سوالات درس سوم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات درس سوم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات متن تاریخ دهم انسانی درس ۳

سوالات درس سوم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات متن تاریخ دهم انسانی درس ۳

سوالات متن تاریخ دهم / درس سوم: باستان شناسان، در جست و جوی میراث فرهنگی

۱ـ باستان شناسی چیست؟
پاسخ:
باستان شناسی، علمی است که آثار باستانی و تاریخی را(بمنظور شناخت فرهنگ و شیوه زندگی انسانها و جوامع گذشته) مطالعه و بررسی میکند.

۲ـ باستان شناس، چه کسی است؟
پاسخ: 
باستان شناس، کسی است که بر اساس آثار باقی مانده از بشر، گذشته انسانها و جوامع انسانی و به ویژه تغییرات فرهنگی آنها را در طول زمان، بررسی و تحلیل مینماید.

۳ـ باستانشناسی چه علمی است؟
پاسخ:
باستانشناسی علمی است که هدف آن، شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ او است.

۴ـ آثار باستانی و تاریخی چه آثاری هستند؟
پاسخ: به تمامی اشیا، ابزارها، بناها و مکان هایی میگویند که ساخته دست بشر و محصول اندیشه او هستند.
۵ـ مکان یا مُحَوَّطه باستانی چه مکانی است؟
پاسخ:
به جاهایی مانند شهرها، غارها، گورستان ها و آرامگاه ها که باستان شناسان در آنجا آثار باستانی و تاریخی را مطالعه و در مواردی کشف می کنند، مکان باستانی گفته میشود. (که برخی وسیع اند مثل شهر سوخته در ایران و شهر پمپئی در ایتالیا.)

۶ـ اشیاء باستانی چه کاربردی دارند؟
پاسخ: این اشیا و همچنین شیوه تدفین مردگان، معماری و مصالح آرامگاه ها، اطلاعات ارزنده ای را درباره نظام اجتماعی، باورها، فرهنگ، وضعیت اقتصادی و میزان پیشرفته ای فنی مردمان و جوامع گذشته ارائه میدهند.

۷ـ تپّه های باستانی چه مکان هایی هستند و چگونه به وجود آمده اند؟
پاسخ: تپّه های باستانی یکی از مکانهای مهم باستان شناختی به شمار میروند. هنگامی که در دوره های زمانی مختلف مردمانی در یک مکان سکونت نمایند، به تدریج چند لایه باستانی روی هم قرار میگیرند. تاکنون شمار زیادی از این تپّه ها در ایران شناسایی و حفّاری شدهاند.

۸ـ مراحل کار باستان شناسان چیست؟
پاسخ: ۱- کشف و شناسایی مکان آثار باستانی تاریخی. ۲- حفّاری . ۳- استخراج . ۴- تنظیم اطّلاعات.

۹ـ مکان آثار باستانی چگونه کشف میشود؟
پاسخ: الف: برخی از آثار باستانی یا مکان های آثار باستانی، با رجوع به کتاب های تاریخی، سفرنامه ها و …، ابزارها و فناوری های جدید و پیشرفته ای مانند پهپاد، رادار، عکس های هوایی، تصاویر ماهوارهای، روشهای الکترو مغناطیسی و … کشف شده اند.
ب: برخی از آثار باستانی به صورت اتّفاقی (کشاورزی، عمرانی، سیل و زمین لرزه)، نمایان شدهاند. (مثل مردان نمکی زنجان) به طور تصادفی کشف شدهاند.
پ: برخی از آثار باستانی با حفّاری های غیرقانونی و قاچاق(همانند تمدن جیرفت در استان کرمان)، کشف شدهاند!

۱۰ـ نحوه ی حفّاری مکان آثار تاریخی؟
پاسخ: 
حفّاری، یکی از مراحل حسّاس کار باستان شناسان به شمار می رود و نیازمند دانش، تجربه و دقت فراوان است؛ چرا که ممکن است با کوچک ترین اشتباه، آسیب بزرگی به آثار و بناهای تاریخی در حال کاوش وارد شود.

۱۱ـ اوّلین کارها پس از حفّاری مکان آثار باستانی چیست؟
پاسخ: پس از حفّاری و خا ک برداری، نخست نقشه آن بنا را مشخص مینمایند. آنان همچنین اگر به شیئی برخورد کنند، نخست در همان وضعیت از آن عکسبرداری کرده و مشخّصاتش را دقیق ثبت  میکنند. سپس آن را از خاک بیرون آورده و در کارگاه یا آزمایشگاه مجهّز ادامه می دهند.

