات انتظامی و غیره اصول نگهبانی می گویند.

۵۰_ نگهبان به چه فردی گفته می شود؟
پاسخ: نگهبان به فرد مسلحی گفته می شود که از طرف یگان خودی به منظور حراست از یک محل یا جلوگیری از غافل گیر شدن به محل های مشخص اعزام می شود.

۵۱_ وظایف عمومی نگهبان را تعریف کنید؟
پاسخ: وظایفی که کلیه نگهبان ها در هر شرایطی ملزم به اجرای آنها هستند عبارتند از
۱) نگهبان باید محل پست خود را بداند
۲) پاس بخش و مسئول بخش را بشناسد
۳) اصول کامل استتار و اختفا را در پست را رعایت کند
۴) حق دور کردن سلاح و تجهیزات را ندارد.

۵۲_ وظایف خصوصی نگهبان را تعریف کنید؟
پاسخ: وظایفی است که از طرف یگان مربوطه با توجه به شرایط زمانی و مکانی به وی داده می شود

۵۳_ اگر عابر کلمه شناسایی را به نگهبان نداد چگونه باید با او برخورد شود؟
پاسخ: عابر کلمه شناسایی را نداد با او به ترتیب زیر برخورد می شود که در اینجا دو حالت دارد : نگهبان یک نفر باشد یا دو نفر باشد
۱) اگر یک نفر بود، بهتر است عابر را در حالتی که بر او تسلط دارد نگاه دارد و پاس بخش را خبر کند
۲) اگر نگهبان بیشتر از دو نفر باشند نگهبان مسلح در یک نقطه که کاملا بر عابر دید و تیر مستقیم داشته باشد استقرار می یابد و نگهبان دوم به بازرسی او می پردازد.

۵۴_ از مواردی که نگهبان حق تیراندازی دارد دو مورد را بیان کنید؟
پاسخ: ۱) زمانی که از طرف مسئول شب یا پاس بخش دستور تیراندازی صادر شود
۲) جان نگهبان در خطر باشد

۵۵_ از اصطلاحات نگهبانی مسئول شب، علائم قرار دادی را توضیح دهید؟
پاسخ: الف)علائم قراردادی: مانند شلیک هوایی، سوت، صدای حیوانات و… ب) مسئول شب: مسئولیت نظارت بر انجام وظایف محوله بر نگهبانان را بر عهده دارد و در غیبت فرمانده پادگان و معاون او موظف است به امور پادگان رسیدگی کند.

۵۶_ از اصول نگهبانی تعیین اسم شب برعهده پاس بخش است.
پاسخ:
غلط

۵۷_ نظارت بر انضباط نگهبانان بر عهده کدامیک از موارد زیر می باشد؟
الف) مسئول شب
ب) مسئول پاسدارخانه
ج) پاس شب
د) یگان مربوطه
پاسخ: گزینه ب

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.