سوالات درس هشتم روانشناسی یازدهم با جواب

سوالات درس هشتم روانشناسی یازدهم با جواب

سوالات متن درس ۸ روانشناسی یازدهم انسانی

سوالات درس هشتم روانشناسی یازدهم با جواب

سوالات متن درس ۸ روانشناسی یازدهم انسانی

سوالات متن روانشناسی  یازدهم / درس هشتم : روان شناسی سلامت

۱ -چه عواملی بر سلامت جسمانی انسان تاثیر می گذارد؟
پاسخ: موضوعات و مسائلی جسمانی و روانی که انسان در زندگی با آنها مواجه می شود.(سبک زندگی، فشارهای روانی، عدم تحرک و ورزش

۲ -روان شناسی سلامت را تعریف کنید.
پاسخ: شاخه ای از روان شناسی که د رپیشگیری و درمان بیماری های جسمی از آن بهره گرفته می شود.

۳ -منظور از پیوستار سلامت چیست؟
پاسخ: سلامت و بیماری دو جنبه جدا از هم نیستند بلکه دو نقطه یک خط هستند که به تدریج به سمت یکدیگر میل می کنند. انتها این مسیر سلامتی کامل و مرگ است. ما با شیوه زندگی خود به سمت هریک از آنها در حرکت هستیم.

۴ -روان شناسی سلامت چه اهدافی دارد؟
پاسخ: ۱-پیشگیری و درمان بیماری ها۲-حفظ سلامتی و ارتقای آن(جایگاه مان بر روی پیوستار بهتر شود.)

۵ -عوامل جسمانی و عوامل روانی چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ مثال بزنید.
پاسخ: مسائل و فشارهای روانی بر شرایط جسمانی تاثیر می گذارند مثال فشار روانی و هیجانات کار در ایجاد ناراحتی قلبی تاثیر دارد. متقابلا بیماری های جسمانی باعث بروز مشکلات روانی می شود. مثال بیماری دیابت یا کم خونی موجب می شود که فرد زود عصبانی یا غمگین شود. (مسائل روانی گاهی عامل ایجاد بیماری جسمانی است و گاهی پیامد یک بیماری جسمانی است.)

۶ -منظور از سبک زندگی چیست؟ چه نقشی در روان شناسی سلامت دارد؟
پاسخ: مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی که در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنیم . سبک زندگی در شکل گیری بسیاری از بیماری ها تاثیر دارد. الگوهای رفتاری ناسالم و پرخطر در ایجاد بیماری ها موثرند. مثال مصرف بی رویه نمک. موادقندی و چرب که موجب ابتلا به بیماری های دیابت و قلبی و فشارخون می شود.

۷ -ابعاد مهمی که در سبک زندگی باید مورد توجه قرارگیرند چیست؟
پاسخ:۱-تغذیه سالم: کربوهیدرات زیاد. چربی کم. تاکید بر مصرف میوه ها و مواد فیبردار. رژیم غذایی متناسب با سن و جنس ۲-ورزش و تحرک بدنی: سوخت و ساز بدن و تنفس را تنظیم می کند. وزن را کنترل می کند. شاداب می کند.۳-آشنایی با روش های مقابله با فشارروانی: فشار روانی در زندگی خود را کنترل و کاهش دهیم.

۸ -فشار روانی ،استرس ،چیست؟
پاسخ: نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی

۹ -انواع فشار روانی را توضیح دهید؟
پاسخ: ۱-فشارروانی منفی: احساس ناخوشایند از ارزیابی مشکل و ناتوانی در دست یابی به هدف. مانند حواس پرتی در جلسه امتحان ۲-فشار روانی مثبت: احساس مطلوب و سازنده در ارزیابی مشکل  و پیامدهای آن ،مانند زدن پنالتی در فینال جام جهانی فوتبال

۱۰-فشارروانی منفی و فشار روانی مثبت به پیامدهایی دارند؟
پاسخ: فشارهای روانی منفی موجب درماندگی، ناامیدی، احساس شکست و ناکامی می شود. فشار روانی مثبت باعث ارتقای واکنش های رفتاری و پردازش های شناختی می شود.(مثال باعث تمرکز و توجه بیشتر می شود.)

۱۱-منظورازمقابله با فشارهای روانی چیست؟
پاسخ: تالش فرد برای از بین بردن فشار روانی یابه حداقل رساندن فشار و تحمل کردن آن

۱۲-درمقابله با فشار روانی چه مراحلی باید طی شود ؟
پاسخ: ۱-میزان خطر موقعیت را ارزیابی کند. ۲-میزان کنترل و توان خود را ارزیابی کند. ۳-جهت کاهش عامل فشار تلاش کند

۱۳-هدف اصلی فرد در مقابله با فشار روانی چیست؟
پاسخ: حذف عامل فشار روانی که زندگی را از حالت عادی درآورده است.

۱۴-انواع مقابله با فشارهای روانی را توضیح دهید؟
پاسخ: مقابله های سازگارانه: مقابله هایی هستند که به حل مسائل و برطرف کردن عامل فشار آور و به حداقل رساندن و یا تحمل روانی کمک می کنند. در این مقابله موقعیت به خوبی سنجیده می شود و از حمایت دیگران استفاده می شود و به روش های انتخاب شده حل مسئله فکر می کنند.۲-مقابله هایی که به حل مسئله و برطرف کردن فشار روانی کمک نمی کنند.

۱۵-راه های مقابله سازگارانه با فشار روانی شامل چه نوع اقداماتی می شود ؟
پاسخ:۱-مهارت های حل مسئله: منبع استرس شناسایی می شود و سعی در کاهش آن می شود.۲-مشورت کردن با دیگران و کسب راهنمایی ۳ -شوخ طبعی جهت کاستن از فشار روانی۴-ورزش و فعالیت های بدنی

۱۶ -راه های مقابله ناسازگارانه با فشار روانی شامل چه نوع اقداماتی می شود ؟
پاسخ: ۱-منفعل بودن و دست از تلاش برداشتن ۲-درانتظار معجزه بودن ۳-انجام رفتارهای تکانشی بدون فکر و تحریک شدن هیجانی آسیب زا۴-پناه بردن به اعتیاد و بزهکاری داروهای شیمیایی و…

۱۷-برخی از روش های سازگارانه کوتاه مدت با فشار روانی را نام ببرید.
پاسخ: تنفس عمیق. شمردن اعداد. تلقین جملات مثبت. ترک موقعیت. خوردن یک لیوان آب. ماساژ صورت و…

۱۸-برخی از روش های سازگارانه بلند مدت با فشار روانی را نام ببرید.
پاسخ: ورزش های هوازی. تمرین آرام سازی خود. نوشتن خاطرات. تغذیه مناسب. تفریح و سرگرمی. حمایت های اجتماعی. برنامه ریزی زمان بندی شده

۱۹-مذهب از راه هایی بر سلامت فرد تاثیر می گذارد؟
پاسخ: ۱ -راه مستقیم : از طریق ایجاد آرامش ذهنی، کاهش فشار روانی ،ایجاد روحیه مثبت، افزایش حمایت اجتماعی سیستم ایمنی بدن را بهبود می بخشد. ۲-غیر مستقیم: معمولا افراد مذهبی حقیقی سبک زندگی سالم تری دارند و رفتارهای پرخطر کمتری انجام می دهند و با توسل به نیروهای الهی فشارهای روانی خود را کاهش می دهند.(مثال با خواندن دعا و نیایش)

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.