۱۲ـ باستان شناسان پس از استخراج آثار باستانی، چه اطّلاعاتی را از آنها استخراج می کنند؟
پاسخ: استان شناسان آثار یا بناهای باستانی کشف شده را به لحاظ قدمت، مواد و مصالح به کار رفته در آنها و نیز کاربردهایی که داشتهاند، مورد بررسی و مطالعه قرار میدهند.(طبقه بندی آثار باستانی)
علاوه براین، باستان شناسان با مقایسه آثار و بناهای باستانی در زمانهای مختلف، میکوشند تا سیر پیشرفتهای فنی، هنری و فرهنگی مردمان گذشته را درک کنند.(مقایسه آثار برای درک سیر پیشرفت ها) آنان همچنین از طریق مقایسه آثار و بناهای باستانیِ سرزمین ها و تمدن های گوناگون، روابط جوامع گذشته و تأثیرات فرهنگی و اقتصادی آنها بر یکدیگر را توضیح میدهند.(فهم روابط جوامع و تأثیر هر جامعه بر جامعهی دیگر)

خلاصه: ۱: طبقه بندی آثار باستانی ۲: مقایسه آثار برای درک سیر پیشرفت ها ۳: فهم روابط جوامع و تأثیر هر جامعه بر جامعه ی دیگر.

۱۳ـ تعیین سنِّ آثار باستانی چگونه انجام میشود؟
پاسخ: امروزه باستان شناسان برای تاریخ گذاری و تعیین سن آثار باستانی، از روشهای علمی  پیشرفتهای مانند روش رادیو کربن و شیوه پیشرفته تری موسوم به « پتاسیم ـ آرگون» استفاده میکنند. در این روشها از دانش هایی مثل شیمی، فیزیک، گیاه شناسی، زمین شناسی و… کمک گرفته میشود.

۱۴ـ موزه ها، چه مکانی هستند؟
پاسخ: موزه ها، مهمترین مکانِ گردآوری، نگهداری، مرمت، مطالعه و نمایش آثار باستانی هستند.

۱۵ـ ارتباط باستانشناسی و تاریخ را تشریح کنید.
پاسخ: باستانشناسی و علم تاریخ، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. از یک سو، باستان شناسان از نوشته های مورّخان برای شناسایی، کشف و مطالعه آثار و مکان های باستانی بهره میبرند و از سوی دیگر نتایج کاوش های باستان شناسان، منبع ارزشمندی برای تحقیقات مورّخان به شمار میرود.

۱۶ـ باستانشناسی چه کمکی به تاریخ نموده است؟
پاسخ: مطالعه و شناخت دوران بسیار طولانی پیش از تاریخ، عمدتاً مُتّکی به کاوشهای باستانشناسی است. از این رو، بیشتر آگاهی و اطّلاعاتی که تاکنون درباره زندگی انسانها و جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل تحقیقات علمی باستان شناسان است.

۱۷ـ باستان شناسی چه کمکی به دوره ی پیش از تاریخ نموده است؟
پاسخ: باستان شناسی کمک شایانی به مطالعه دوره تاریخی کرده است. منابع نوشتاری(مکتوب) برای شناخت کامل این دوره، مخصوصاً اوایل آن، کافی نیستند. از سوی دیگر عمدهی اطّلاعات منابع نوشتاری، مربوط به رویدادهای سیاسی و نظامی و شرح اقدامات فرمانروایان است. بنابراین، کاوشهای باستان شناسی و یافته های علمی باستان شناسان به مورّخان کمک زیادی میکند که ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی مردمان و جوامع دوره تاریخی را بهتر بشناسند.

۱۸ـ باستان شناسی چه ارتباطی با میراث فرهنگی دارد؟
پاسخ: باستانشناسی علاوه بر آنکه میراث فرهنگی بشر را کشف و معرفی کرده است، نقش مهمتری در مرمَّت و نگهداری این میراث گرانبها دارد.

هایلایت سوالات درس ۳ تاریخ دهم PDF
4.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس سوم تاریخ دهم انسانی با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس چهارم تاریخ دهم و برای بخش قبلی از سوالات درس ۲ تاریخ دهم انسانی استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب درس ۳ تاریخ دهم نیز دیدن فرمایید.