سوالات درس سوم جغرافیا دهم

سوالات درس سوم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ۳ سوم جغرافیای ایران دهم

سوالات درس سوم جغرافیا دهم

سوالات متن درس ۳ سوم جغرافیای ایران دهم

سوالات متن جغرافیا دهم /  درس سوم : موقعیت جغرافیایی ایران

۱- موقعیت جغرافیایی چیست ؟
پاسخ: محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کره زمین ، موقعیت جغرافیایی آن پدیده است .

۲- انواع موقعیت های جغرافیایی را نام ببرید .
پاسخ: الف ) موقعیت ریاضی  ب ) موقعیت نسبی

۳- نام دیگر موقعیت ریاضی مطلق می باشد . 

۴-موقعیت ریاضی یا مطلق چیست ؟
پاسخ: محل دقیق هر پدیده یا مکان ، با توجه به طول و عرض جغرافیایی

۵- گستردگی کشور ما در عرض ها به چه چیزی منجر شده است ؟
پاسخ: به تنوع آب و هوایی

۶- تنوع آب و هوایی کشور ما بر چه عواملی موثر است ؟
پاسخ: الف ) در نوع تولیدات کشاورزی ب) محیط زیست ج) پیشرفت کشور

۷ -موقعیت نسبی را تعریف کنید .
پاسخ: محل قرار گیری هر مکان ، نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی پیرامون خود ، موقعیت نسبی آن مکان است .

۸-منظور از موقعیت نسبی هر کشور چیست ؟
پاسخ: منظور از موقعیت نسبی هر کشور ، محل قرار گیری آن ، نسبت به سایر کشور ها ، دریاها ، تنگه ها ، کانال ها ، منابع اقتصادی و …. است .

۹- جمله ( در شمال ایران دریای خزر واقع است ) به کدام نوع از موقعیت جغرافیایی کشورمان می پردازد ؟ 
پاسخ: موقعیت نسبی کشور

۱۰- ایران از موقعیت نسبی ممتازی برخوردار است .

۱۱- چرا ایران از موقعیت نسبی ممتازی برخوردار است ؟
پاسخ: زیرا در مجاورت خلیج فارس و تنگه هرمز قرار گرفته است .

۱۲- دلایل اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز از چه جهاتی می باشد ؟ ۳ مورد
پاسخ: الف ) ارزش و نقش ارتباطی بین سه قاره افریقا ، اروپا و آسیا .
ب ) خلیج فارس در مرکز و قلب ناحیه جغرافیایی و سیاسی جهان اسلام قرار دارد .
ج ) حلقه ای است از زنجیره حمل و نقل کالا و نفت .

۱۳- بزرگترین منبع انرژی جهان ، خلیج فارس می باشد .

۱۴- چرا امروزه خلیج فارس ، قدرت های جهانی را متوجه خود کرده است ؟
پاسخ: زیرا تسلط بر خلیج فارس با این همه ارزش و اهمیت می تواند موازنه راهبری و قدرت در جهان را تغییر دهد .

۱۵- مرز سیاسی چیست ؟
پاسخ: مرز سیاسی مهم ترین عامل تشخیص و جدایی هر کشور از کشور همسایه است و نشان می دهد سرزمین یک کشور تا کجا امتداد دارد .

۱۶- ایران با ۱۵ کشور مرز خشکی یا آبی دارد . 

۱۷- انواع مرز سیاسی را نام ببرید ؟
پاسخ: آبی –خشکی –هوایی

۱۸- اهمیت مرز هوایی چیست ؟
پاسخ: از طریق مرز های هوایی ارتباط سریعتر و راحت تر صورت می گیرد

۱۹- در کدام راه ها ، امکان ارتباط بازرگانی بیشتری را فراهم می کند ؟
پاسخ: راه های آبی ( دریایی )

۲۰- تنگه هرمز کدام آب ها را به هم متصل می کند ؟
پاسخ: آب های آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به خلیج فا رس متصل می کند .

۲۱- اهمیت تنگه هرمز چیست ؟
پاسخ: این تنگه دروازه خروجی نفت خلیج فارس است ، مهم ترین آبراهه راهبردی و یکی از گذرگاه های تجاری مهم جهان است .

نکات : *جغرافیای طبیعی مطالعه پدیده های طبیعی زمین است .
*هر پدیده یا مکانی ، موقعیت ریاضی یا مطلق دارد که این موقعیت فقط متعلق به آن پدیده است .
* جمله (ایران در غرب آسیا قرار دارد ) به موقعیت نسبی کشور ما می پردازد .
*خلیج فارس یکی از کانون های ثروتمند جهان است .
*از طریق راه های هوایی می توان بسیار راحت به تمام نقاط جهان سفر کرد .
*یکی از اهمیت های راه های دریایی دستیابی به منابع غذایی و معدنی و سوخت های فسیلی است

در بخش بالا سوالات درس سوم جغرافیا دهم را قرار دادیم ، پیشنهاد میشود از جواب فعالیت های درس سوم جغرافیا دهم و همچنین سوالات متن درس چهارم  جغرافیا دهم نیز دیدن کنید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.