سوالات متن علوم ششم با جواب

 1. سوالات درس ۱ علوم ششم با جواب (زنگ علوم)
 2. سوالات درس ۲ علوم ششم با جواب (سرگذشت دفتر من)
 3. سوالات درس ۳ علوم ششم با جواب (کارخانه  کاغذ سازی)
 4. سوالات درس ۴ علوم ششم با جواب (سفر به اعماق زمین)
 5. سوالات درس ۵ علوم ششم با جواب (زمین پویا)
 6. سوالات درس ۶ علوم ششم با جواب (ورزش و نیرو ۱)
 7. سوالات درس ۷ علوم ششم با جواب (ورزش و نیرو ۲)
 8. سوالات درس ۸ علوم ششم با جواب (طراحی کنیم و بسازیم)
 9. سوالات درس ۹ علوم ششم با جواب (سفر انرژی)
 10. سوالات درس ۱۰ علوم ششم با جواب (خیلی کوچک، خیلی بزرگ)
 11. سوالات درس ۱۱ علوم ششم با جواب (شگفتی های برگ)
 12. سوالات درس ۱۲ علوم ششم با جواب (جنگل برای کیست)
 13. سوالات درس ۱۳ علوم ششم با جواب (سالم بمانیم)
 14. سوالات درس ۱۴ علوم ششم با جواب (از گذشته تا آینده)

سوالات متن علوم ششم با جواب

سوال و جواب علوم ششم درس به درس

سوالات متن علوم ششم با جواب

سوال و جواب علوم ششم درس به درس

در این بخش سوالات علوم ششم ابتدایی را برای شما عزیزان آماده کرده ایم ، شما میتوانید سوالات متن علوم ششم را از طریق لینک های زیر دریافت کنید.

در لینک های بالا برای شما عزیزان سوالات علوم ششم همراه با جواب را قرار داده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.