سوالات درس دوم جغرافیا دهم

سوالات درس دوم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ۲ دوم جغرافیای ایران دهم

سوالات درس دوم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ۲ دوم جغرافیای ایران دهم

سوالات متن جغرافیا دهم /  درس دوم : روش مطالعه در جغرافیا 

۱- سؤالات کلیدی در جغرافیا را نام ببرید .
پاسخ: این سؤالات عبارتند از : کجا ؟ چه چیزی ؟ چرا ؟ چه موقع ؟ چه کسانی ؟ چطور ؟

۲- سؤال کجا با چه چیزی سر و کار دارد ؟
پاسخ: با رکن اساسی جغرافیا یعنی مکان وقوع پدیده ها سر و کار دارد

۳- سؤال چه چیز بر چه عاملی دلالت دارد ؟
پاسخ: بر ماهیت هر پدیده و مسئله

۴- سؤال چرا به چه چیزی می پردازد ؟
پاسخ: به علت وقوع پدیده می پردازد .

۵- سؤال چه موقع به چه چیزی می پردازد ؟
پاسخ: بر روند زمانی موضوعات می پردازد .

۶- سؤال چه کسی یا چه کسانی ، چه چیزی را مورد توجه قرار می دهند ؟
پاسخ: انسان و روابط متقابل با محیط

۷- سؤال چطور به چه چیزی می پردازد ؟
پاسخ: به بررسی سیر تکوین و تحول می پردازد .

۸- چه چیزی سبب شد تا انسان نسبت به ناشناخته ها آگاهی پیدا کند ؟
پاسخ: حس کنجکاوی انسان درباره جهان و زندگی و مسائل گوناگون آن .

۹- امروزه برای پاسخ به حس کنجکاوی و شناخت جهان ،روش های مختلفی علمی  وجود دارد

۱۰-مراحل پژوهش در جغرافیا را به ترتیب نام ببرید .
پاسخ: طرح سوال و بیان مسئله – تدوین فرضیه – جمع آوری اطلاعات – پردازش اطلاعات – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۱۱- نکات مهم در مورد طرح سوال و بیان مسئله توسط پژوهشگر چیست ؟ ۳ مورد بیان شود.
پاسخ: الف ) ابتدا باید مسئله خود را به صورت واضح و روشن بیان کند . ب) بهتر است صورت مسئله به شکل
سوالی نوشته شود . ج) پژوهشگر از خود می پرسد انجام این پژوهش چه اهمیتی دارد .

۱۲- هدف از مطالعه سابقه پژوهش و نتایج پژوهش دیگران چیست ؟
پاسخ: هدف از این کار این است که نسبت به موضوع اطلاعات بیشتری پیدا می کند و مهم تر از همه ، پی می برد سوالی که برایش پیش آمده قبلا پاسخ داده شده یا خیر .

۱۳- فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش است .

۱۴- به چه علت تدوین فرضیه گام دوم در پژوهش است ؟
پاسخ: فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش است زیرا فرضیه ها در هر پژوهش ، نقش راهنما را دارد و به فعالیت هایی جهت می دهد که قرار است انجام شود .

۱۵- فرضیه های پژوهشگر به چه عواملی بستگی دارد ؟
پاسخ: الف ) میزان دانش ب) تجربیات ج) سوابق پژوهشی در دسترس

۱۶- مهمترین منابع اطلاعاتی جغرافی دان کدام است ؟
پاسخ: الف ) روش کتابخانه ای ب ) روش میدانی

۱۷- روش کتابخانه ای را شرح دهید .
پاسخ: این روش در تمامی پژوهش های علمی ، مورد استفاده قرار می گیرد . در برخی از آنها تمام تلاش پژوهشگر در کتابخانه صورت می گیرد و در برخی دیگر ، بخشی از پژوهش در آنجا انجام می شود .

۱۸- روش میدانی را شرح دهید .
پاسخ: پژوهشگر در این روش ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و برقراری ارتباط مستقیم با مکان مورد مطالعه به گردآوری اطلاعات بپردازد .

۱۹-مهمترین ابزار های روش میدانی را نام ببرید .
پاسخ: الف ) پرسش نامه ب) مصاحبه ج) مشاهده

۲۰- روش کتابخانه ای در تمامی پژوهش های علمی ، مورد استفاده قرار می گیرد .

۲۱- پردازش اطلاعات چیست ؟
پاسخ: یعنی حذف اطلاعات غیر ضروری و حفظ اطلاعات مرتبط با پژوهش و تجزیه و تحلیل آغاز می شود .

۲۲- نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ها چگونه توسط پژوهشگر انجام می شود ؟
پاسخ: پژوهشگر با تجزیه و تحلیل اطلاعات ، پاسخ مسئله پژوهش را می یابد . او ضمن ارائه دلایل علمی و منطقی به تأیید یا رد فرضیه یا فرضیه های خود می پردازد .

نکات: *علم جغرافیا همانند سایر علوم برای رسیدن به پاسخ مسائل به تحقیق و پژوهش نیاز دارد .
* در روش میدانی ، پژوهشگر باید ابزار سنجش و اطلاعاتی خود را به میدان ببرد .
* روش کتابخانه ای در تمامی پژوهش های علمی ، مورد استفاده قرار می گیرد .
*بهتر است صورت مسئله پژوهشگر به صورت سوالی و از عبارات خبری یا جملات کلی و نا معلوم جلوگیری شود .
*فرضیه ها در پژوهش نقش راهنما را دارند .
*پژوهشگر نباید از رد شدن فرضیه خود دلسرد شود و پژوهش خود را بیهوده بداند .

در بخش بالا سوالات درس 2 جغرافیا دهم را قرار دادیم ، پیشنهاد میشود از جواب فعالیت های درس دوم جغرافیا دهم و همچنین سوالات متن درس سوم جغرافیا دهم نیز دیدن کنید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.